Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska Percepcja społeczna energetyki atomowej 26 maja 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska Percepcja społeczna energetyki atomowej 26 maja 2008."— Zapis prezentacji:

1

2 prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska Percepcja społeczna energetyki atomowej 26 maja 2008

3 ENERGETYKA JĄDROWA - PROTESTY Infrastruktura energetyki jądrowej powoduje największe ryzyko konfliktu: Interwenienci: Pozarządowe organizacje ekologiczne Lokalne społeczności Samorządy Lobbies (górnicze, naftowe, OZE…)

4 ENERGETYKA JĄDROWA CZY WARTO WRACAĆ W POLSCE DO DYSKUSJI O ENERGETYCE JĄDROWEJ?

5 WYZWANIA DLA ENERGETYKI 1. Bezpieczeństwo energetyczne 2. Walka z efektem cieplarnianym (głównie poprzez redukcję emisji CO 2 ) OBIE DOTYCZĄ ŻYWOTNYCH INTERESÓW POLSKI DWIE KWESTIE SĄ DZIŚ PIERWSZOPLANOWE W WYMIARZE GLOBALNYM:

6 BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE 10% zainstalowanej mocy jest bezużyteczna. 30% już teraz wymaga wymiany lub modernizacji. 20% musi być odbudowane do roku 2030 Konieczność odbudowy sektora wytwarzania energii Konieczność zapewnienia energii dla procesów rozwoju gospodarczego Wzrost PKB (w %), w latach 2006-2015, zgodnie z NSRO Rok 2006200720082009201020112012201320142015 Zmiany PKB6,15,596,215,626,985,975,946,563,083,30

7 REDUKCJA EMISJI CO 2 Polityka klimatyczna Polski: cel redukcyjny w roku 2020 w stosunku do roku bazowego (1988) – 40% W LATACH 2013-2020 KONIECZNA BĘDZIE REDUKCJA RZĘDU 170 MLN TON GAZÓW CIEPLARNIANYCH (OK. 30% OBECNEJ EMISJI) – CEL TEN WYDAJE SIĘ OBECNIE NIEMOŻLIWY DO OSIĄGNIĘCIA. PO 2013 WOLNY RYNEK HANDLU EMISJAMI MOŻE SPOWODOWAĆ JUŻ W PIERWSZYM ROKU PODWYŻKI CEN ENERGII O 50-70%. TO MOŻE SPOWOLNIĆ LUB NAWET ZAHAMOWAĆ ROZWÓJ GOSPODARCZY

8 KIERUNKI DZIAŁAŃ efektywność użytkowania energii, odnawialne źródła energii (OZE), nowe technologie energetyki jądrowej, zaawansowane technologie zgazowania węgla, sekwestracja i magazynowanie CO2, hybrydowe silniki samochodowe, wykorzystanie rozproszonych zasobów energii. (Amerykański Instytut Badawczy Energetyki (EPRI)) Bezpieczeństwo energetyczne i ograniczenie emisji CO 2 może być zapewnione na 7 sposobów:

9 ENERGETYKA JĄDROWA RZĄD MA PEŁNE PRAWO (A NAWET OBOWIĄZEK) WRÓCIĆ DO ENERGETYKI JĄDROWEJ JAKO JEDNEGO Z ELEMENTÓW PLANU ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW ENERGETYCZNYCH KRAJU Jak zmniejszyć pole konfliktu?

10 ANATOMIA KONFLIKTU Inwestor Elektrownia 3 7 2 4 5 1 Jądrowa Sąd Podejmujący decyzję

11 1.INWESTORZY: Arogancja. Błędy proceduralne. Niedocenianie roli konfliktu w podejmowaniu decyzji. 2.DECYDENCI: Słaba klasa polityczna: Wmanewrowani w konflikt myślą raczej o swojej pozycji politycznej, aniżeli o dobru społecznym. 3.INTERWENIENCI: Społeczności lokalne: Brak zaufania do PD. Edukacja (ekologiczna) jest niewystarczająca - NIMBY. POE: często prymat ideologii nad zasadą optymalności. To powoduje, że decyzje dotyczące rozwoju infrastruktury są trudne do uzasadnienia, zatem słabo odporne na argumenty polityczne i podatne na KONFLIKT. ETIOLOGIA, czyli gdzie leży przyczyna?

12 Analiza techniczna, ekonomiczna i środowiskowa (fakty) Zaangażowanie społeczne (wartości) PODEJMUJĄCY DECYZJĘ Inne priorytety np. polityczne KONFLIKT! KONFLIKT! KONFLIKT! AKSJOLOGIA, czyli JAK BYĆ SKUTECZNYM…

13 ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE DOCELOWE GRUPY SPOŁECZNE (na przykładzie EJ) BENEFICJENCI: ci, którzy korzystają z energii elektrycznej (ogół mieszkańców Polski). POSZKODOWANI: ci, którzy uznają, że ich interes jest zagrożony w wyniku realizacji przedsięwzięcia (np. mieszkańcy okolic EJ, przedsiębiorcy przemysłu paliw kopalnych, energetyki odnawialnej, branży spożywczej i turystycznej…). INTERWENIENCI: ci, którzy zdecydują się na udział w konsultacjach, w programie uczestnictwa i ew. w proteście. W SYSTEMIE DEMOKRATYCZNYM SPOŁECZEŃSTWO MA PEŁNE PRAWO DO UCZESTNICTWA W PROCESACH PLANOWANIA I PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI BENEFICJENCI POSZKODOWANI INTERWENIENCI

14 1.POZARZĄDOWE ORGANIZACJE EKOLOGICZNE – przestrzeganie zasad ekorozwoju, ochrona zasobów przyrody, nadmierne emisje substancji i energii, ochrona krajobrazu. Ochrona (interes) środowiska przyrodniczego 2.LOKALNE SPOŁECZNOŚCI – pogorszenie warunków zdrowotnych, zmniejszenie wartości nieruchomości, pogorszenie warunków egzystencji, itp. Ochrona (interes) środowiska społecznego 3.STOWARZYSZENIA PROFESJONALNE - hotelarze, deweloperzy, kupcy Ochrona (interes) środowiska ekonomicznego Interwenienci obawiają się, że w procesie decyzyjnym ich interes nie zostanie należycie uwzględniony INERWENIENCI: Zrozumieć ich interes

15 FAZA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO RZETELNA PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ Rzetelna = wolna od manipulacji lobbies ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZO- ŚRODOWISKOWA WARIANTÓW STRATEGII ROZWOJU ENERGETYKI Sformułowanie wariantów i kryteriów oceny. Studium wykonalności bloku IGCC z CCS. Studium wykonalności elektrowni jądrowej, analiza wariantów lokalizacji. Analiza (wielokryterialna) wariantów. itp. ANALIZA TECHNICZNA Zasadność EJ musi wynikać z analiz w fazie planowania strategii rozwoju energetyki – w nawiązaniu do działań efektywnościowych, rozwoju OZE, IGCC i CCS

16 ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE W FAZIE P.S. KONFLIKT CZY WSPÓŁPRACA? ? A MOŻE OGÓLNOPOLSKI OKRĄGŁY STÓŁ ENERGETYCZNY? MOŻLIWE KIERUNKI DZIAŁAŃ: INICJOWANIE OPRACOWAŃ I RAPORTÓW ANALIZA WARIANTÓW ROZWOJU ENERGETYKI INICJOWANIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH INICJOWANIE BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ PRZYGOTOWANIE REKOMENDACJI DLA RZĄDU

17 PREDSTAWICIELI DUŻYCH FIRM ENERGETYKI ZAWODOWEJ PRZEDSTAWICIELI INTERESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POZARZĄDOWE ORGANIZACJE EKOLOGICZNE POLSKĄ AGENCJĘ ATOMISTYKI EKSPERTÓW Nie unikajmy trudnych partnerów, oni i tak będą dochodzić swego interesu – rozmawiajmy z nimi, gdy wszystkie opcje są jeszcze otwarte. ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE W FAZIE P.S. KTO POWOŁUJE STÓŁ? MINISTROWIE GOSPODARKI I ŚRODOWISKA? PREMIER? KOGO ZAPROSIĆ DO UDZIAŁU?

18 EDUKOWANIE PROGRAMY EDUKACYJNE OSZCZĘDZANIA ENERGII ENERGETYKA I OCHRONA KLIMATU BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE ILE KOSZTUJE ENERGIA? BENEFICJENCI POSZKODOWANI NAKŁADY NA EDUKOWANIE

19 WARIANT ZEROWY – Business as usual WARIANT 50% ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII WARIANT Z 3 ELEKTROWNIAMI JĄDROWYMI - 15% z EJ, 18% z OZE INNE WARIANTY – zgłaszane w toku prac OSE Pomóż zainteresowanym określić ich warianty – one mogą być interesujące. A jeśli są nierealne – niech to sami zobaczą… WYBÓR WARIANTÓW DO ANALIZY W PLANOWANIU SRATEGICZNYM Wariant mało realny – również i takie warianty trzeba zbadać, na życzenie zainteresowanych. To z analizy powinien wynikać np. zbyt wysoki koszt tego wariantu ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I ANALIZA TECHNICZNA

20 1.KRYTERIA TECHNICZNE 2.KRYTERIA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO 3.KRYTERIA EKONOMICZNE 4.KRYTERIA OCHRONY ŚRODOWISKA 5.KRYTERIA SPOŁECZNE MAKSIMUM 20-30 KRYTERIÓW! ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I ANALIZA TECHNICZNA WYBÓR KRYTERIÓW OCENY WARIANTÓW SYSTEMU DO ANALIZY W STUDIUM STRATEGICZNYM

21 ANALIZA PORÓWNAWCZA WARIANTÓW 1.OPIS MOŻLIWYCH DECYZJI MA POSTAĆ MACIERZY 2.USTALENIE PREFERENCJI UCZESTNIKÓW PROCESU DECYZYJNEGO 3.USZEREGOWANIE WARIANTÓW OD NAJBARDZIEJ DO NAJMNIEJ POŻĄDANEGO AWK ma wszelkie cechy narzędzia wspomagającego udział społeczeństwa na etapie podejmowania decyzji. METODA ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ POLEGA NA PORÓWNANIU MIEDZY SOBĄ WARIANTÓW DECYZYJNYCH POSŁUGUJĄC SIĘ ZBIOREM KRYTERIÓW WŁAŚCIWYCH DO OCENY RÓŻNORAKICH ASPEKTÓW TYCH WARIANTÓW.

22 IMPLEMENTACJA PLANU PRAWIDŁOWO PODJĘTA DECYZJA KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH, KTÓRE DOPROWADZIŁY DO POROZUMIENIA Z WIĘKSZOŚCIĄ INTERWENIENTÓW KOŃCZY DYSKUSJE. TERAZ W INTERESIE SPOŁECZNYM IMPLEMENTACJA PLANU MA ABSOLUTNY PRIORYTET

23 ZAGROŻENIA PROJEKTU 1.UPOLITYCZNIENIE PROCESU DECYZYJNEGO – ZWŁASZCZA W OKRESACH PRZEDWYBORCZYCH 2.MENTALNOŚĆ NIEKTÓRYCH INWESTORÓW JA TU JESTEM OD BUDOWANIA… 3.IDEOLOGIZACJA KWESTII ENERGETYKI JĄDROWEJ ZE STRONY WIELU POZARZĄDOWYCH OORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH 4.LOBBING GRUP INTERESÓW ZA ODPOWIEDNIMI ROZWIĄZANIAMI 5.POKUSA ZBYTNIEGO PÓJŚCIA NA SKRÓTY – OMAWIANE DZIAŁANIA WYMAGAJĄ CZASU

24 KONKLUZJA NALEŻY ZDAĆ SOBIE SPRAWĘ, ŻE ZASADNICZY PROBLEM BUDOWY ENERGETYKI JĄDROWEJ LEŻY TYLE SAMO W SFERZE ANALIZ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH, CO W: 1.GDZIE TO KONIECZNE, PRZEMYŚLENIU JESZCZE RAZ KWESTII STRATEGII ROZWOJU ENERGETYKI 2.UWZGLĘDNIENIU WŁAŚCIWEJ ROLI KRYTERIÓW OCHRONY ŚRODOWISKA 3.UZYSKANIU MOŻLIWIE SZEROKIEJ AKCEPTACJI SPOŁECZNEJ DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI. NALEŻY PONADTO WDROŻYĆ TAKIE PROCEDURY I DOMAGAĆ SIĘ TAKIEGO PRAWA, KTÓRE POZWOLI NA SKRÓCENIE CZASU PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH – ZWŁASZCZA LINIOWYCH – (ENERGETYCZNE LINIE PRZESYŁOWE)


Pobierz ppt "prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska Percepcja społeczna energetyki atomowej 26 maja 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google