Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan Rozwoju Sieci Dróg Wojewódzkich na lata 2007 – 2013 Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan Rozwoju Sieci Dróg Wojewódzkich na lata 2007 – 2013 Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego."— Zapis prezentacji:

1 Plan Rozwoju Sieci Dróg Wojewódzkich na lata 2007 – 2013 Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

2 Plan Rozwoju Sieci Drogowej jest dokumentem, który powinien sporządzać każdy Zarządca drogi. Jest on niezbędny nie tylko w celu określenia kierunków rozwoju i utrzymania sieci drogowej, ale wynika też bezpośrednio z zapisów Ustawy o Drogach Publicznych.

3 Uchwałą Nr 879/2006 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 09.10.2006 r. przyjęto do realizacji PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH w MAŁOPOLSCE na lata 2007-2013

4 W związku z uchwałą Nr IX/97/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 9 lipca 2007 roku przyjmującą do realizacji Wieloletni Program Inwestycyjny Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013 (WPI) oraz przyjęciem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO) dokonano aktualizacji PLANU ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH w MAŁOPOLSCE na lata 2007-2013

5 Uchwałą Nr 773/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 02.10.2007 r. zaktualizowano PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH w MAŁOPOLSCE na lata 2007-2013

6 -zidentyfikowanie projektów inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w latach 2007 – 2015 - oszacowanie łącznych oszczędności kosztów użytkowników i środowiska wynikających z realizacji zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych - utworzenie obiektywnego rankingu projektów inwestycyjnych Zaktualizowany dokument oprócz odniesienia do WPI i MRPO zawiera również wyniki opracowania jakie zostało wykonane w okresie od marca do sierpnia 2007 roku pn. Ocena społeczno – ekonomicznych efektów realizacji projektów infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego. Celem opracowania było:

7 Cele realizacji planów inwestycyjnych na lata 2007 – 2015 : CEL I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH DO PODSTAWOWEGO UKŁADU DROGOWEGO WOJEWÓDZTWA (DROGI KRAJOWEJ NR 4 I NR 7) CEL II INTEGRACJA PRZESTRZENNA WOJEWÓDZTWA POPRZEZ POPRAWĘ DOSTĘPNOŚCI DO STREF GOSPODARCZYCH I TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA CEL III POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

8 POWYŻSZE CELE ZOSTANĄ OSIĄGNIĘTE POPRZEZ: Zwiększenie przepustowości dróg wojewódzkich Budowę obwodnic Poprawę stanu technicznego dróg Aktywność jednostek samorządów lokalnych w realizacji inwestycji

9

10

11 PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH zawiera między innymi szczegółową analizę stanu technicznego dróg, danych ruchowych oraz wypadków drogowych na drogach wojewódzkich Małopolski

12 W ramach przeglądu technicznego dróg wyróżnia się trzy kategorie w zależności od stanu technicznego: A – stan dobry; nie zachodzi potrzeba wykonywania zabiegów remontowych, nawierzchnia posiada nieuszkodzoną powierzchnię, brak kolein i deformacji B – stan dostateczny; zachodzi potrzeba wykonywania zabiegów utrzymaniowych do wielkości 20% powierzchni, nawierzchnia wykazuje niewielkie odkształcenia i spękania C – stan zły; ponad 20% powierzchni nawierzchni wykazuje znaczne odkształcenia (wyboje, koleiny, złuszczenia, spękania), co świadczy o utracie jej nośności

13 Procentowy udział odcinków o różnym stanie technicznym na DW 768 – 958 STAN TECHNICZNY DRÓG WOJEWÓDZKICH

14 Procentowy udział odcinków o różnym stanie technicznym na DW 959 – 993 STAN TECHNICZNY DRÓG WOJEWÓDZKICH

15 Średni dobowy ruch w punktach pomiarowych na drogach wojewódzkich w Województwie Małopolskim w 2005 roku

16 Zdarzenia drogowe na drogach wojewódzkich w Małopolsce

17 Ofiary wypadków drogowych na drogach wojewódzkich w Małopolsce

18 W ramach nakreślonych przez Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego, uwzględniając aktualny stan sieci dróg wojewódzkich, a także możliwości finansowe samorządu Województwa Małopolskiego zdecydowano o podziale zadań planowanych do zrealizowania w latach 2007 – 2013 na trzy zasadnicze grupy: zadania planowane do realizacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zadania realizowane ze środków własnych Województwa Małopolskiego zadania współfinansowane przez samorząd Województwa Małopolskiego

19 Infrastruktura Drogowa - Małopolski Regionalny Program Operacyjny

20

21 Inwestycje planowane do realizacji w latach 2007 – 2013 w ramach MRPO

22 Inwestycje planowane do realizacji w latach 2007 – 2013 w ramach MRPO

23

24

25

26

27

28 Całkowita wartość Inwestycji drogowych i mostowych planowanych do realizacji w latach 2007 - 2013 w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie ponad 1 mld 275 mln PLN

29 Zadania planowane do realizacji ze środków własnych Województwa Małopolskiego

30 Zadania planowane do realizacji ze środków własnych Województwa Małopolskiego Modernizacja drogi woj. nr 775 na odcinku Proszowice – Ispina Modernizacja drogi woj. nr 965 Limanowa – Zielona Modernizacja drogi woj. nr 966 Wieliczka – Tymowa Modernizacja odcinków ciągu drogi woj. nr 971 Piwniczna – Krynica Przebudowa drogi woj. nr 981 – obejście Siedlisk, w celu likwidacji kolizyjnych skrzyżowań z torami PKP Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku Uście Solne - Biskupice Radłowskie Modernizacja drogi woj. nr 964 Kasina - Uście Solne ETAP II Modernizacja drogi woj. nr 958 na odcinku Chabówka – Chochołów – ETAP II Modernizacja drogi woj. nr 957 od Białki do Nowego Targu ETAP II Modernizacja drogi woj. 956/955/967 Biertowice - Łapczyca ETAP II Modernizacja drogi woj. nr 975, ETAP II Modernizacja drogi woj. nr 969 na odcinku Krościenko – Nowy Targ ETAP II Grupa zadań,,Żwirownie" ETAP II - modernizacja dróg wojewódzkich nr 964, 975, 973, 768

31

32 Zadania planowane do współfinansowania przez samorząd Województwa Małopolskiego Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa Budowa węzła autostradowego – Bochnia Modernizacja dróg woj. nr 961/960 Poronin - Łysa Polana Usprawnienie transportu drogowego w obszarze Krościenko – Szczawnica Przebudowa ciągu drogi powiatowej Krynica – Wysowa – granica Państwa

33 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Plan Rozwoju Sieci Dróg Wojewódzkich na lata 2007 – 2013 Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google