Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

II edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu 15-16.10.2015 r. Pałac Romantyczny w Turznie k. Torunia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "II edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu 15-16.10.2015 r. Pałac Romantyczny w Turznie k. Torunia."— Zapis prezentacji:

1 II edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu 15-16.10.2015 r. Pałac Romantyczny w Turznie k. Torunia

2 Kongres dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3

4 Organizatorami II edycji w Polsce Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu (EKMA) są: Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz European Landowners’ Organization (ELO) z Brukseli

5 II edycja EKMA Druga edycja Kongresu, która wpisuje się w perspektywę budżetową Unii Europejskiej 2014-2020 w całości poświęcona jest zagadnieniu innowacji w sektorze rolno-spożywczym. Dzisiejsze referaty przedstawicieli świata nauki i biznesu poruszają tematykę wdrażania i absorbcji innowacji przez sektor rolno-spożywczy. Wyzwania jakie stoją przed menadżerami agrobiznesu to wyzwania na które wpływ mają czynniki zewnętrzne takie jak: globalizacja, zmiany klimatyczne, zmiany popytu i podaży oraz czynniki wewnętrzne takie jak: polityka rolna, wdrażane ustawy i przepisy. Ideą kongresu jest transfer wiedzy pomiędzy różnymi środowiskami, integracja tych środowisk oraz wspólne poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań starych problemów.

6 II edycja EKMA Jest nam szczególnie miło, że w drugiej edycji kongresu bierze udział przedstawiciel Komisji Europejskiej odpowiedzialny za Europejskie Partnerstwa Innowacyjne oraz przedstawiciele rolników litewskich i szerokie grono przedstawicieli Związków Rolniczych z całej Polski. Istotą nowych wyzwań dla sektora rolno-spożywczego jest także nawiązanie ściślejszej współpracy ze światem nauki, co jest możliwe dzięki podjętym działaniom w tym kierunku.

7 Tematyka: Inteligentne specjalizacje w sektorze rolno- spożywczym, innowacje w rolnictwie, potencjał wzrostu sektora agrobiznesu to priorytety rozwoju Europy w latach 2015-2020; w związku z tym przygotowujemy się jako środowisko agrobiznesu na nowe wyzwania.

8 Tematyka: Podczas Kongresu uczestnicy będą mogli zapoznać się z nowatorskimi przedsięwzięciami biznesowymi na obszarach wiejskich, z potencjałem rozwoju, jaki daje nowa perspektywa unijna oraz z możliwościami dalszego wspierania gospodarstw rolnych przy wykorzystaniu dostępnych instrumentów inżynierii finansowej oraz kreatywnych rozwiązań w ramach transferu wiedzy i know-how.

9 Uczestnikami Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu są: - przedstawiciele gospodarstw rolnych prowadzących zróżnicowaną produkcję roślinną i zwierzęcą, - prezesi grup producentów rolnych, - przedstawiciele sektora przetwórstwa rolno spożywczego, - właściciele dużych i małych przedsiębiorstw z sektora rolno- spożywczego, - Menadżerowie Agrobiznesu, - prezesi związków regionalnych zrzeszonych w Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych - przedstawiciele agencji rządowych, - przedstawiciele środowiska naukowego, - przedstawiciele innych związków np. hodowców bydła, koni, trzody chlewnej, drobiu producentów mleka etc.

10 Program II edycji EKMA Program Kongresu został opracowany wspólnie z partnerem i uwzględnia aktualne zagadnienia i problemy istotne dla środowiska rolniczego. Kongres został podzielony na 5 sesji tematycznych:

11 Program II edycji EKMA Moduł 1 – Innowacyjność w rolnictwie Moduł 2 – European Innovative Partnership (EIP) Moduł 3 - Zrównoważony rozwój sektora rolno-spożywczego – wyzwania globalne Moduł 4 - Wyzwania dla rolnictwa i sektora rolno-spożywczego Moduł 5 - Fundusze zewnętrzne dla sektora agrobiznesu 2014- 2020

12 II edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu objęta jest patronatem honorowym Marka Sawickiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego; Ewy Mes, Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jana Kurzydłowskiego Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

13 Komitet Honorowy stanowią: Krzysztof Sikora Prezydent Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Thierry de I’Escaille Sekretarz Generalny European Landowners’ Organization Roman Wiatrowski Związku Pracodawców Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Andrzej Gross Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Leszek Świętochowski Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Radosław Szatkowski Prezes Agencji Rynku Rolnego Wiesława Czarneckiego Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Czesław Siekierski Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Bernard Mucha Dyrektor Centrum Rolniczego w Brwinowie Silvana Oczkowska Członek Zarządy Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

14 Patronat Medialny: Polskie Radio PiK Prasa ogólnopolska „Przedsiębiorca rolny” Portal agropolska.pl oraz opieka medialna TVP Bydgoszcz

15 II edycja EKMA Dziękuję za uwagę Roma Wiatrowski


Pobierz ppt "II edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu 15-16.10.2015 r. Pałac Romantyczny w Turznie k. Torunia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google