Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gerontologia społeczna - nauka zajmująca się procesami i zjawiskami społecznymi, psychologicznymi, ekonomicznymi i demograficznymi, które są przyczynami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gerontologia społeczna - nauka zajmująca się procesami i zjawiskami społecznymi, psychologicznymi, ekonomicznymi i demograficznymi, które są przyczynami."— Zapis prezentacji:

1 Czy wesołe jest życie staruszka, czyli problemy adaptacji ludzi starych do życia codziennego

2 Gerontologia społeczna - nauka zajmująca się procesami i zjawiskami społecznymi, psychologicznymi, ekonomicznymi i demograficznymi, które są przyczynami lub następstwami starzenia się poszczególnych ludzi i całych społeczeństw

3 Kryteria określania starości - progi starości:
wiek biologiczny (sprawność organizmu) wiek psychiczny (funkcje intelektualne, samoocena) wiek ekonomiczny (wiek poprodukcyjny rok życia M, 60. rok życia K) wiek socjalny, prawny (prawo do świadczeń socjalnych) wiek społeczny (pełnione role społeczne, np. babci, dziadka)

4 Typy postaw przystosowania do starości Suzanne Reichard
1. Postawa konstruktywna - osoby zadowolone ze swoich stosunków międzyludzkich, zintegrowane wewnętrznie, tolerancyjne 2. Postawa zależności - osoby bierne, oczekujące pomocy, ale pozytywnie oceniające moment przejścia na emeryturę 3. Postawa obronna - osoby samodzielne, odrzucające wsparcie, nie akceptujące swojego sędziwego wieku 4. Postawa wrogości - osoby niezadowolone ze swoich kontaktów międzyludzkich, wrogo nastawione do otoczenia 5. Postawa wrogości skierowanej na samego siebie (autowrogości) - osoby niesamodzielne, pesymistyczne, pogodzone ze starością, ale bierne i myślące o śmierci z ulgą

5 Zmienne użyte do rekonstrukcji postaw:
1. kontakty rodzinne i towarzyskie 2. akceptacja starości 3. stosunek do młodzieży 4. zainteresowania, aktywność 5. oczekiwanie lub odrzucanie wsparcia 6. stosunek do śmierci 7. bilans życiowy 8. zależność 9. ocena przejścia na emeryturę 10. przyzwyczajenia, nawyki 11. skrytość 12. wrogość

6 Zbadano 147 respondentów średnia wieku 69,5

7 Radzenie sobie z ograniczeniami fizycznymi związanymi z podeszłym wiekiem

8 Bilans życia - krytyczne ustosunkowanie się do doświadczeń, osiągnięć i niepowodzeń w przebiegu całego życia

9 Typy postaw przystosowania do starości

10 Korelacje postaw z płcią

11 Postawę konstruktywną rzadziej przejawiają osoby:
mieszkające same posiadające wyższe wykształcenie o niskich dochodach

12 Obraz młodego i starego człowieka

13 Podsumowanie Ludzie w podeszłym wieku: pozytywnie oceniają swoje życie
radzą sobie z ograniczeniami fizycznymi związanymi z wiekiem w większości przejawiają postawę konstruktywną (są tolerancyjni, zadowoleni ze swoich kontaktów międzyludzkich i wewnętrznie zintegrowane)


Pobierz ppt "Gerontologia społeczna - nauka zajmująca się procesami i zjawiskami społecznymi, psychologicznymi, ekonomicznymi i demograficznymi, które są przyczynami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google