Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Scott Wilson Ltd. Oddział w Polsce Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Strategia rozwoju I Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Scott Wilson Ltd. Oddział w Polsce Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Strategia rozwoju I Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego."— Zapis prezentacji:

1 Scott Wilson Ltd. Oddział w Polsce Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Strategia rozwoju I Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego. Część I: korytarz drogowy

2 CELE I ZNACZENIE OPRACOWANIA Spełnienie wymogów RADY EUROPY i Stałego Komitetu Konwencji Berneńskiej Pierwsze tego typu studium strategiczne w Polsce Analiza z uwzględnieniem wielu kryteriów

3 KORYTARZ 75 km od linii prostej Warszawa-Budzisko (270 km) Określono 40 różnych wariantów przebiegu PREZENTOWANE SCENARIUSZE OBEJMUJĄ WSZYSTKIE MOŻLIWE I RACJONALNE PRZEBIEGI KORYTARZA DROGOWEGO BUDZISKO-WARSZAWA OBSZAR ANALIZY

4 KRYTERIA OCENY SIECIOWO - RUCHOWE SPOŁECZNE EKONOMICZNE ŚRODOWISKOWE

5 ANALIZY SIECIOWE - KRYTERIA Kryteria planistyczne wojewódzkie plany zagospodarowania przestrzennego istniejąca dokumentacja projektowa Kryteria techniczne długość wariantów wykorzystanie istniejących dróg krajowych udział odcinków nowych i rozbudowywanych średnie i duże obiekty inżynierskie szacunkowy czas realizacji Kryteria funkcjonalne główne ośrodki gospodarcze miasta ogółem

6 CZAS REALIZACJI Wynika ze stopnia zaawansowania prac projektowych i planistycznych Konieczność wprowadzenia drogi ekspresowej do planów i zrobienie projektów wymaga minimum 8 lat Zastosowanie specustawy drogowej pozwala skrócić ten czas o rok

7 ANALIZY RUCHOWE Ruch na trasie Potoki, praca przewozowa im więcej ruchu przenosi trasa tym lepiej Ruch na sieci Trasa wysysa ruch z innych dróg niższych klas poprawiają się warunki ruchu i oszczędza się czas Efekt ten jest uwzględniany poprzez porównanie pracy przewozowej dla sieci 0 i sieci z danym wariantem trasy. Zmniejszenie ruchu na obszarach cennych przyrodniczo Dodatkowe drogi konieczne przy wyborze danego scenariusza trasy

8 RUCH PRZEZ OBSZARY CHRONIONE Przejęcie części ruchu przez trasę ekspresową powoduje z mniejsz enie ruchu na innych drogach – w tym także tych, które przechodzą przez obszary chronione

9 OBSŁUGA OTOCZENIA Mieszkańcy Miejsca pracy Jednostki REGON

10 ZAPOTRZEBOWANIE NA TRASĘ Samorządy lokalne – zawsze silne zapotrzebowanie na trasę przez region. Tendencja do pozytywnej oceny wariantów/grup wariantów przebiegających przez miejsce zamieszkania (region/miasto) respondenta. Każda grupa wariantów gromadzi pewną liczbę opinii pozytywnych. Skrajny rozrzut ocen na grupie wariantów 1 – albo jest oceniany najlepiej (mieszkańcy wzdłuż trasy), albo najgorzej (pozostali).

11 Różnica interesów – konflikty o podłożu ekologicznym: Dolina Rospudy – ekolodzy vs mieszkańcy Augustowa i zwolennicy trasy przez Białystok, Dolina Biebrzy, Puszcza Knyszyńska, Narwiański PN – ekolodzy vs zwolennicy trasy przez Białystok. Miejsca o wysokiej homogeniczności preferencji za trasą – Ostrów Maz., Łomża, Ostrołęka. KONFLIKTY SPOŁECZNE

12 WYKUPY GRUNTÓW KOSZT SIEDLISKA ROBOTY ZIEMNE NAWIERZCHNIA OBIEKTY MOSTOWE KOSZTY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA KOSZTY ŚRODOWISKOWE KOSZTY WSKAŹNIKOWE - ELEMENTY

13 RODZAJE KOSZTÓW EKONOMICZNYCH KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDÓW KOSZTY CZASU UŻYTKOWNIKÓW KOSZTY ZDARZEŃ DROGOWYCH (WYPADKÓW) KOSZTY ZANIECZYSZCZEŃ KOSZTY DROGOWE

14 ANALIZY EKONOMICZNE NAJDROŻSZY (WAR. 24g): 10,1 MLD PLN - 27,4 MLN PLN/km NAJTAŃSZY (WAR. 42): 7,9 MLD PLN - 25,6 MLN PLN/km NAJBARDZIEJ EFEKTYWNY (WAR. 43) EIRR 8,5%/26,5% NAJMNIEJ EFEKTYWNY (WAR. 24a) EIRR 3,6%/17,6%

15 WNIOSKI Z ANALIZY EKONOMICZNEJ KORZYŚCI EKONOMICZNE UZASADNIAJĄ INWESTYCJĘ DLA KAŻDEGO WARIANTU DLA 2013 ROKU NIEKTÓRE WARIANTY NIE WYKAZUJĄ JESZCZE POŻĄDANYCH EFEKTÓW EKONOMICZNYCH PODSTAWOWYM CZYNNIKIEM DECYDUJĄCYM O KORZYSTNYCH WSKAŹNIKACH ENPV I ERR, DLA POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW SĄ KORZYŚCI EKONOMICZNE WYNIKAJĄCE Z OSZCZĘDNOŚCI CZASU

16 ANALIZY ŚRODOWISKOWE Kryteria kolizji z obszarami ochrony prawnej Parki Narodowe Obszary Natura 2000 (Ochrony ptaków i siedlisk) Parki Krajobrazowe Rezerwaty Inne (np. Zielone Płuca Polski, Obszary Chronionego Krajobrazu)

17 OBSZARY CHRONIONE PRAWEM NIE MA WARIANTU, KTÓRY NIE KOLIDOWAŁBY Z OBSZARAMI CHRONIONYMI PRAWEM

18 ANALIZA WIELOKRYTERIALNA – OCENY SKRAJNE

19 WARIANT 1 – zawarty we wszystkich obowiązujących dokumentach prawnych OCENA WPŁYWU USTALEŃ DOKUMENTU NA ŚRODOWISKO

20 ANALIZY HAŁASU

21 EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

22 ROZMIESZCZENIE SIEDLISK PTASICH GATUNKI CHRONIONE W OTOCZENIU TRASY

23 WARIANT REKOMENDOWANY PRZEZ ZESPÓŁ AUTORSKI REKOMENDACJA

24 HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - 8 maja 2008 – rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych, materiały do konsultacji dostępne również na stronie www.viabaltica.scottwilson.com.pl - 27 maja – 6 czerwca 2008 – cykl spotkań konsultacyjnych - 13 czerwca 2008 – końcowa data składania uwag - 13 czerwca – 4 lipca 2008 – opracowywanie wyników konsultacji społecznych - 4 lipca 2008 – zakończenie prac Uwagi można składać na adres: Scott Wilson, ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa lub pocztą elektroniczna na adres viabaltica@scottwilson.com www.viabaltica.scottwilson.com.plviabaltica@scottwilson.com KONSULTACJE SPOŁECZNE

25 HARMONOGRAM SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH - 27 maja 2008, g. 13-16 – Ostrów Mazowiecka - 29 maja 2008, g. 14-17 – Suwałki - 30 maja 2008, g. 12-15 – Ełk - 3 czerwca 2008, g. 12-16 – Pułtusk - 5 czerwca 2008, g. 12-15 – Ostrołęka - 5 czerwca 2008, g. 17-20 – Łomża - 6 czerwca 2008, g. 12-15 – Białystok Zachęcamy do wypełnienia ankiety na stronie www.viabaltica.scottwilson.com.pl www.viabaltica.scottwilson.com.pl KONSULTACJE SPOŁECZNE

26


Pobierz ppt "Scott Wilson Ltd. Oddział w Polsce Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Strategia rozwoju I Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google