Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„M AŁE SZKOŁY ” w województwie świętokrzyskim. Szkoły/placówkiOrgan prowadzącyRazem: Jednostka Samorządu Terytorialnego Inny niż Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„M AŁE SZKOŁY ” w województwie świętokrzyskim. Szkoły/placówkiOrgan prowadzącyRazem: Jednostka Samorządu Terytorialnego Inny niż Jednostka Samorządu Terytorialnego."— Zapis prezentacji:

1 „M AŁE SZKOŁY ” w województwie świętokrzyskim

2 Szkoły/placówkiOrgan prowadzącyRazem: Jednostka Samorządu Terytorialnego Inny niż Jednostka Samorządu Terytorialnego Przedszkola/punkty przedszkolne %422 Szkoły podstawowe %543 Gimnazja %229 Razem: %1194 Liczba szkół/placówek prowadzonych przez JST i organy inne niż JST

3

4 Szkoły/ placówki wg lokalizacji Lp.Szkoła/placówkaliczbaLokalizacja miastowieś 1. Przedszkola/ punkty przedszkolne Szkoły podstawowe Gimnazja Razem:

5 Szkoły/placówki wg lokalizacji

6 Liczba szkół wg statusu Lp. Szkoła/ placówka liczbaStatus szkoły publicznaniepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej 1. Przedszkola/ punkty przedszkolne Szkoły podstawowe Gimnazja Razem:

7 Organy prowadzące inne niż JST organprzedszkolaszkołygimnazja stowarzyszenia osoba fizyczna fundacje 1451 organizacje społeczne 600 organizacje wyznaniowe 824 osoby prawne -przedsiębiorstwa państwowe 500 przedsiębiorstwa osób fizycznych 500 spółki prawa handlowego 2 11

8 Organy prowadzące inne niż JST

9 Liczba placówek w powiatach Lp.powiat przedszkole/punkt przedszkolny szkoła podstawowa gimnazjumRazem: 1. buski jędrzejowski kazimierski kielecki konecki m. Kielce opatowski ostrowiecki pińczowski sandomierski skarżyski starachowicki staszowski włoszczowski2103 Razem:

10 Liczba placówek w powiatach

11 Problemy „Małych Szkół”  zasady zatrudniania dyrektorów i nauczycieli,  prowadzenie dokumentacji szkolnej,  aktualizacja obowiązujących przepisów prawa oświatowego,  tworzenie wewnętrznego prawa szkolnego,  sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.

12 Inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w związku z dostrzeganymi trudnościami, które napotykają tzw. „małe szkoły” prowadzone przez osoby prawne i fizyczne Kuratorium od 2012 r. zainicjowało praktyczną pomoc w tym zakresie – pierwsze spotkanie z dyrektorami i organami prowadzącymi te szkoły odbyło się w Szkole Podstawowej w Górach Wysokich, wystąpienia do MEN, MPiPS, Parlamentarzystów z województwa świętokrzyskiego z pisemną informacją o problemach związanych z funkcjonowaniem ww. szkół i prośbą o podjęcie stosownych działań), objęcie patronatem projektu „Świętokrzyska Sieć Organizacji Pozarządowych Prowadzących Placówki Oświatowe”, udział przedstawicieli ŚKO w konferencjach organizowanych w ramach realizacji projektu (Jeziorko, Odrowąż), utworzenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach zakładki „Małe szkoły”.

13 „Jeśli myślisz, że edukacja zbyt drogo kosztuje, sprawdź, ile kosztuje ignorancja” – Andy McIntyre D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ M UZOŁ M AŁGORZATA - Ś WIĘTOKRZYSKI K URATOR O ŚWIATY - 12 CZERWCA 2015 R.


Pobierz ppt "„M AŁE SZKOŁY ” w województwie świętokrzyskim. Szkoły/placówkiOrgan prowadzącyRazem: Jednostka Samorządu Terytorialnego Inny niż Jednostka Samorządu Terytorialnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google