Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Sytuacja na małopolskim rynku pracy w kontekście dostosowania kompetencji mieszkańców do potrzeb pracodawców Kierunki rozwoju kształcenia i wychowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Sytuacja na małopolskim rynku pracy w kontekście dostosowania kompetencji mieszkańców do potrzeb pracodawców Kierunki rozwoju kształcenia i wychowania."— Zapis prezentacji:

1 1 Sytuacja na małopolskim rynku pracy w kontekście dostosowania kompetencji mieszkańców do potrzeb pracodawców Kierunki rozwoju kształcenia i wychowania w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego na lata 2006 – 2010

2 2 Charakterystyka małopolskiego rynku pracy

3 3 Małopolski rynek pracy

4 4

5 5 Charakterystyka małopolskiego rynku pracy

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10 Charakterystyka małopolskiego rynku pracy

11 11 Charakterystyka regionalnego rynku pracy w świetle raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2005 r. koncentracja bezrobocia ze względu na zawody – 60% bezrobotnych zarejestrowanych jest w 30 spośród zawodów i specjalności najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby bez zawodu - 12% ogółu najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych absolwentów stanowią: osoby bez zawodu - absolwenci szkół ogólnokształcących (3 229), technicy ekonomiści i technicy administracji (1 617), sprzedawcy (320) Charakterystyka małopolskiego rynku pracy

12 12 Kierunki kształcenia ze względu na szanse zatrudnienia Nazwa zawodu Absolwenci roku 2005 Bezrobotni absolwenci w końcu 2005 r. Przewidywani absolwenci roku 2006 Udział absolwentów trafiających na bezrobocie Murarz ,7% Pracownik socjalny ,6% Technik żywienia ,3% Technik ekonomista ,2% Sprzedawca ,8% Stolarz ,7% Technik ogrodnik ,7% Ślusarz ,0% Technik elektryk ,3% Technik agrobiznesu ,2% Inżynier budownictwa ogólnego ,9% Socjolog ,9% Nauczyciel języka obcego ,8% Inżynier leśnictwa ,7% Matematyk ,7% Inżynier mechanizacji rolnictwa ,58

13 13 Start zawodowy – wymagania wobec osób wchodzących na rynek pracy Najwięcej ofert w 2005 r. wg zawodów Budownictwo i branże okołobudowlane: murarz, robotnik budowlany, stolarz budowlany, technik budownictwa, malarz budowlany, zbrojarz-brukarz oferty – 4 349, Obróbka metali, mechanika maszyn i urządzeń: ślusarz, mechanik samochodów osobowych, tokarz, monter maszyn i urządzeń oferty – 3 740, Usługi: sprzedawca, kucharz, krawiec, kelner oferty – 9 791, Inne: pracownik administracyjno-biurowy, kierowca oferty – 5 533,

14 14 Kluczowe kompetencje zawodowe wskazywane przez pracodawców specjalistyczne umiejętności praktyczne i uprawnienia w danej dziedzinie znajomość języków obcych, w szczególności wśród pracowników sektora usługowego, turystyki, handlu i kultury umiejętności interpersonalne - obsługa klienta, sprzedaż bezpośrednia szybkie czytanie i rozumienie tekstu, w szczególności dla pracowników sektora usług niematerialnych obsługa aplikacji komputerowych stosowanych w danych branżach doświadczenie zawodowe nabyte w trakcie nauki Start zawodowy – wymagania wobec osób wchodzących na rynek pracy

15 15 Umiejętności związane z pełnieniem roli pracownika Profesjonalizm we wszystkim, co się robi Kreatywność, innowacyjność, pomysłowość Umiejętność szybkiego uczenia się i zdobywania nowych kompetencji Umiejętność akceptowania i tolerowania niepewnej rzeczywistości Umiejętność konkurowania na globalnym rynku pracy Zdolność do partnerskiej pracy zespołowej Umiejętność funkcjonowania w środowisku wielokulturowym Umiejętności poszukiwania zatrudnienia Start zawodowy – wymagania wobec osób wchodzących na rynek pracy

16 16 Postawy ułatwiające znalezienie pracy Aktywność Motywacja Wiedza o rynku pracy Adekwatna ocena własnych predyspozycji i przygotowania zawodowego Mobilność zawodowa i geograficzna Start zawodowy – wymagania wobec osób wchodzących na rynek pracy

17 17 Główne wyzwania stojące przed szkolnictwem zawodowym Nowoczesne programy nauczania Współpraca z pracodawcami funkcjonującymi w danej branży Praktyki zawodowe uczniów i studentów Nowoczesne warsztaty szkolne i metody dydaktyczne Współpraca z sektorem badawczo rozwojowym funkcjonującym w ramach danej branży Start zawodowy – wymagania wobec osób wchodzących na rynek pracy

18 18 Działania Województwa Małopolskiego wspierające kształcenie dorosłych Analizy rynku pracy Informacja i poradnictwo zawodowe Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Rozwój umiejętności mieszkańców powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i ofert kształcenia w regionie Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa i zagrożonych procesami restrukturyzacji Rejestracja firm szkoleniowych Partnerstwo na rzecz kształcenie osób dorosłych Start zawodowy – wymagania wobec osób wchodzących na rynek pracy

19 19 Dziękuję Państwu za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Plac Na Stawach 1 Małopolski rynek pracy i wymagania wobec osób rozpoczynających karierę zawodową


Pobierz ppt "1 Sytuacja na małopolskim rynku pracy w kontekście dostosowania kompetencji mieszkańców do potrzeb pracodawców Kierunki rozwoju kształcenia i wychowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google