Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zsliz.olecko.pl e-mail: zsliz@zsliz.olecko.pl Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku zaprasza do rozpoczęcia nauki w zawodzie TECHNIK GEODETA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zsliz.olecko.pl e-mail: zsliz@zsliz.olecko.pl Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku zaprasza do rozpoczęcia nauki w zawodzie TECHNIK GEODETA."— Zapis prezentacji:

1 zsliz.olecko.pl e-mail: zsliz@zsliz.olecko.pl
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku zaprasza do rozpoczęcia nauki w zawodzie TECHNIK GEODETA ul. Gołdapska Olecko Tel lub zsliz.olecko.pl

2 Podstawowym celem pracy technika geodety jest dostarczanie niezbędnych danych (wyniki pomiarów w terenie) do wykonania różnego rodzaju map oraz dokonywanie ich bieżącej aktualizacji. Wyniki tej pracy są wykorzystywane dla potrzeb gospodarczych związanych z planowaniem przestrzennym, projektowaniem, zmianą struktury terenowej. Geodeci uczestniczą również w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, prowadzą obsługę montażu, dokonują pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli.

3 Do pracy w ruchu potrzebna jest:
sprawność układu kostno-stawowego i mięśniowego. ogólna dobra sprawność fizyczna. podstawą w jego pracy jest sprawny wzrok. Wskazane są uzdolnienia matematyczne i zamiłowania do nauk ścisłych. cechami, które odgrywają ważną rolę w pracy geodety są wyobraźnia przestrzenna i orientacja w terenie.

4 O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.
Przeciwwskazaniem mogą być należą wady serca i przewlekłe choroby układu krążenia. Utrudniają również wykonanie zawodu daltonizm, płaskostopie. Pracy geodety nie będzie mogła wykonywać osoba z wadami wzroku niepoddającymi się korekcji. Odrębną grupą przeciwwskazań są choroby psychiczne, padaczka O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.

5 sporządza dokumentację geodezyjno- kartograficzną sporządzać mapy
Uczeń po ukończeniu szkoły i zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe będzie posiadał umiejętności w zakresie: dokonywać pomiarów sytuacyjno- wysokościowych sporządza dokumentację geodezyjno- kartograficzną sporządzać mapy prowadzić dokumentację z zakresu gospodarki gruntami

6 PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
Absolwent po zakończenia kształcenia w zawodzie technik drogownictwa będzie miał możliwość podjęcia pracy m.in. w: przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych; ośrodkach dokumentacji kartograficznej i geodezyjnej; urzędach administracji publicznej.

7 ZAPRASZAMY 


Pobierz ppt "Zsliz.olecko.pl e-mail: zsliz@zsliz.olecko.pl Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku zaprasza do rozpoczęcia nauki w zawodzie TECHNIK GEODETA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google