Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wisła, 16 – 18 kwietnia 2008 Krajowe doświadczenia i perspektywy wykorzystania gazu ziemnego w kogeneracji Marian Babiuch Prezes Zarządu EC Zielona Góra.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wisła, 16 – 18 kwietnia 2008 Krajowe doświadczenia i perspektywy wykorzystania gazu ziemnego w kogeneracji Marian Babiuch Prezes Zarządu EC Zielona Góra."— Zapis prezentacji:

1 Wisła, 16 – 18 kwietnia 2008 Krajowe doświadczenia i perspektywy wykorzystania gazu ziemnego w kogeneracji Marian Babiuch Prezes Zarządu EC Zielona Góra S.A. Prezes Zarządu PTEZ I Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego kwietnia 2008, Wisła

2 Wisła, 16 – 18 kwietnia 2008 Doświadczenia

3 Wisła, 16 – 18 kwietnia 2008 EC Zielona Gora Władysławowo EC Gorzów EC Rzeszów EC Nowa Sarzyna EC Zawodowe Członkowie PTEZ EC niezrzeszone w PTEZ Większe źródła skojarzone zasilane gazem Kostrzyn Arctic Paper EC Lublin - Wrotków większe przemysłowe i pozostałe

4 Wisła, 16 – 18 kwietnia 2008 Elektrociepłownia Blok gazowo - parowy gaz Moc elektryczna [MW] Moc cieplna [MW] Gorzów Wlkp zaazotowany, niesystemowy złoże Barnówko - Mostno – Buszewo k.Dębna Lub. Zielona Góra zaazotowany GZ 41,5 złoże Kościan - Brońsko Kostrzyn Arctic Paper20,7126 zaazotowany, niesystemowy złoże Dębno Lub. Władysławowo1118 gaz odpadowy towarzyszący wydobyciu ropy naftowej z Bałtyku Lublin – Wrotków235150wysokometanowy GZ 50 Rzeszów9676wysokometanowy GZ 50 Nowa Sarzyna 11670wysokometanowy GZ 50 Przykładowe bloki gazowo – parowe w Polsce krajowy importowany

5 Wisła, 16 – 18 kwietnia 2008 Zalety bloku gazowo – parowego Wysoka efektywność Wysoka sprawność i dyspozycyjność Małe zapotrzebowanie na moc urządzeń potrzeb własnych Mała emisja szkodliwych zanieczyszczeń Brak odpadów paleniskowych pochodzących z procesu spalania Niska uciążliwość dla otoczenia Krótki czas rozruchu Możliwość uzyskania dużych zmian obciążenia w krótkim czasie

6 Wisła, 16 – 18 kwietnia 2008 BGP w Elektrociepłowni Zielona Góra

7 Wisła, 16 – 18 kwietnia 2008 Inwestor:PGNiG Długość gazociągu: 100 km Średnica:350 / 300 mm Zużycie gazu 324 mln m3/rok Wartość opałowa 28,2 MJ/m3 Zaopatrzenie w gaz EC Zielona Góra

8 Wisła, 16 – 18 kwietnia 2008 System sieci gazu zaazotowanego w zachodniej Polsce Gazociąg do EC Zielona Góra zamknął pierścień sieci gazu zaazotowanego w zachodniej Polsce

9 Wisła, 16 – 18 kwietnia 2008 KW 6KW 5KW 4KW 3KW 2KW1 K 1K 2K 3K 4 KO TP TP 1TP 2 wym. ciepł. skraplacz TG wym. ciepł. ~~ ~ ~ BLOK GAZOWO - PAROWYBLOK WĘGLOWY powietrze gaz KOTŁY WODNEKOTŁY PAROWE system ciepłowniczy miasta A A Układ pracy BGP z istniejącą częścią EC ZG

10 Wisła, 16 – 18 kwietnia 2008 Podstawowe dane eksploatacyjne z pierwszych trzech lat eksploatacji BGP Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej netto MWh Całkowita ilość godzin pracy TG od pierwszego uruchomienia – h Przeliczeniowa ilość startów TG od uruchomienia Średnia sprawność całoroczna netto – 59,6 % Średnia dyspozycyjność w ostatnim roku eksploatacji – 95%

11 Wisła, 16 – 18 kwietnia 2008 Spełnienie standardów emisyjnych SO 2 BGP w Elektrociepłowni Zielona Góra

12 Wisła, 16 – 18 kwietnia 2008 Spełnienie standardów emisyjnych NO 2 BGP w Elektrociepłowni Zielona Góra

13 Wisła, 16 – 18 kwietnia 2008 Spełnienie standardów emisji pyłu BGP w Elektrociepłowni Zielona Góra

14 Wisła, 16 – 18 kwietnia 2008 Dylematy polskiej elektroenergetyki 95 % energii elektrycznej w Polsce wytwarza się z węgla kamiennego i brunatnego (najwięcej w Europie), powodując dużą emisję CO2. Wytworzenie tej samej ilości energii elektrycznej z gazu powoduje dwukrotne zmniejszenie emisji CO2. / W 2006 r. łącznie wytworzono 161,8 TWh energii elektrycznej/ Niezadowalający rozwój elektroenergetyki gazowej /ok. 2,5% energii elektrycznej z gazu/ (niewielkie wykorzystanie lokalnych zasobów gazu, znaczne ilości gazu importowanego spalane głównie w kotłowniach)

15 Wisła, 16 – 18 kwietnia 2008 Perspektywy

16 Wisła, 16 – 18 kwietnia 2008 Wyzwania Znaczący przyrost zużycia energii elektrycznej (2006/ ,1%) w 2020 r. prognozowany przyrost wyniesie ok. 60 – 80 TWh / łączne zapotrzebowanie 210 – 230 TWh / Wzrost zapotrzebowania na moc szczytową, przy jednoczesnym zmniejszaniu się dostępnej mocy /dyspozycyjnej/ 2006r. - popyt szczytowy 24,64 GW - moc dostępna 27,13 GW obecnie Polak zużywa 50 % en. el. mniej niż mieszkaniec Europy Zachodniej Dylematy polskiej elektroenergetyki

17 Wisła, 16 – 18 kwietnia 2008 Dane PSE Operator: Obciążenie elektrowni krajowych i dostępne dla OSP rezerwy mocy w dobowym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w styczniu 2008 Dane PSE Operator Obciążenia szczytowe grudnia i stycznia zbliżyły się do niebezpiecznej granicy, zmniejszają się rezerwy systemowe, zwiększa awaryjność Styczeń 2008

18 Wisła, 16 – 18 kwietnia 2008 Krajowe zapotrzebowanie oraz moc dostępna dla OSP w dobowych szczytach krajowego zapotrzebowania na moc – styczeń 2008r. Styczeń 2008 Dane PSE Operator Z bilansu mocy w KSE wynika konieczność oddawania rocznie 1000 MW do 1500 MW nowych mocy

19 Wisła, 16 – 18 kwietnia 2008 Kogeneracja lekarstwem na zawał polskiej elektroenergetyki

20 Wisła, 16 – 18 kwietnia 2008 Kogeneracja ciepło en.elektryczna SYNERGIA Technologia wysokiej efektywności wykorzystania paliwa

21 Wisła, 16 – 18 kwietnia produkcja rozdzielona elektrownia 37% kotłownia 85% energia el. 50 ciepło paliwo paliwo razem 100 kogeneracja 80% Elektrocie- płownia Oszczędność paliwa = 28% razem 58 Oszczędność energii pierwotnej X 100% =

22 Wisła, 16 – 18 kwietnia 2008 Kraje członkowskie UE mają obowiązek co cztery lata wykonać analizę potencjału kogeneracji swoich gospodarek. (dyrektywa 2004/8/EC) Polska po raz pierwszy taką analizę przedstawiła w 2007 roku. Minister Gospodarki zawarł w sierpnia 2006r z Polskim Towarzystwem Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) Porozumienie o współpracy w zakresie opracowania analizy krajowego potencjału zastosowania wysokosprawnej kogeneracji. Na zamówienie PTEZ zespół naukowców z Uczelnianego Centrum Badawczego Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej opracował Analizę krajowego potencjału wysokosprawnej kogeneracji oraz Strategię rozwoju w Polsce wysokosprawnej kogeneracji. Potencjał kogeneracji

23 Wisła, 16 – 18 kwietnia 2008 Potencjał ekonomiczny ciepła użytecznego

24 Wisła, 16 – 18 kwietnia 2008 Udział energii elektrycznej wyprodukowanej w skojarzeniu w całkowitej produkcji energii elektrycznej, przy wykorzystaniu potencjału ekonomicznego Potencjał produkcji energii elektrycznej

25 Wisła, 16 – 18 kwietnia 2008 Udział energii elektrycznej skojarzonej w całkowitej produkcji w wybranych państwach

26 Wisła, 16 – 18 kwietnia 2008 Koszty zewnętrzne uniknięte Uniknięte koszty zewnętrzne – technologia węglowa [mld. zł/rok] 3,584,044,194,31 Uniknięte koszty zewnętrzne – z tytuły wymiany paliwa z węgla na gaz [mld. zł/rok] 29,9233,7935,0236,01 W przypadku technologii węglowej koszty uniknięte są iloczynem zaoszczędzonego paliwa oraz jednostkowego kosztu zewnętrznego spalania węgla. Zgodnie z założeniami wysokość tych kosztów przyjęto na podstawie wyników programu ExternE. Dla spalania węgla wynoszą one 24 zł/GJ. Koszty zewnętrzne obejmują koszty zwiększonej umieralności i zachorowalności ludzi, degradacji budowli, zmniejszenia plonów upraw, ocieplenia klimatu, uciążliwości hałasu oraz zakwaszenia środowiska Wykorzystanie potencjału ekonomicznego kogeneracji

27 Wisła, 16 – 18 kwietnia 2008 Nowe moce kogeneracyjne Okres Moc elektryczna nowych instalacji [MW] Moc elektryczna odnawianych instalacji [MW] Szacunkowa wartość inwestycji [mln. zł] Przy realizacji potencjału ekonomicznego

28 Wisła, 16 – 18 kwietnia 2008 Aktualny stan produkcji e.e. w kogeneracji Niewykorzystany potencjał kogeneracji w Polsce (większość miast posiada scentralizowane systemy ciepłownicze zasilane z ciepłowni) / w kogeneracji wytwarza się zaledwie ok. 22 TWh en. el. /14% /, a istniejące możliwości produkcji e.e. w kogeneracji sięgają realnie ok. 80 TWh przy wykorzystaniu potencjału ekonomicznego kogeneracji

29 Wisła, 16 – 18 kwietnia 2008 l

30 l Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła jest technologią, która pozwala na znacznie efektywniejsze wykorzystanie paliw niż wytwarzanie rozdzielone. W konsekwencji umożliwia zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym przede wszystkim dwutlenku węgla, oraz zmniejszenie kosztów zewnętrznych wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Technologia ta przy uwzględnieniu rynkowych cen ciepła i energii elektrycznej jest jednak mniej opłacalna od wytwarzania rozdzielonego i jej rozwój wymaga stosowania wsparcia finansowego. Wielkość potencjału ekonomicznego, czyli wielkość ciepła użytkowego, którego wytworzenie w kogeneracji jest opłacalne z punktu widzenia inwestora, zależy od systemu i wysokości wsparcia kogeneracji. Przyjęto, że w Rzeczypospolitej Polskiej stosowany będzie system wsparcia oparty na zbywalnych świadectwach pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu. Przeprowadzone analizy wykazały, że w obecnych warunkach dla zapewnienia opłacalności inwestycji w jednostki kogeneracyjne wartości tych świadectw powinny wynosić 50 zł/MWh dla technologii wykorzystujących jako paliwo węgiel oraz 120 zł/MWh dla technologii wykorzystujących paliwa gazowe. Przy takim wsparciu potencjał ekonomiczny kogeneracji wynosi ok. 430 PJ w roku 2005 oraz ok. 530 PJ w roku Wnioski z raportu

31 Wisła, 16 – 18 kwietnia 2008 W 2005 r. w Rzeczypospolitej Polskiej wyprodukowano w skojarzeniu 277 PJ ciepła, co oznacza, że wykorzystywane jest zaledwie 64 % potencjału uznanego za ekonomiczny. Pozwala to stwierdzić, że stosowane dotychczas w kraju mechanizmy wsparcia kogeneracji były niewystarczające. Rozwój kogeneracji ograniczały bariery o charakterze ekonomicznym, prawnym, administracyjnym i społecznym. Stosowane aktualnie w Rzeczypospolitej Polskiej technologie kogeneracji charakteryzują się małym wskaźnikiem skojarzenia, tj. małym stosunkiem produkcji energii elektrycznej do produkcji ciepła. W 2005 r. wyprodukowane zostało w skojarzeniu zaledwie 21,7 TWh energii elektrycznej, co stanowi około 36 % energii potencjalnie możliwej do wyprodukowania przy wykorzystaniu całego potencjału ekonomicznego. Konieczne jest zatem uruchomienie procesu wymiany urządzeń w istniejących elektrociepłowniach. Wymiana ta jest konieczna także ze względu na znaczące zużycie eksploatowanych instalacji. Wnioski z raportu

32 Wisła, 16 – 18 kwietnia 2008 Wykorzystanie ekonomicznego potencjału kogeneracji przyniesie wymierne efekty. Na przykład w 2020 r. możliwe będzie zaoszczędzenie 7-11 mln Mg węgla, zmniejszenie emisji CO 2 o mln Mg oraz zmniejszenie kosztów zewnętrznych o 4-36 mld zł. Skrajne wielkości podanych przedziałów dotyczą przypadków, kiedy w kogeneracji w 100 % wykorzystywany jest węgiel lub gaz ziemny. Opracowanie, a następnie realizacja strategii rozwoju wysokosprawnej kogeneracji w Polsce zgodnie z dyrektywą 2004/8/WE powinno spowodować usunięcie barier rozwoju skojarzonego wytwarzania. Rozwój kogeneracji może być jednym z najistotniejszych sposobów wypełnienia w Rzeczypospolitej Polskiej polityki energetycznej Unii Europejskiej przewidującej znaczące ograniczenie emisji CO 2 oraz zwiększenie efektywności wykorzystania energii. Wnioski z raportu

33 Wisła, 16 – 18 kwietnia 2008 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wisła, 16 – 18 kwietnia 2008 Krajowe doświadczenia i perspektywy wykorzystania gazu ziemnego w kogeneracji Marian Babiuch Prezes Zarządu EC Zielona Góra."

Podobne prezentacje


Reklamy Google