Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej – Curie 62-500 Konin ul. Kolska 1 www.zstih.konin.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej – Curie 62-500 Konin ul. Kolska 1 www.zstih.konin.pl."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej – Curie 62-500 Konin ul. Kolska 1 www.zstih.konin.pl

2 Nasza szkoła Kolska 1; Konin

3 Fl. Fryzowicz Rekrutacja 2013/2014

4 Technik USŁUG FRYZJERSKICH Kierunki kształcenia w TECHNIKUM Technik ORGANIZACJI REKLAMY Technik POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Technik INFORMATYK

5 Technik USŁUG FRYZJERSKICH SZKOLNA PRACOWNIA FRYZJERSKA Kwalifikacje zawodowe: celem kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich jest przygotowanie absolwentów do nowoczesnego wykonywania zawodu według współczesnych norm i trendów fryzjerstwa. Cykl nauki – 4 lata. Zdobyta wiedza pozwala projektować i urządzić własny zakład fryzjerski według obwiązujących trendów mody.

6 Technik USŁUG FRYZJERSKICH SZKOLNA PRACOWNIA FRYZJERSKA Perspektywy zawodowe: uzyskane kwalifikacje uprawniają do świadczenia usług fryzjerskich oraz bezpośredniego zarządzania własnym salonem. Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika usług fryzjerskich można kontynuować naukę w szkołach wyższych na kierunku kosmetologia.

7 Technik USŁUG FRYZJERSKICH Praktyki zawodowe: przygotowanie praktyczne uczniowie zdobywają podczas zajęć w szkolnej pracowni fryzjerskiej oraz praktyk zawodowych w salonach fryzjerskich. Cykl nauki – 4 lata. Dzień Stylizacji w Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych

8 Technik ORGANIZACJI REKLAMY ZDOBĄDŹ UMIEJĘTNOŚCI PROFESJONALNEGO PROJEKTOWANIA !!! WIZYTÓWEK LOGA BANERÓW REKLAMOWYCH Praktyki zawodowe: w nowoczesnych zakładach pracy. Cykl nauki – 4 lata.

9 ZDOBĄDŹ UMIEJĘTNOŚCI PROFESJONALNEGO PROJEKTOWANIA !!! WIZYTÓWEK Kwalifikacje zawodowe: kształcenie w zawodzie technik organizacji reklamy przygotowuje absolwenta do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi; umiejętność prowadzenia rozmowy z potencjalnymi klientami oraz doradzania przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych. Technik ORGANIZACJI REKLAMY

10 ZDOBĄDŹ UMIEJĘTNOŚCI PROFESJONALNEGO PROJEKTOWANIA !!! LOGA BANERÓW REKLAMOWYCH Perspektywy zawodowe: absolwent może być zatrudniony w agencjach reklamowych, działach marketingu przedsiębiorstw, biurach ogłoszeń, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, giełdach, targach domach handlowych, oraz agencjach zajmujących się kontaktami z prasą i kształtowaniem opinii publicznej.

11 Perspektywa pracy: ABSOLWENT ma możliwość pracy w salonach obsługi i sprzedaży samochodów, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, salonach sprzedaży pojazdów samochodowych, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych. Technik POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SZKOLNA PRACOWNIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

12 Technik POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SZKOLNA PRACOWNIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Praktyki zawodowe: -> w klasie pierwszej i drugiej odbywają się zajęcia praktyczne raz w tygodniu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie, - > w klasie trzeciej miesięczne praktyki zawodowe w nowoczesnych zakładach pracy Cykl nauki – 4 lata.

13 Kwalifikacje: montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych, tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych, przeprowadzania okresowych konserwacji sprzętu komputerowego, posługiwania się językiem angielskim, w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji oprogramowania i sprzętu. Technik INFORMATYK SZKOLNA PRACOWNIA INFORMATYCZNA

14 Technik INFORMATYK SZKOLNA PRACOWNIA INFORMATYCZNA Perspektywy zawodowe: praca w firmie komputerowej, usługowej, naprawczej lub produkcyjnej, prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie usług informatycznych i systemów komputerowych. Zatrudnienie na stanowiskach głównego informatyka, doradcy i informatyka w innych firmach i przedsiębiorstwach użytkujących systemy komputerowe do różnych celów: produkcyjnych, usługowych i administracyjno – biurowych.

15 Technik INFORMATYK SZKOLNA PRACOWNIA INFORMATYCZNA Praktyki zawodowe: w klasie trzeciej odbywają się miesięczne praktyki zawodowe w nowocześnie wyposażonych zakładach pracy Cykl nauki – 4 lata.

16 Kierunki kształcenia ; w ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH FRYZJER ELEKTRYK

17 Zasadnicza Szkoła Zawodowa OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH MASZYNY DO OBRÓBKI SKRAWANIEM: TOKARKI Charakterystyka zawodu: to zawód szerokoprofilowy, łączący w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. Cykl nauki – 3 lata.

18 Zasadnicza Szkoła Zawodowa OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH FREZARKI - MASZYNY DO OBRÓBKI SKRAWANIEM Perspektywy zawodowe: operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Cykl nauki – 3 lata.

19 Zasadnicza Szkoła Zawodowa OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH MASZYNY DO OBRÓBKI METALI: TOKARKI, FREZARKI Dalsza nauka: po ukończeniu ZSZ uczeń może podjąć naukę w liceum dla dorosłych i zdobyć tytuł technika mechanika na kursie kwalifikacyjnym.

20 Zasadnicza Szkoła Zawodowa OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH Obrabiarki sterowane numerycznie [CNC] Dodatkowe uprawnienia: oferujemy specjalizację operatora obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC - komputerem).

21 Zasadnicza Szkoła Zawodowa OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH Obrabiarki sterowane numerycznie [CNC] Zajęcia teoretyczne: szkoła posiada odpowiednie pracownie do nauczania przedmiotów zawodowych ogólnych.

22 Zasadnicza Szkoła Zawodowa OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH ZJĘCIA PRAKTYCZNE W PRACOWNIACH OBRÓBKI w CKP w Koninie Zajęcia praktyczne: specjalistyczne pracownie zawodowe i zajęcia praktyczne zapewnia nowocześnie wyposażona baza dydaktyczna Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie. Cykl nauki – 3 lata.

23 Zasadnicza Szkoła Zawodowa OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH ZJĘCIA PRAKTYCZNE W PRACOWNIACH OBRÓBKI w CKP w Koninie Zajęcia praktyczne: specjalistyczne pracownie zawodowe w Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie.

24 Zasadnicza Szkoła Zawodowa OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ MASZYNY DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ – PRACOWNIA CKP w KONINIE Zajęcia teoretyczne: szkoła posiada odpowiednie pracownie do nauczania przedmiotów zawodowych ogólnych wyposażone zgodnie z wymogami podanymi w podstawie programowej kształcenia w zawodzie. Cykl nauki – 3 lata.

25 Zasadnicza Szkoła Zawodowa OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ Zajęcia praktyczne: odbywać się będą w Impexmetal S. A. Huta Aluminium Konin w Koninie, z którą współpracujemy od wielu lat. condix.pl Huta Aluminium Rozbudowa Walcowni

26 Kwalifikacje zawodowe w zakresie : wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych samochodów osobowych i zespołów samochodowych; kontroli stanu technicznego zespołów i układów samochodowych oraz regulacji i kontroli działania pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich. Zasadnicza Szkoła Zawodowa MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRACOWNIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH w CKP Cykl nauki – 3 lata.

27 Zasadnicza Szkoła Zawodowa MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRACOWNIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH w CKP Cykl nauki – 3 lata. Praktyka zawodowa prywatna w zakładach pracy m.in. : w warsztatach samochodowych, stacjach diagnostycznych oraz salonach motoryzacyjnych.

28 Zasadnicza Szkoła Zawodowa STYLIZACJA FRYZUR W WYKONANIU NASZYCH UCZNIÓW Charakterystyka zawodu: fryzjer, zwany teraz coraz częściej stylistą fryzur jest osobą, która zawodowo zajmuje się układaniem fryzur zgodnie z życzeniem klienta. W pierwszej kolejności doradza wybór odpowiedniej fryzury, dopasowanej do kształtu twarzy klienta i jego kolorystyki lub proponuje odpowiednie modyfikacje. Cykl nauki – 3 lata.

29 Zasadnicza Szkoła Zawodowa FRYZJER STYLIZACJA FRYZUR W WYKONANIU NASZYCH UCZNIÓW Kwalifikacje zawodowe w zakresie: strzyżenia, modelowania, farbowania, rozjaśniania i dekoloryzacji włosów ; doboru środków pielęgnacyjnych. Perspektywy zawodowe: miejscem pracy fryzjera mogą być nie tylko salony fryzjerskie, ale także miejsca, gdzie potrzebny jest specjalista od stylizacji włosów, czyli teatr, plan zdjęciowy, telewizja, studio fotograficzne.

30 Zasadnicza Szkoła Zawodowa FRYZJER STYLIZACJA FRYZUR W WYKONANIU NASZYCH UCZNIÓW Praktyka zawodowa prywatna w zakładach pracy m.in. w zakładach i salonach fryzjerskich, studiach stylizacji i urody. Szkolne zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnej pracowni fryzjerskiej.

31 Kwalifikacje zawodowe w zakresie: projektowania instalacji i sieci elektrycznych, montażu instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; instalacji i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywania przeglądów technicznych, konserwacji oraz naprawy instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonywania przeglądów technicznych, konserwacji oraz naprawą linii napowietrznych i kablowych; przeprowadzania konserwacji oraz napraw układów automatyki; wykonywania pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywania oceny ich stanu technicznego. Zasadnicza Szkoła Zawodowa ELEKTRYK PRACOWNIA EKTRYCZNA w CKP Cykl nauki – 3 lata.

32 Zasadnicza Szkoła Zawodowa ELEKTRYK PRACOWNIA ELEKTRYCZNA w CKP Miejsce pracy elektryka jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z prądem m.in. w pogotowiu energetycznym, na budowach, w warsztatach samochodowych oraz wielu różnych przedsiębiorstwach z różnych branż gospodarki Praktyka zawodowa prywatna w zakładach pracy, które zatrudniają elektryków na pełnym etacie. Cykl nauki – 3 lata.

33 MONTER-ELEKTRONIK MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ ŚLUSARZ STOLARZ CUKIERNIK PIEKARZ MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH LAKIERNIK BLACHARZ SAMOCHODOWY KUCHARZ SPRZEDAWCA ELEKTRYK Kierunki kształcenia w ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ FOTOGRAF ELEKTROMECHANIK KLASA WIELOZAWODOWA

34 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cykl nauki – 3 lata Klasa jednozawodowa Praktyka prywatna w zakładach fotograficznych Zdjęcia naszych uczniów

35 Zasadnicza Szkoła Zawodowa MONTER-ELEKTRONIK Cykl nauki – 3 lata Zajęcia praktyczne w CKP MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ Cykl nauki – 3 lata Zajęcia praktyczne w CKP

36 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cykl nauki – 3 lata, Zajęcia praktyczne w CKP ŚLUSARZ - Kurs spawalniczy.

37 Zasadnicza Szkoła Zawodowa ELEKTROMECHANIK ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Cykl nauki – 3 lata Praktyka prywatna w zakładach pracy Cykl nauki – 3 lata Praktyka prywatna w zakładach pracy

38 Zasadnicza Szkoła Zawodowa LAKIERNIK Cykl nauki – 3 lata Praktyka prywatna w zakładach pracy BLACHARZ SAMOCHODOWY Cykl nauki – 3 lata Praktyka prywatna w zakładach pracy

39 Zasadnicza Szkoła Zawodowa STOLARZ Cykl nauki – 3 lata Praktyka prywatna w zakładach pracy

40 Zasadnicza Szkoła Zawodowa CUKIERNIK Cykl nauki – 3 lata Praktyka prywatna w zakładach pracy PIEKARZ Cykl nauki – 3 lata Praktyka prywatna w zakładach pracy

41 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Praktyka prywatna w zakładach pracy KUCHARZ Cykl nauki – 3 lata.

42 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Praktyka prywatna w zakładach pracy SPRZEDAWCA Cykl nauki – 3 lata

43 Fl. Fryzowicz ZAPRASZAMY

44 Fl. Fryzowicz ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej – Curie 62-500 Konin ul. Kolska 1 www.zstih.konin.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google