Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fermentacyjne technologie zagospodarowania odpadów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fermentacyjne technologie zagospodarowania odpadów."— Zapis prezentacji:

1 Fermentacyjne technologie zagospodarowania odpadów

2 Etapy procesu oczyszczania ścieków

3 Stawy sedymentacyjne Typowy ciąg technologiczny dla ścieków o wysokiej wartości BZT 5. I etap – staw anaerobowy przez 3 – 5 dni II etap – staw fakultatywny przez 20 – 40 dni III etap – staw dojrzewalnikowy przez 7 dni

4 Konstrukcja filtru zraszanego do oczyszczania ścieków

5 Schemat procesu oczyszczania ścieków z zastosowaniem technologii osadu czynnego. Oczyszczanie ścieków z użyciem osadu czynnego.

6 Mikroorganizmy w osadzie czynnym 1. Bakterie: od 5 10 9 komórek/ml do 1,5 10 10 komórek/ml. Dominujące rodzaje: Pseudomonas, Bacillus, Micrococcus, Alcaligenes, Moraxella, Flavobacterium; bakterie nitryfikacyjne – Nitrosomonas, Nitrobacter; Thiobacillus 2. Pierwotniaki – orzęski (osiadłe, pełzające, wiciowe, zarodziowe, wolnopływające), wrotki Cecha charakterystyczna: wzrost w postaci kłaczków (sflokulowany) Mikroskopowy obraz kłaczka osadu czynnego

7 Cykl pracy reaktora SBR (bioreaktor sekwencyjny) Oczyszczanie ścieków z użyciem osadu czynnego reaktor pracujący w trybie półciągłym

8 Chemostat – hodowla ciągła drobnoustrojów, w której populacja mikroorganizmów jest utrzymywana na stałym poziomie poprzez ciągłe odbieranie części hodowli i zastępowanie jej świeżą pożywką. Klasyczny układ bioreaktora do oczyszczania ścieków z osadem czynnym jest przykładem chemostatu z zawracaniem części populacji komórek.

9 Q – natężenie przepływu ścieków X – gęstość komórek S – stężenie składników odżywczych - współczynnik recyklingu C – współczynnik zatężenia biomasy zawracanej Bilans biomasy Biomasa akumulowana = biomasa dopływająca + przyrost biomasy – biomasa usuwana – komórki martwe - szybkość wzrostu - szybkość obumierania Wprowadzając: D = Q/V – szybkość rozcieńczania, zakładając 0 I brak zasilania biomasą oraz uzyskanie stanu równowagi, czyli, otrzymujemy: = D(1 + - C)

10 Parametry technologiczne osadu czynnego Obciążenie komory osadu czynnego ładunkiem zanieczyszczeń B v = S 1 Q 1 V Stężenia B v i S 1 wyrażone są w postaci parametrów BZT 5 lub ChZT Obciążenie osadu ładunkiem zanieczyszczeń B x = S 1 Q 1 V X 2 X 2 – zawartość zawiesin w osadzie czynnym

11 Reaktor ze złożem fluidalnym

12 Głębokoszybowy proces oczyszczania ścieków z zastosowaniem reaktora typu air-lift

13 Schemat reaktora membranowego do oczyszczania ścieków

14 Schemat dwustopniowego oczyszczania ścieków, umożliwiającego przeprowadzenie nitryfikacji i denitryfikacji

15 Przekrój pryzmy kompostowej

16 Fermentacja metanowa Przekształcenie związków organicznych o różnym stopniu utlenienia do metanu i CO 2 w warunkach beztlenowych. Proces jest kilkuetapowy, prowadzony przez konsorcjum bakterii. Ostatni etap – bakterie metanowe Produkt końcowy – biogaz, zawierający 55 – 75% metanu, 20 – 40% CO 2, 2 - 3 % wodoru, 1 – 2% pary wodnej i 1 – 2% H 2 S

17 Bakterie metanogenne 1.Należą do Archebacteria 2.Mają zróżnicowaną morfologię (pałeczki o różnej długości i kształcie), ziarniaki 3.Większość jest organizmami termofilnymi 4.Ścisłe beztlenowce Methanococcus spp. Methanosarcina barkeri Methanobacterium thermoautotrophicum Methanotrix fervidus

18 Rodzaje reaktorów i techniki fermentacji anaerobowej

19 Fermentacja anaerobowa w bioreaktorze UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) Ścieki wpływają do reaktora od spodu i przepływają przez osad czynny bakterii beztlenowych rosnących na powierzchni ziaren nośnika (plastik, żwir, piasek, szkło). Mieszanina osadu czynnego, biogazu i wody jest rozdzielana w separatorze w górnej strefie reaktora. Parametry: - zastosowanie głównie dla stężonych ścieków (> 2 g BZT 5 na dm 3 ) - mały przyrost biomasy (0,1 kg na kg BZT 5 ) - - wydajność biogazu: 0,3 dm 3 metanu na g BZT 5.

20 Schemat przydomowej wytwornicy biogazu

21 Poprawianie parametrów technologicznych biogazu Problemy: Obecność CO 2, H 2 S, H 2 O Skład biogazu: 55 – 75% metanu, 20 – 40% CO 2, 2 - 3 % wodoru, 1 – 2% pary wodnej i 1 – 2% H 2 S Rozwiązania ?

22 Schemat biogazowni wykorzystującej gnojowicę

23 INSTALACJA DO WYTWARZANIA BIOGAZU Z ORGANICZNYCH ODPADÓW STAŁYCH (SALZBURG, AUSTRIA) W instalacji przerabianych jest rocznie 20 000 ton odpadów w jednofazowym procesie fermentacji beztlenowej. Odpady rozdrobnione do 40 mm są transportowane do dozownika, mieszane ze szlamem fermentacyjnym. i podgrzewane do 55 C, a następnie wprowadzane do bioreaktora. Wydajność 135 m 3 biogazu/T odpadów. Przetworzenie na energię elektryczną – 250 kWh ze 135 m 3 biogazu.

24 Schemat instalacji wykorzystującej odpady browarnicze do wytwarzania energii w obiegu zamkniętym

25 Porównanie parametrów różnych technologii biologicznego oczyszczania ścieków MBR – bioreaktor membranowy UASB – bioreaktor ze wstępującym przepływem kożucha osadu


Pobierz ppt "Fermentacyjne technologie zagospodarowania odpadów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google