Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONKURSY PRZEDMIOTOWE DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO rok szkolny 2013/2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONKURSY PRZEDMIOTOWE DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO rok szkolny 2013/2014."— Zapis prezentacji:

1 KONKURSY PRZEDMIOTOWE DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO rok szkolny 2013/2014

2 LAUREACI KONKURSÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 2012/2013 powiat Ilość laureatów 2013 M. KIELCE 25 KIELECKI 6 STASZOWSKI 5 OSTROWIECKI 2 BUSKI 6 JĘDRZEJOWSKI 2 KONECKI 6 OPATOWSKI 0 SKARŻYSKI 1 WŁOSZCZOWSKI 1 PIŃCZOWSKI 1 STARACHOWICKI 7 KAZIMIERSKI 1 SANDOMIERSKI 3 66

3 SZKOŁY PODSTAWOWE W szkołach podstawowych odbędą się konkursy: Konkurs Humanistyczny Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy Konkurs Języka Angielskiego Na I etapie pytania konkursowe przesyłane są do szkół drogą elektroniczną. Wyniki są przesyłane drogą on-line, tych uczniów, którzy uzyskali 60%. W konkursie humanistycznym i matematyczno-przyrodniczym do II etapu przechodzi 300 uczniów i każdy następny, który uzyskał tyle co 3-setny uczeń W konkursie języka angielskiego do II etapu przechodzi 150 uczniów i każdy następny, który ma tyle co 150 uczeń Wszystkie konkursy na II etapie odbędą się drogą on-line. W konkursie humanistycznym i matematyczno-przyrodniczym do III etapu przechodzi 80 uczniów i każdy następny, który uzyskał tyle co 80 uczeń. W ko0nkursie języka angielskiego do III etapu przechodzi 60 uczniów i każdy następny, który ma tyle co 60 uczeń Laureatami zostają uczniowie którzy uzyskali 80% od najlepiej napisanej pracy. W każdym konkursie przewidujemy 25 laureatów i każdy następny, który ma tyle co 25 uczeń.

4 LICZBA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSACH GIMNAZJALNYCH Język polski Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Historia Matematyka Fizyka Chemia Geografia Biologia Informatyka LICZBA UCZESTNIKÓW LAUREACI III ETAP II ETAP I ETAP Wewnętrzna rywalizacja każdej ze szkół

5 LICZBA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W III ETAPIE FINALIŚCI 2012/2013

6 LAUREACI KONKURSÓW W SZKOŁACH GIMNAZJALNYCH 2012/2013 powiat JĘZYK POLSKI JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI JEZYK ROSYJSKI MATEMATYKA FIZYKA CHEMIA BIOLOGIA GEOGRAFIA HISTORIA INFORMATYKA M. KIELCE KIELECKI STASZOWSKI OSTROWIECKI BUSKI JĘDRZEJOWSKI KONECKI OPATOWSKI SKARŻYSKI WŁOSZCZOWSKI PIŃCZOWSKI STARACHOWICKI KAZIMIERSKI SANDOMIERSKI

7 Laureaci w szkołach gimnazjalnych powiat 2013 M. KIELCE 84 KIELECKI 34 STASZOWSKI 36 OSTROWIECKI 14 BUSKI 12 JĘDRZEJOWSKI 7 KONECKI 12 OPATOWSKI 11 SKARŻYSKI 6 WŁOSZCZOWSKI 6 PIŃCZOWSKI 7 STARACHOWICKI 11 KAZIMIERSKI 4 SANDOMIERSKI 8 252

8 SZKOŁY GIMNAZJALNE W szkołach gimnazjalnych mamy 11 konkursów przedmiotowych: matematyczny, historyczny, chemiczny, fizyczny, geograficzny, informatyczny, biologiczny, języka polskiego. języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego,. Na I etapie pytania konkursowe przesyłane są drogą elektroniczną do szkół, które zgłosiły się do konkursu. Konkurs odbywa się podobnie jak w roku ubiegłym. Na II etapie wszystkie konkursy będą przeprowadzane drogą on-line w szkolnych pracowniach komputerowych. Przewidujemy jedną szkołę na powiat lub gminę. Określanie ilości uczniów na poszczególnych etapach, podobny jak w ubiegłym roku szkolnym, Wprowadziliśmy zmiany na II etapie.

9 ELIMINACJE UCZNIÓW DO II ETAPU KONKURSÓW W II etapie konkursów wszystkie szkoły mają takie same warunki startu. Po I etapie każda ze szkół dysponuje liczbą nie większą niż 22 miejsca konkursowe, które rozdziela w przyjęty przez siebie sposób. Niezależnie od wspomnianych 22 miejsc, zagwarantowany udział w II etapie rywalizacji z konkretnego przedmiotu mają finaliści lub laureaci z poprzedniej edycji. Z tym, że laureaci mają prawo podjąć rywalizację z dowolnego przedmiotu lub przedmiotów, w zależności od liczby laurów wywalczonych w poprzedniej edycji. Każda ze szkół, może ponadto wybrać jeden z rodzajów przyznawania dodatkowych miejsc dla uczniów swojej szkoły: I sposób: dodaje do 22 gwarantowanych miejsc oraz 2 – jako bonus za minimum 2 laureatów ubiegłej edycji, taką liczbę miejsc uczniów, jak liczba laureatów danej szkoły z ubiegłego roku szkolnego; II sposób: dodaje do 22 miejsc dodatkowe miejsca uczniów według klucza: za 2 laureatów ubiegłego roku szkolnego dodaje 2 miejsca, ponadto za 5 laureatów dodaje 4 miejsca, za 10 laureatów 6 miejsc, za 15 laureatów 8 miejsc, za 20 laureatów 10 miejsc, za 25 laureatów 12 miejsc, za 30 laureatów 14 miejsc, za 35 laureatów 16 miejsc, itd. Miejsca uzyskane z bonusów laureackich są sumowane, np.: …

10 WNIOSKI: Rosnąca liczba uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych. W drugim etapie konkursów gimnazjalnych, w edycji 2012/13, wzięło udział 3448 uczestników, tj. o 1578 uczniów więcej niż przed rokiem W minionej edycji konkursów gimnazjalnych, po raz pierwszy uczestniczyli uczniowie wszystkich szkół tego typu Konkursy przeprowadzane metodą on-line dały możliwość natychmiastowego sprawdzenia osiągniętego wyniku. Nie zmuszały szkół do organizacji dalekich wyjazdów w II etapie rywalizacji. Spowodowały całkowitą unifikację metod sprawdzenia prac. O obiektywizacji procesu sprawdzania prac świadczy minimalna (9) liczba odwołań na tym etapie Nowa formuła konkursów gimnazjalnych umożliwiła przeznaczenie, proporcjonalnej do zainteresowania określonym przedmiotem, liczby miejsc w finale oraz samych laureackich


Pobierz ppt "KONKURSY PRZEDMIOTOWE DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO rok szkolny 2013/2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google