Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

F I N A N S O W E M E C H A N I Z M Y. W PRZESZŁOŚCI Kiedy rządzący potrzebowali więcej kapitału na podstawowe potrzeby jak np. WOJNY lub…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "F I N A N S O W E M E C H A N I Z M Y. W PRZESZŁOŚCI Kiedy rządzący potrzebowali więcej kapitału na podstawowe potrzeby jak np. WOJNY lub…"— Zapis prezentacji:

1 F I N A N S O W E M E C H A N I Z M Y

2 W PRZESZŁOŚCI Kiedy rządzący potrzebowali więcej kapitału na podstawowe potrzeby jak np. WOJNY lub…

3 własne cztery kąty

4 PODNOSILI PODATKI Ta prosta metoda miała jedną zasadniczą wadę: ludzie mogli z łatwością zobaczyć ile z ich dóbr podlegało konfiskacie. Z historycznego punktu widzenia psychologiczna bariera wynosiła 43 % Źródło: Griffin.

5 POWYŻEJ TEGO LIMITU …wpadali we wściekłość…

6 I WŁADCY TRACILI POSADY lub głowy

7 POJAWIŁO SIĘ WIĘC ZASADNICZE PYTANIE: JAK SPRAWIĆ, BY LUDZIE PŁACILI CORAZ WIĘKSZY PODATEK KTÓREGO NAWET NIE ZAUWAŻĄ I PRZECIWKO KTÓREMU NIE BĘDĄ SIĘ BUNTOWĆ? ODPOWIEDZIĄ BYŁA…

8 BANKOWOŚĆ CENTRALNA I PIENIĄDZ DŁUŻNY

9 UKŁAD JEST WYŚMIENITY - DLA NICH Teraz rząd nie musi o nic prosić podatników a i tak MY musimy za wszystko zapłacić

10 Do 80% Twojego majątku może ulec konfiskacie, a ty nawet nie zaprotestujesz...

11 JAK TO JEST MOŻLIWE?

12 JEŚLI RZĄD CHCE WYDAĆ WIĘCEJ PIENIĘDZY niż w danej chwili posiada ma potrzebuje JAK TO ROBI?

13 DRUKUJE I SPRZEDAJE OBLIGACJE (wymyślna nazwa dla weksli) zazwyczaj są to ładne papierki

14 UPRASZCZAJĄC rząd kreuje i sprzedaje DŁUG w Twoim imieniu!

15 ZATEM CZYIMI STAJEMY SIĘ DŁUŻNIKAMI? - Funduszy emerytalnych - Funduszy hedgingowych - Prywatnych inwestorów - BANKÓW KOMERCYJNYCH - BANKÓW CENTRALNYCH To one zarabiają na odsetkach. Rządowe obligacje są jednymi z najbezpieczniejszych inwestycji DLACZEGO?

16 Ponieważ spłacisz je TY W POSTACI PODATKÓW

17 A ty nigdzie nie uciekniesz... grzecznie siedzisz...

18 WEKSEL (OBLIGACJA) TO OBIETNICA spłaty (długu) z procentem %% To obietnica podatku, który Ty spłacisz!

19 RZĄDY ROZBUDOWUJĄ WYDATKI - budują nowoczesną infrastrukturę (np. zbyt dużo lotnisk, stadionów, dróg) - finansują niewydolną służbę zdrowia - obsługują dług - finansują deficyt budżetowy - finansują wojny - odbudowują kraje zniszczone w wojnach - udzielają pożyczek innym krajom - finansują nieustannie rosnącą się administrację państwową - finansują wysoką stopę życiową - tych u władzy (sic)

20 Na sfinansowanie tego potrzebne są ogromne ilości pieniędzy – z naszych podatków

21 Tak obecnie wygląda obsługa naszego długu

22 W 2014 roku obsługa długu krajowego i zagranicznego pochłonęła 34,4 miliardy PLN* W 2015 prognozowane koszty obsługi długu to 36,6 miliardów PLN Tyle zarabiają na Polsce prywatne banki z powodu DŁUGU w którym pogrąża nas NASZ WŁASNY RZĄD 34 miliardy to połowa naszego budżetu na służbę zdrowia *W 2015 roku może być niestety gorzej. Wydana przez Ministerstwo Finansów broszura pt. "Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2015-2018" przewiduje, że w roku 2015 relacja kosztów obsługi długu do PKB wyniesie 1,8 proc. Jeśli wierzyć oficjalnym prognozom w 2015 roku polski PKB wyniesie ok. 550 mld USD, co licząc po kursie 3,70 zł daje nam 2 bln 35 mld zł. Wspomniane 1,8 proc. to 36,6 mld zł, czyli grubo ponad dwa miliardy złotych więcej niż wyniosły koszty obsługi długu w 2014 roku.

23 Stosunek długu do PKB

24 Patrząc na to w szerszej perspektywie

25 Ale rząd finansuje to zadłużenie nie tylko z podatków! Rząd je pożycza, istnieją specjalne instytucje jak: MFW, EBC, FED. Czasami te pieniądze po prostu dostajemy. Więc jeżeli je pożyczamy od tych specjalnych instytucji, lub po prostu je dostajemy, to koszty wydają się być znikome, prawda?

26 ... Prawda. Czyżby?

27 Dwóch NAJWIĘKSZYCH kredytodawców dla Rządów to: BANKI KOMERCYJNE i BANKI CENTRALNE (na marginesie, są to instytucje prawie wyłącznie prywatne)

28 RZĄDY SĄ NAJLEPSZYMI KLIENTAMI BANKÓW Dlaczego? - państwa zaciągają największe kredyty - nigdy nie spłacają kapitału - zwiększają kwotę zadłużenia (i banki zarabiają więcej na odsetkach) - są w 100% wypłacalne (chyba że bankrutują, ale wtedy za bezcen (Grecja) wyprzedawany jest ich majątek narodowy)

29 Zasadnicze pytanie brzmi: skąd BANKI mają pieniądze na finansowanie ROSNĄCEGO ZADŁUŻENIA naszych rządów?

30 BANKI KOMERCYJNE używają SYSTEMU REZERWY CZĄSTKOWEJ z tzw. efektem mnożnikowym. Jeżeli zdeponujesz w banku 10 $, stworzą 900$. Jeżeli zdeponujesz 100,000, stworzą 900,000 itd. Ale tak się dzieje w systemie opartym na aż 10% rezerwie. W Polsce ta rezerwa wynosi tylko 3.5%.

31 Tak banki tworzą pieniądz

32 REASUMUJĄC W systemie rezerwy cząstkowej opartej: ● Na 10% : z 1000 PLN banki tworzą 9000 PLN ● Na 5% : z 1000 PLN banki tworzą 19000 PLN ● Na 3,5% : z 1000 PLN banki tworzą. Kto to wyliczy? ……………………………………………………….

33 Więc jeśli trzymasz swoje pieniądze w dowolnym banku Twoich pieniędzy tak naprawdę tam nie ma! W Polsce bank zobligowany jest do trzymania 3.5% z Twoich oszczędności, reszta jest pożyczana. Dlatego w czasie paniki bankowej dostaniesz tylko 3.5% ze swoich oszczędności. System zostanie uznany za niewypłacalny i pojawi się Nowy Układ.

34 A co z BANKAMI CENTRALNYMI? System rezerwy cząstkowej w pewnym stopniu ogranicza kreację pieniądza. Ale banki centralne mogą tworzyć pieniądze dosłownie z niczego. Tworzą oparty na niczym Pieniądz dłużny

35 Banki centralne kredytują nasz rząd pieniędzmi Z POWIETRZA, Im więcej nasz rząd pożycza, tym więcej banki zarabiają. Wtedy nasz dług rośnie, rosną podatki, itd....

36 Ten okres to BONANZA dla BANKÓW KOMERCYJNYCH Wpływy z odsetek za te długi są monstrualne. Co istotniejsze jednakże, dzięki gigantycznym przepływom kapitału między krajami (indukowanym przez m.in. system funduszy unijnych i składek) i dzięki kredytom jakie kraje UE muszą przez to zaciągać, za pomocą systemu rezerwy cząstkowej BANKI TWORZĄ OGROMNE ILOŚĆI PIENIĄDZA DŁUŻNEGO i dalej pożyczają go na odsetki.

37 NIERUCHOMY PIENIĄDZ W OBECNYM SYSTEMIE FINANSOWYM JEST MARTWY PIENIĄDZ MUSI BYĆ W CIĄGŁYM OBIEGU, ŻEBY SŁUŻYŁ BANKOM DO TWORZENIA PUSTEGO, DŁUŻNEGO PIENIĄDZA. BANK ZARABIANIA NA NIM. BEZ POPYTU NA KREDYT SYSTEM REZERWY CZĄSTKOWEJ NIE DZIAŁA I BANKI NIE MOGĄ TWORZYĆ PIENIĘDZY

38 JEDNAK W MOMENCIE KIEDY DOCHODZIMY DO ABSURDALNEGO POZIOMU ZADŁUŻENIA I BAŃKA PĘKA Banki ograniczają zaufanie i kredyty (jak w 2008), lub kiedy potencjalni klienci są już tak zadłużeni, że nie są w stanie dłużej bawić się w zaciąganie fikcyjnych kredytów i umożliwianie bankom tworzenia pieniędzy, następuje albo krach, albo WCZEŚNIEJ do gry wkraczają banki centralne

39 I ZACZYNA SIĘ DRUKOWANIE PUSTEGO (Z POWIETRZA) PIENIĄDZA BEZ OGRANICZEŃ (ZNANE POD NAZWĄ „LUZOWANIE ILOŚCIOWE”)...aby nie dopuścić do deflacji (mniej długu to mniej pieniądza w obiegu, a to oznacza zastój w gospodarce i recesję) i aby sztucznie podtrzymać „inwestycje”, „rozwój” i „PKB”. OD 2008 Bank Centralny USA „wydrukował” 3,7 bln dolarów i dzięki temu „ożywił” gospodarkę. OD 2015 roku pałeczkę przejął ECB, I zaczęło się tworzenie pustego pieniądza na masową skalę w absurdalnie zadłużonej Europie.

40 Prym Głównego Zadłużającego się w trudnych czasach wiodą rządy... które sprzedają DŁUG w naszym imieniu zwiększając dług publiczny, i dzięki temu w gospodarce pojawiają się pieniądze sztucznie powstrzymujące recesję. Ale nikt nie może się zadłużać wiecznie...

41 To nie jest ekonomia to ekonometria ● Ekonomia wpływa na poprawę jakości życia ● Ekonometria poprawia tylko liczby i statystyki

42 A my to spłacamy (plus odsetki) CIĘŻKĄ PRACĄ I PODATKAMI.

43 Podatek dochodowy od osób fizycznych

44 Obowiązkowe składki społeczne samozatrudnionych

45 A jak się ma sprawa z funduszami unijnymi? Z pieniędzmi wpłacanymi i otrzymywanymi z Unii Europejskiej?

46 Resort Infrastruktury i Rozwoju Z dumą informuje, że „od uruchomienia programów unijnych na lata 2007-2013 Polska wydała 319,9 mld PLN, z czego dofinansowanie UE wyniosło 226,5 mld PLN.” A co z różnicą? Kto dostał rachunek na ponad 93 mld zł?

47 Oczywiście Polski Podatnik! Przy naszym zadłużeniu nie stać nas na dodatkowe 93 miliardy złotych, dlatego pożyczamy te kwoty w prywatnych bankach komercyjnych i nasz dług znowu rośnie, a z nim podatki..

48 Niektórzy w ocenie Unijnej pomocy byli jeszcze surowsi: Źródło: http://tomaszcukiernik.pl/artykuly/teksty-o-unii-europejskiej/prawda-i-falsz-o-dotacjach-z-ue/

49 Jeżeli Pan Tomasz Cukiernik nie popełnił błędu w swoich obliczeniach, w latach 2007 – 2013 dopłaciliśmy do naszej współpracy z Unią Europejską 15 miliardów euro

50 W ramach unijnych funduszy w latach 2014 – 2020 otrzymamy około 70 mld euro (po odjęciu naszej składki, która wyniesie 30 mld euro) Przy nierealnym założeniu, że uda nam się utrzymać poziom długu publicznego na stałym poziomie, przy obecnym kursie euro w latach 2014 – 2020 nasz dług będzie nas kosztował około 50 mld euro. Jeżeli koszty jego obsługi będą rosły w takim tempie, mogą dorównać wpłatom z funduszy unijnych.

51 Ale jest jeszcze jeden aspekt. Z 1€ wydanego w Polsce, 0.89€ wraca do Niemiec „Analizy zamówione przez nas wspólnie z polskimi władzami pokazują, że z 1 euro wydanego przez Niemcy w Polsce w ramach polityki strukturalnej 89 eurocentów wróci do Niemiec w postaci zamówień dla niemieckich firm.” Johannes Hahn, komisarz UE ds. polityki regionalnej

52 Generujemy zyski dla niemieckich firm. Z ich perspektywy zaledwie 11% z wydawanych w Polsce unijnych miliardów zostaje w u nas...

53 A teraz zadajmy sobie najważniejsze pytanie. Czy rzeczywiście dostajemy jakieś pieniądze z UE? Przyjrzyjmy się jak wygląda mechanizm przekazywania przez UE „dotacji” : „Dotacje” z UE wpływają do NBP w Euro. Na podstawie tego „dotacyjnego” Euro NBP dokonuje emisji złotego. Równocześnie, za to samo Euro NBP, kupuje obligacje, np. niemieckie. Jak więc widać pieniądze z tak zwanej dotacji UE zostały wykreowane w Polsce a Euro w postaci obligacji powraca do UE.

54 Drogi, stadiony itp. wybudowaliśmy więc za nasze podatkowe pieniądze a „NASZ” RZĄD...w międzyczasie, przygląda się inflacji, którą sam wytworzył i kreuje kolejne wydatki...

55 W relacji do PKB widać rozgrywający się dramat... Ten nagły spadek to przejęcie OFE. W ten sposób sztucznie zmniejszono dług teraz, żebyśmy mogli spłacić go później. Dane agencji Standard & Poor's z 2014 roku

56 NA JEDNEGO MIESZKAŃCA dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na koniec grudnia 2014 roku wyniósł: 27 768 zł I przez ostatnie 10 lat wzrósł ponad dwukrotnie. Ale toniemy w doborowym towarzystwie:

57 Dług publiczny w relacji do PKB w UE

58 Mechanizmowi powstawania permanentnego długu i pieniądzu dłużnemu przyjrzymy się bliżej w części poświęconej bankowości centralnej. Być może wyjaśnimy sobie wreszcie, jak znaleźliśmy się na krawędzi globalnej katastrofy finansowej... CDN… Opracowanie: Asaf 73


Pobierz ppt "F I N A N S O W E M E C H A N I Z M Y. W PRZESZŁOŚCI Kiedy rządzący potrzebowali więcej kapitału na podstawowe potrzeby jak np. WOJNY lub…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google