Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE"— Zapis prezentacji:

1 MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE
INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO © 2009 Muzeum Archeologiczne w Krakowie

2 1850 Najstarsze Muzeum Archeologiczne w Polsce
I. Tradycje Muzeum 1850 Najstarsze Muzeum Archeologiczne w Polsce 1850 r. – Towarzystwo Naukowe Krakowskie inicjuje powstanie w Krakowie Muzeum Archeologicznego (Starożytności) jako „skarbnicy pamiątek narodowych” Światowid 1848 symbol i chluba naszej placówki W swej długiej historii funkcjonowało przy: Towarzystwie Naukowym Krakowskim ( ) Akademii Umiejętności ( ) Polskiej Akademii Umiejętności ( ) Polskiej Akademii Nauk ( ) Od 1955 r. działa jako Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Od 1999 r. jest instytucją samorządową pod opieką Samorządu Województwa Małopolskiego Zbiory staroperuwiańskie W. Kluger. 1876 Zbiory egipskie T. Smoleński. 1906

3 społeczeństwa do spraw wiążących się z ochroną tego dziedzictwa
II. Misja Muzeum Misją Muzeum jest ochrona dziedzictwa archeologicznego Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa małopolskiego, tak w sensie ochrony materialnych pozostałości po działalności człowieka w pradziejach, jak i w sensie krzewienia w społeczeństwie wiedzy o tej działalności oraz kształtowania właściwego stosunku społeczeństwa do spraw wiążących się z ochroną tego dziedzictwa KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI MUZEUM: 1. Gromadzenie zbiorów 2. Przechowywanie i konserwacja zbiorów 3. Opracowywanie zbiorów 4. Upowszechnianie zbiorów muzealnych

4 III. Działalność Muzeum
1. GROMADZENIE ZBIORÓW Badania archeologiczne Muzeum pozyskuje zabytki głównie drogą terenowych badań archeologicznych, wykonywanych w związku z realizacją projektów badawczych oraz inwestycji na terenie miasta Krakowa i województwa małopolskiego. Powiększanie zbiorów poprzez prowadzenie własnych badań wykopaliskowych należy do specyficznych form działalności Muzeum badania problemowe i poszukiwacze badania ratownicze, interwencyjne, nadzory badania wyprzedzające wielkie inwestycje budowlane

5 Marea, Aleksandria, Egipt
1. GROMADZENIE ZBIORÓW Badania archeologiczne problemowe i poszukiwawcze Marea, Aleksandria, Egipt Współpraca z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW im. Prof. K. Michałowskiego – Stacja w Kairze

6 1. GROMADZENIE ZBIORÓW Badania archeologiczne
Jaskinia Ciemna Badania archeologiczne problemowe i poszukiwawcze Ojców, Jaskinia Ciemna Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim

7 1. GROMADZENIE ZBIORÓW Badania archeologiczne
ratownicze, interwencyjne, nadzory Kraków Rynek Główny – wykopaliska i remont płyty Rynku Nowa Huta – badania od 1950 r. po dzień dzisiejszy Bieżanów, badania ratownicze przed budową węzła drogowego

8 Szarów – Brzezie, gm. Kłaj
1. GROMADZENIE ZBIORÓW Powołanie Krakowskiego Zespołu do Badań Autostrad Badania archeologiczne wyprzedzające wielkie inwestycje budowlane Szarów – Brzezie, gm. Kłaj Autostrada A-4 Kraków - Tarnów

9 WSPÓŁCZESNA ZABUDOWA WSI
1. GROMADZENIE ZBIORÓW Targowisko, Łysokanie, gm. Kłaj Badania archeologiczne wyprzedzające wielkie inwestycje budowlane WSPÓŁCZESNA ZABUDOWA WSI OBSZAR BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH Teren przyszłego węzła drogowego na trasie autostrady A4

10 1. GROMADZENIE ZBIORÓW Badania archeologiczne
Targowisko, gm. Kłaj Badania archeologiczne wyprzedzające wielkie inwestycje budowlane Osada najstarszych rolników sprzed 7 tys. lat

11 1. GROMADZENIE ZBIORÓW Zbiory archiwalne i biblioteczne Archiwum
Zbiory archiwalne tworzone są na bieżąco drogą przekazów, darów i zakupów; dokumentują historię i życie instytucji, sylwetki dyrektorów i zasłużonych badaczy oraz historię badań archeologicznych Biblioteka Zbiory biblioteczne, liczące ponad 30 tys. woluminów, powstają głównie drogą wymiany z ok. 300 instytucjami na całym świecie; wartośc pozyskanych wydawnictw to ok. 40 tys. zł. rocznie

12 2. PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA ZBIORÓW
Konserwacja i rekonstrukcje zabytków, kopie na potrzeby wystaw Kopie narzędzi, ozdób, broni i odzieży Pracownia konserwacji metali Pracownia rekonstrukcji i konserwacji ceramiki i zabytków z surowców organicznych Rocznie wykonuje się konserwację zabytków na potrzeby własne Muzeum. Przyjmujemy też zlecenia konserwacji zabytków z zewnątrz (przychód z tych prac to ok. 150 tys. zł. rocznie)

13 Amfora z przedstawieniem postaci ludzkiej (4 tys. lat p.n.e.)
2. PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA ZBIORÓW Rekonstrukcje zabytków ceramicznych Naczynie w chwili odkrycia Amfora z przedstawieniem postaci ludzkiej (4 tys. lat p.n.e.) Fragmenty oczyszczone i przygotowane do wyklejenia

14 2. PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA ZBIORÓW
Zabytki metalowe po konserwacji Zapinka II w. n.e. (srebrna, pozłacana) Denar Trajana emisja r. n.e.

15 2. PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA ZBIORÓW
Nożyce z brązu, nóż żelazny (II w n.e.) W chwili odkrycia … i po konserwacji … i po wstępnej konserwacji

16 2. PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA ZBIORÓW
Magazynowanie zbiorów Problemy z magazynowaniem zbiorów (regały, pudła) 519 tys. muzealiów w zapisie statystycznym oraz 52 tys. muzealiów w zap. niestatystycznym zgromadzonych w 60 tys. pudeł Składnica Zbiorów Dawnych Magazyn naczyń Korytarze gmachu Muzeum Pracownie naukowe Magazyn Centralny

17 2. PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA ZBIORÓW
Nowe magazyny w Branicach 4 budynki magazynowe o łącznej pow m2 oraz budynek socjalny z pracowniami i archiwum miejsce na przechowywanie zabytków w 200 tys. pudeł standardowych rozmiarów

18 System Komputerowej Ewidencji Zbiorów MAK
SKEZMAK System Komputerowej Ewidencji Zbiorów MAK 3. OPRACOWYWANIE ZBIORÓW Opracowywanie wstępne – inwentaryzacja zbiorów

19 System Komputerowej Ewidencji Zbiorów MAK
SKEZMAK System Komputerowej Ewidencji Zbiorów MAK 3. OPRACOWYWANIE ZBIORÓW Opracowywanie wstępne – inwentaryzacja zbiorów

20 3. OPRACOWYWANIE ZBIORÓW
Opracowywanie naukowe Programy prac naukowo-badawczych związane są z opracowywaniem zbiorów muzealnych 1. Zbiory Muzeum Archeologicznego w Krakowie – opracowywanie kolekcji i materiałów ze zbiorów własnych. 2. Muzealnictwo i konserwatorstwo archeologiczne. 3. Pradzieje i średniowiecze Małopolski. 4. Studia nad osadnictwem przedlokacyjnym i polokacyjnym na terenie krakowskiego zespołu miejskiego i przemianami osadniczymi w czasach nowożytnych. 5. Studia nad osadnictwem pradziejowym wybranych regionów (w tym monografie stanowisk, kolekcji, zabytków).

21 4. UPOWSZECHNIANIE ZBIORÓW MUZEALNYCH
Działalność wydawnicza i promocja Plakaty Foldery, druki promocyjne Czasopisma od 1968 r. Katalogi wystaw od 1959 r.

22 4. UPOWSZECHNIANIE ZBIORÓW MUZEALNYCH
Działalność wydawnicza i promocja Nowa seria wydawnicza: Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie

23 4. UPOWSZECHNIANIE ZBIORÓW MUZEALNYCH
Wystawy stałe Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski Działalność dydaktyczno-oświatowa 100 tys. zwiedzających rocznie

24 4. UPOWSZECHNIANIE ZBIORÓW MUZEALNYCH
Wystawy stałe Bogowie Starożytnego Egiptu Peruwiańskie Zbiory W. Klugera Działalność dydaktyczno-oświatowa

25 4. UPOWSZECHNIANIE ZBIORÓW MUZEALNYCH
Wystawy czasowe, własne i sprowadzane z innych muzeów Działalność dydaktyczno-oświatowa Troja. Sen H. Schliemanna Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie Tybet Wyprawy z National Geographic Galeria Plakatu

26 4. UPOWSZECHNIANIE ZBIORÓW MUZEALNYCH
Dotknąć oryginalny zabytek Działalność dydaktyczno-oświatowa Dzieci w Muzeum Na wystawach Jak upolować mamuta? Archeologia na siedząco

27 4. UPOWSZECHNIANIE ZBIORÓW MUZEALNYCH
Dzieci w terenie Działalność dydaktyczno-oświatowa „Wykopaliska” dla dzieci Ścinanie traw repliką sierpa krzemiennego sprzed 7 tys. lat Konkurs rysunkowy o tematyce archeologicznej Sklejanie naczyń glinianych

28 Piknik Archeologiczny
4. UPOWSZECHNIANIE ZBIORÓW MUZEALNYCH Piknik Archeologiczny w Branicach Działalność dydaktyczno-oświatowa

29 Noce i Dni Otwarte Muzeów
4. UPOWSZECHNIANIE ZBIORÓW MUZEALNYCH Noce i Dni Otwarte Muzeów Działalność dydaktyczno-oświatowa

30 5. PROMOCJA MUZEUM JAKO INSTYTUCJI WOJEW. MAŁOPOLSKIEGO
Imprezy cykliczne i koncerty Ogrody Muzeum Archeologicznego

31 5. PROMOCJA MUZEUM JAKO INSTYTUCJI WOJEW. MAŁOPOLSKIEGO
Imprezy cykliczne i koncerty Ogrody Muzeum Archeologicznego Koncerty: Z. Wodecki A. Sikorowski G. Turnau J. Steczkowska U. Dudziak J.K. Pawluśkiewicz „50 lat Piwnicy pod Baranami” „Aktorzy dla Papieża” Muzyka klasyczna Miss World 2006 Imprezy: Ogólnopolskie Święto Policji z udziałem Prezydenta RP Spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych Ingres Bp. St. Dziwisza z udziałem prezydentów L. Wałesy i A. Kwaśniewskiego Coroczne spotkanie z okazji Narodowego Święta Francji Coroczne Święto Samorządowe 100-lecie KS Cracovia Spotkanie z uczestniczkami Miss World 2006 Sikorowski Wodecki

32 IV. Najważniejsze osiągnięcia
Nagrody w ogólnopolskim Konkursie na Wydarzenia Muzealne Roku Sybilla 1999 I nagroda w konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wystawę czasową „Tutanchamon ukraińskich stepów” Sybilla 2005 I nagroda w konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wystawę stałą „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski”

33 IV. Najważniejsze osiągnięcia
Nagrody w ogólnopolskim Konkursie na Wydarzenia Muzealne Roku Sybilla 2000 II nagroda w konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wystawę stałą „Bogowie starożytnego Egiptu” Sybilla 2002 Wyróżnienie w konkursie Ministerstwa Kultury w kategorii Programy Edukacyjne Oświatowo-Wychowawcze i Promocja za organizację „Krakowskiego Festynu Archeologicznego”

34 V. Perspektywy – założenia strategiczne
1. REMONT GMACHU MUZEUM PRZY UL. SENACKIEJ Remont: 1. Wzmocnienie fundamentów 2. Wymiana dachu 3. Budowa windy i części recepcyjnej 4. Odnowienie elewacji 5. Adaptacja pomieszczeń na strychu na potrzeby Muzeum i pomieszczeń w podziemiach gmachu na wystawę organizowaną we współpracy z IPN w Krakowie

35 V. Perspektywy – założenia strategiczne
2. PROJEKT REWITALIZACJI BRANIC


Pobierz ppt "MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google