Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategiczna inwestycja dla pomorskiej gospodarki odpadami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategiczna inwestycja dla pomorskiej gospodarki odpadami"— Zapis prezentacji:

1 Strategiczna inwestycja dla pomorskiej gospodarki odpadami
Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku Projekt pod nazwą „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

2 ZAKŁAD TERMICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW W GDAŃSKU
Kraje „starej” UE, Japonia, Korea, USA od lat pozyskują na wielką skalę… CZYSTĄ ENERGIĘ Z ODPADÓW Do tego grona właśnie dołącza Polska... ENERGIA Z ODPADÓW JUŻ JEST POZYSKIWANA (BIOELEKTROWNIE).

3 3. Mapa spalarni odpadów komunalnych w Europie

4 Spalarnie odpadów budowane w Polsce - 2015
No. Miasto System Oczyszczania Spalin Liczba linii Wydajność [Mg/rok] 1 Konin Pół-suchy 94 000 2 Białystok 3 Szczecin Mokry 4 Bydgoszcz Mokry/Pół-suchy 5 Poznań  Pół-suchy 6 Kraków

5 ZAKŁAD TERMICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW W GDAŃSKU
Gdański projekt na tle podobnych inwestycji w Polsce Czy w Gdańsku powstanie największa spalarnia w Polsce? Nie, powstanie średni obiekt o potencjale do ton / rok. Czy spalane będzie „wszystko” (odpady zmieszane)? - gdański projekt od początku jest pionierski w skali kraju - przewiduje do spalania tylko tzw. frakcję energetyczną - większa efektywność energetyczna Jaka technologia spalania będzie zastosowana? Technologia rusztowa, tak jak we wszystkich budowanych obecnie w Polsce spalarniach (i kilkuset pracujących w Europie, na świecie).

6 ZAKŁAD TERMICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW W GDAŃSKU
Gdański projekt - wymiar regionalny Dlaczego inwestycja jest samorządowym projektem regionalnym o charakterze prorozwojowym? - ponieważ jest potrzebna samorządom (nowe przepisy, kary) - ponieważ domyka nowoczesny system gospodarki odpadami - ponieważ spalarnia będzie przyjmować odpady z 50 gmin - ponieważ wygeneruje efekt ekologiczny w skali regionalnej - ponieważ zwiększa bezpieczeństwo systemu ciepłowniczego - ponieważ wprowadza przewidywalność kosztów w regionie (lata)

7 NAJWAŻNIEJSZE FAKTY DLA GMIN
Proponujemy Oczekujemy Korzyści z udziału w Projekcie Oczekiwania Możliwość zagospodarowania zadeklarowanego wolumenu Frakcji po stabilnej cenie, bez ryzyka znaczącego wzrostu przez cały okres umowy ppp Brak konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych Udział kapitałowy w nowej Spółce (możliwość) Zagospodarowanie Frakcji bez konieczności organizacji przetargów Deklaracje ws. wolumenu odpadów oraz zobowiązania do zawarcia ostatecznego porozumienia Po wyborze Wykonawcy - zawarcie ostatecznych umów / porozumień międzygminnych z Miastem Gdańsk zawierających: Zobowiązanie do przekazania frakcji energetycznej do ZTPO Zobowiązanie do płatności (koszt jednostkowy równy dla wszystkich uczestników Projektu)

8 ZAKŁAD TERMICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW W GDAŃSKU
Gdański projekt, ale wymiar regionalny 47 gmin podjęło dotąd uchwały o przekazaniu odpadów do ZTPO, w tym wszystkie największe samorządy Struktura prawna Projektu System oparty jest porozumieniach międzygminnych, w ramach których poszczególne gminy przekażą Miastu Gdańsk zadanie własne polegające na zagospodarowaniu Frakcji oraz zobowiążą się do płatności za jego realizację. Do celów realizacji Projektu zakłada się powołanie spółki komunalnej (będącej własnością Miasta Gdańska i ewentualnie innych gmin, które przystąpią do jego realizacji), której Miasto Gdańsk powierzy, jako tzw. „podmiotowi wewnętrznemu” zadanie zagospodarowania Frakcji. Umowa między Miastem a Spółką zapewniać będzie długoterminową gwarancję dostawy paliwa do ZTPO.

9 Ramowy harmonogram przygotowania Projektu
Pre-kwalifikacje Dialog konkurencyjny Składanie ofert Ocena ofert Oferty powyżej budżetu Zamknięcie komercyjne - Zawarcie umowy z operatorem, z warunkami zawieszającymi Odbiór i zagospodarowanie Frakcji Proces przetargowy Roboty budowlane Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie Zamknięcie finansowe Umowa o dofinansowanie Pozyskanie dotacji UE Brak dotacji UE Deklaracje gmin Brak wystarczającej liczby deklaracji Porozumienia międzygminne Ostateczne umowy Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018

10 ZAKŁAD TERMICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW W GDAŃSKU
Stan realizacji projektu Trwa postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego (ostatni moment dla samorządów, żeby dołączyć do projektu) Postępowanie wyłoni projektanta, wykonawcę i operatora (w jednym) Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku – Szadółkach Ważne! Zakres przewiduje odpowiedzialność operatora za serwisowanie i utrzymanie sprawności instalacji Umowa przewidywana jest na 25 lat (licząc od 2020 r.) Wielkie zainteresowanie inwestycją; do udziału w postępowaniu zgłosiło się 13 oferentów (w tym światowi liderzy branży gospodarki odpadami)

11 ZAKŁAD TERMICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW W GDAŃSKU
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.

12 Porównanie technologii rusztowej i plazmowej
Technologia stosowane w Europie

13 Przykłady zastosowania instalacji Plazmowych
Lp Instalacja Kraj Rodzaj odpadów Mg/rok Rok budowy 1 Mihama-Mikata, Japonia Odpady komunalne i osady sciekowe 45 000 2002 2 Utashinai, Odpady komunalne 3 Ottawa, Kanada 25 500 2007 4 Madison, USA Biomasa 5 400 2009 5 Montreal, 3 000 2000 6 Faringdon, Anglia Paliwo alternatywne (RDF) 1 200 2004 7 Landskrona, Szwecja Popiół ze spalarni 60 000 1983 8 Kinuura, 15 000 1995 9 Bordeaux, Francja 1998 10 Shimonoseki, 12 300 11 Jonquiere, Odpady z produkcji aluminium 1991 12 Morcenx, Azbest 6 600 2001 13 Bergen, Norwqegia Odpady garbarskie 4 500 14 Honolulu, Odpady medyczne 300 15 Alpoca, Amunicja 2003 16 Iizuka, Odpady przemysłowe 17 U.S. Navy 2 100


Pobierz ppt "Strategiczna inwestycja dla pomorskiej gospodarki odpadami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google