Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Zawadzkie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Zawadzkie"— Zapis prezentacji:

1 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Zawadzkie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata „Inwestujemy w Twoją przyszłość.” Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Zawadzkie Działanie 4.1 Infrastruktura wodno – ściekowa i gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata

2 KALENDARIUM 14 sierpnia 2009r. – złożono wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata

3 KALENDARIUM 8 października 2009r. – dokonano pozytywnej oceny formalnej wniosku 23 października 2009r. – dokonano pozytywnej oceny merytorycznej I stopnia i przekazano wniosek do oceny merytorycznej II stopnia

4 KALENDARIUM 18 listopada 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata podjął Uchwałę nr 4123/2009 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach działania: 4.1 Infrastruktura wodno – ściekowa i gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata

5 KALENDARIUM

6 KALENDARIUM 26 lutego 2010r. – podpisanie przez zarząd spółki ZAW-KOM umowy o dofinansowanie projektu

7 TERMINARZ REALIZACJI PROJEKTU
Marzec 2010 – przygotowanie dokumentacji przetargowej Kwiecień 2010 – rozpoczęcie procedury przetargowej Maj/Czerwiec 2010 – podpisanie umów na wykonanie zadań poszczególnych kontraktów Czerwiec 2010 – planowane rozpoczęcie prac

8 FINANSOWANIE Całkowity koszt projektu: 14.479.735,59 zł
Dofinansowanie: ,09 zł (stanowi 63,5% całości) Środki własne: ,50 zł (stanowi 36,5% całości) + VAT: 3,185,541,83 zł Źródła finansowania środków własnych: środki finansowe spółki, pożyczka inwestycyjna – WFOŚiGW Opole Pożyczka płatnicza - WFOŚiGW Opole i BOŚ Opole

9 MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

10 MAPA POGLĄDOWA BUDOWY KANALIZACJI SANITRANEJ W ZAWADZKIEM
Legenda: planowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej planowana sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej modernizacja przepompowni P1 oraz oczyszczalni ścieków

11 MAPA POGLĄDOWA BUDOWY KANALIZACJI SANITRANEJ W ŻĘDOWICACH
Legenda: linia podziału Żędowice Południe– Żędowice Północ planowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej planowana sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PZ … przepompownia ścieków

12 wykonanie we własnym zakresie
PROCEDURY ZWIĄZANE Z PODŁĄCZENIEM NIERUCHOMOŚCI DO KANALIZACJI MIEJSKIEJ Podpisanie UMOWY pomiędzy gminą a właścicielem nieruchomości w sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, która zawiera wniosek o wydanie warunków technicznych. Wydanie warunków technicznych przez ZAW-KOM Podpisanie umowy przyłączeniowej – określające zasady wykonania przyłącza kanalizacyjnego. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego: - zlecenie wykonania spółce ZAW-KOM wykonanie we własnym zakresie obowiązkowy nadzór ZAW-KOM-u nad prowadzonymi pracami Umowa wykonania przyłącza. Odbiór wykonania przyłącza. Podpisanie umowy ze spółką ZAW-KOM na odprowadzanie ścieków.

13 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Zawadzkie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google