Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 „ DRAKKAR - POLSKO-NORWESKI KURS NA BEZPIECZEŃSTWO STREFY SCHENGEN”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 „ DRAKKAR - POLSKO-NORWESKI KURS NA BEZPIECZEŃSTWO STREFY SCHENGEN”"— Zapis prezentacji:

1 Projekt realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 „ DRAKKAR - POLSKO-NORWESKI KURS NA BEZPIECZEŃSTWO STREFY SCHENGEN”

2 Czym jest Norweski Mechanizm Finansowy? Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przyznanej przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein nowym członkom Unii Europejskiej Celem NMF jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG, wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami – darczyńcami i państwem – beneficjentem. Całkowita kwota alokacji dla Polski na lata 2009 – 2014 wynosi 570 mln euro

3 Obszary priorytetowe oraz typy działań w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Pomoc finansowa w ramach funduszy norweskich jest udzielana w 8 obszarach: (Ochrona środowiska i energia odnawialna, Społeczeństwo obywatelskie, Rozwój społeczny i regionalny, Ochrona dziedzictwa kulturowego, Badania naukowe i stypendia, Wychwytywanie i składowanie CO2, Godna praca i dialog trójstronny oraz Schengen i sprawy wewnętrzne ) Współpraca w obszarze Schengen ma na celu wzmocnienie zdolności polskich służb w walce z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym z przestępczością związaną z handlem ludźmi oraz migracjom grup przestępczych W ramach działań programu mogą być realizowane szkolenia, konferencje, wizyty studyjne, seminaria, zakup sprzętu, rozwój struktur i systemów

4 Lider i partnerzy projektu Liderem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu Partnerami projektu są: Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi Partnerzy w podpisanych Porozumieniach partnerskich zobowiązali się do aktywnego udziału w promocji projektu m.in. na stronach internetowych swoich komend, pomocy w przygotowaniu opisów przedmiotu zamówienia na wybór wykonawców do przeprowadzenia szkoleń, monitorowania wskaźników produktu i rezultatów

5 Plan działania 1. Konferencja otwierająca projekt odbyła się w dniach 23-24 kwietnia 2015 na terenie garnizonu łódzkiego. 2.Pierwsze seminarium o tematyce dot. przeciwdziałania handlu ludźmi, odbyło się w dniach 11.05 – 15.05.2015 r., na terenie garnizonu małopolskiego. Celem jego było poprawa skuteczności działań instytucji odpowiedzialnych za ściganie przestępstw handlu ludźmi. 3.Kolejne seminarium odbyło się w dniach 22-26.06.2015 r. na Mazowszu i poświęcone było tematyce zapobiegania i zwalczania zjawiska przemytu. 4.W dniach 28.09 – 2.10.2015 r. w Wielkopolsce odbywa się seminarium poświęcone tematyce zwalczania przestępczości narkotykowej, samochodowej oraz zabezpieczaniu mienia w przestępstwach w ramach wspólnego rynku UE.

6 Plan działania 5. W dniach 6-9 października 2015r. odbędą się ćwiczenia praktyczne na Mazowszu doskonalące umiejętności z zakresu prowadzenia obserwacji transgranicznej i koordynacji działań pościgowych. 6. Storna internatowa projektu - aktualności i informacje o projekcie.

7 Cele projektu Rozwój i doskonalenie struktur, systemów i wyposażenia technicznego w celu poprawy wdrażania dorobku Schengen Zwiększenie zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych Przeprowadzenie wspólnych ćwiczeń opartych na realnych scenariuszach w celu zwiększenia koordynacji i współpracy służb odpowiedzialnych za ściganie przestępczości Wspieranie skoordynowanych i organizacyjnych działań prewencyjnych mających na celu zwiększenie efektywności w walce z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną Wzmocnienie współpracy podmiotów właściwych do zwalczania i zapobiegania przestępczości związanej z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną

8 Seminarium KWP w Poznaniu „Doskonalenie współpracy oraz systemu przepływu danych w Systemie Informacji Schengen w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej, samochodowej oraz zabezpieczenia mienia pochodzącego z przestępstw w ramach wspólnego rynku UE”

9 Założenia programowe seminarium -wymiana doświadczeń oraz uzyskanie nowych kompetencji w 3 obszarach tematycznych pomiędzy przedstawicielami KWP w Poznaniu, Łodzi, Krakowie, z/s w Radomiu, Kielcach, KSP, KGP, SG, IC, prokuratur, przedstawicieli międzynarodowych i zagranicznych organizacji/służb -doskonalenie współpracy oraz systemu przepływu danych w Systemie Informacji Schengen -„praktyczne” podejście poprzez organizację warsztatów szkoleniowych

10 Panel I - założenia -omówienie nowych modus operandi produkcji, przemytu oraz podaży środków odurzających, substancji psychotropowych oraz ich pochodnych -warsztaty podczas których zakłada się przećwiczenie procesu oględzin samochodu testowego w kontekście ujawniania ww. substancji (zabezpieczenia miejsca zdarzenia, warsztaty z oględzin, użycie psów służbowych)

11 Panel II - założenia -omówienie nowych metod kradzieży samochodów oraz innych pojazdów, paserstwo, transgraniczny przerzut kradzionych pojazdów, -warsztaty podczas których zakłada się przećwiczenie procesu oględzin samochodu testowego w kontekście próby otwarcia oraz diagnostyki samochodu (zmiany zapisów w elektronicznych w podzespołach), próba kompletacji znalezionych w samochodzie testowym części samochodowych niewiadomego pochodzenia

12 Panel III - założenia -omówienie i wypracowanie skutecznego sposobu zabezpieczania i pozbawiania majątku uzyskanego w wyniku działalności przestępczej -wymiana doświadczeń szczególnie w kontekście międzynarodowym

13 Rezultaty projektu Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia zdolności służb w walce z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną w celu zwiększenia bezpieczeństwa publicznego i ochrony dorobku Schengen. Efektem odbytych szkoleń będzie zwiększenie wiedzy i doświadczenia funkcjonariuszy, w szczególności w zakresie zwalczania przestępczości samochodowej, narkotykowej oraz zabezpieczenia mienia pochodzącego z przestępstw. Wysoko wykwalifikowana kadra przyczyni się w ten sposób do szybszego i co za tym idzie skuteczniejszego reagowania na zagrożenia. Wyszkolenie polskich specjalistów z tych dziedzin pozwoli na dynamiczniejsze zwalczanie przestępstw transgranicznych i obecności Polski jako równego partnera europejskich organów ścigania.

14 Dziękuję za uwagę ! Łukasz Dobrucki Koordynator Zespołu ds. Funduszy Pomocowych KWP w Poznaniu


Pobierz ppt "Projekt realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 „ DRAKKAR - POLSKO-NORWESKI KURS NA BEZPIECZEŃSTWO STREFY SCHENGEN”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google