Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO © 2009 Muzeum Archeologiczne w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO © 2009 Muzeum Archeologiczne w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO © 2009 Muzeum Archeologiczne w Krakowie

2 I. Tradycje Muzeum 1850 r. – Towarzystwo Naukowe Krakowskie inicjuje powstanie w Krakowie Muzeum Archeologicznego (Starożytności) jako skarbnicy pamiątek narodowych 1850 Najstarsze Muzeum Archeologiczne w Polsce W swej długiej historii funkcjonowało przy: Towarzystwie Naukowym Krakowskim ( ) Akademii Umiejętności ( ) Polskiej Akademii Umiejętności ( ) Polskiej Akademii Nauk ( ) Od 1955 r. działa jako Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Od 1999 r. jest instytucją samorządową pod opieką Samorządu Województwa Małopolskiego Światowid 1848 symbol i chluba naszej placówki Zbiory staroperuwiańskie W. Kluger Zbiory egipskie T. Smoleński. 1906

3 II. Misja Muzeum 1. Gromadzenie zbiorów 2. Przechowywanie i konserwacja zbiorów 3. Opracowywanie zbiorów 4. Upowszechnianie zbiorów muzealnych KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI MUZEUM : Misją Muzeum jest ochrona dziedzictwa archeologicznego Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa małopolskiego, tak w sensie ochrony materialnych pozostałości po działalności człowieka w pradziejach, jak i w sensie krzewienia w społeczeństwie wiedzy o tej działalności oraz kształtowania właściwego stosunku społeczeństwa do spraw wiążących się z ochroną tego dziedzictwa

4 III. Działalność Muzeum Muzeum pozyskuje zabytki głównie drogą terenowych badań archeologicznych, wykonywanych w związku z realizacją projektów badawczych oraz inwestycji na terenie miasta Krakowa i województwa małopolskiego. Powiększanie zbiorów poprzez prowadzenie własnych badań wykopaliskowych należy do specyficznych form działalności Muzeum 1. GROMADZENIE ZBIORÓW Badania archeologiczne badania problemowe i poszukiwacze badania ratownicze, interwencyjne, nadzory badania wyprzedzające wielkie inwestycje budowlane

5 problemowe i poszukiwawcze Marea, Aleksandria, Egipt 1. GROMADZENIE ZBIORÓW Badania archeologiczne Współpraca z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW im. Prof. K. Michałowskiego – Stacja w Kairze

6 problemowe i poszukiwawcze Ojców, Jaskinia Ciemna 1. GROMADZENIE ZBIORÓW Badania archeologiczne Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim Jaskinia Ciemna

7 ratownicze, interwencyjne, nadzory Kraków 1. GROMADZENIE ZBIORÓW Badania archeologiczne Nowa Huta – badania od 1950 r. po dzień dzisiejszy Bieżanów, badania ratownicze przed budową węzła drogowego Rynek Główny – wykopaliska i remont płyty Rynku

8 wyprzedzające wielkie inwestycje budowlane Szarów – Brzezie, gm. Kłaj 1. GROMADZENIE ZBIORÓW Badania archeologiczne Powołanie Krakowskiego Zespołu do Badań Autostrad Autostrada A-4 Kraków - Tarnów

9 Teren przyszłego węzła drogowego na trasie autostrady A4 OBSZAR BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH WSPÓŁCZESNA ZABUDOWA WSI wyprzedzające wielkie inwestycje budowlane Targowisko, Łysokanie, gm. Kłaj 1. GROMADZENIE ZBIORÓW Badania archeologiczne

10 Osada najstarszych rolników sprzed 7 tys. lat wyprzedzające wielkie inwestycje budowlane Targowisko, gm. Kłaj 1. GROMADZENIE ZBIORÓW Badania archeologiczne

11 Archiwum Zbiory archiwalne tworzone są na bieżąco drogą przekazów, darów i zakupów; dokumentują historię i życie instytucji, sylwetki dyrektorów i zasłużonych badaczy oraz historię badań archeologicznych Zbiory archiwalne i biblioteczne Biblioteka Zbiory biblioteczne, liczące ponad 30 tys. woluminów, powstają głównie drogą wymiany z ok. 300 instytucjami na całym świecie; wartośc pozyskanych wydawnictw to ok. 40 tys. zł. rocznie 1. GROMADZENIE ZBIORÓW

12 2. PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA ZBIORÓW Konserwacja i rekonstrukcje zabytków, kopie na potrzeby wystaw Pracownia konserwacji metali Pracownia rekonstrukcji i konserwacji ceramiki i zabytków z surowców organicznych Rocznie wykonuje się konserwację zabytków na potrzeby własne Muzeum. Przyjmujemy też zlecenia konserwacji zabytków z zewnątrz (przychód z tych prac to ok. 150 tys. zł. rocznie) Kopie narzędzi, ozdób, broni i odzieży

13 Amfora z przedstawieniem postaci ludzkiej (4 tys. lat p.n.e.) Naczynie w chwili odkrycia Fragmenty oczyszczone i przygotowane do wyklejenia 2. PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA ZBIORÓW Rekonstrukcje zabytków ceramicznych

14 2. PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA ZBIORÓW Zabytki metalowe po konserwacji Denar Trajana emisja r. n.e. Zapinka II w. n.e. (srebrna, pozłacana)

15 Nożyce z brązu, nóż żelazny (II w n.e.) i po konserwacji W chwili odkrycia … … i po wstępnej konserwacji 2. PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA ZBIORÓW

16 Magazynowanie zbiorów Problemy z magazynowaniem zbiorów (regały, pudła) tys. muzealiów w zapisie statystycznym oraz 52 tys. muzealiów w zap. niestatystycznym zgromadzonych w 60 tys. pudeł Korytarze gmachu Muzeum Pracownie naukowe Składnica Zbiorów Dawnych Składnica Zbiorów Dawnych Magazyn naczyń Magazyn Centralny

17 2. PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA ZBIORÓW Nowe magazyny w Branicach 4 budynki magazynowe o łącznej pow m2 oraz budynek socjalny z pracowniami i archiwum miejsce na przechowywanie zabytków w 200 tys. pudeł standardowych rozmiarów

18 Opracowywanie wstępne – inwentaryzacja zbiorów 3. OPRACOWYWANIE ZBIORÓW SKEZMAK System Komputerowej Ewidencji Zbiorów MAK

19 Opracowywanie wstępne – inwentaryzacja zbiorów 3. OPRACOWYWANIE ZBIORÓW SKEZMAK System Komputerowej Ewidencji Zbiorów MAK

20 Opracowywanie naukowe 3. OPRACOWYWANIE ZBIORÓW Programy prac naukowo-badawczych związane są z opracowywaniem zbiorów muzealnych 1. Zbiory Muzeum Archeologicznego w Krakowie – opracowywanie kolekcji i materiałów ze zbiorów własnych. 2. Muzealnictwo i konserwatorstwo archeologiczne. 3. Pradzieje i średniowiecze Małopolski. 4. Studia nad osadnictwem przedlokacyjnym i polokacyjnym na terenie krakowskiego zespołu miejskiego i przemianami osadniczymi w czasach nowożytnych. 5. Studia nad osadnictwem pradziejowym wybranych regionów (w tym monografie stanowisk, kolekcji, zabytków).

21 Działalność wydawnicza i promocja 4. UPOWSZECHNIANIE ZBIORÓW MUZEALNYCH Plakaty Katalogi wystaw Czasopisma Foldery, druki promocyjne od 1959 r. od 1968 r.

22 Działalność wydawnicza i promocja 4. UPOWSZECHNIANIE ZBIORÓW MUZEALNYCH Nowa seria wydawnicza: Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie

23 Działalność dydaktyczno-oświatowa 4. UPOWSZECHNIANIE ZBIORÓW MUZEALNYCH Wystawy stałe Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski 100 tys. zwiedzających rocznie

24 Działalność dydaktyczno-oświatowa 4. UPOWSZECHNIANIE ZBIORÓW MUZEALNYCH Wystawy stałe Bogowie Starożytnego Egiptu Peruwiańskie Zbiory W. Klugera

25 Działalność dydaktyczno-oświatowa 4. UPOWSZECHNIANIE ZBIORÓW MUZEALNYCH Wystawy czasowe, własne i sprowadzane z innych muzeów Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie Troja. Sen H. Schliemanna Tybet Wyprawy z National Geographic Galeria Plakatu

26 Działalność dydaktyczno-oświatowa 4. UPOWSZECHNIANIE ZBIORÓW MUZEALNYCH Dzieci w Muzeum Jak upolować mamuta? Dotknąć oryginalny zabytek Archeologia na siedząco Na wystawach

27 Działalność dydaktyczno-oświatowa 4. UPOWSZECHNIANIE ZBIORÓW MUZEALNYCH Wykopaliska dla dzieci Konkurs rysunkowy o tematyce archeologicznej Sklejanie naczyń glinianych Ścinanie traw repliką sierpa krzemiennego sprzed 7 tys. lat Dzieci w terenie

28 Działalność dydaktyczno-oświatowa 4. UPOWSZECHNIANIE ZBIORÓW MUZEALNYCH Piknik Archeologiczny w Branicach

29 Działalność dydaktyczno-oświatowa 4. UPOWSZECHNIANIE ZBIORÓW MUZEALNYCH Noce i Dni Otwarte Muzeów

30 Ogrody Muzeum Archeologicznego Imprezy cykliczne i koncerty 5. PROMOCJA MUZEUM JAKO INSTYTUCJI WOJEW. MAŁOPOLSKIEGO

31 Imprezy cykliczne i koncerty 5. PROMOCJA MUZEUM JAKO INSTYTUCJI WOJEW. MAŁOPOLSKIEGO Ogrody Muzeum Archeologicznego Sikorowski Wodecki Miss World 2006 Koncerty: Z. Wodecki A. Sikorowski G. Turnau J. Steczkowska U. Dudziak J.K. Pawluśkiewicz 50 lat Piwnicy pod Baranami Aktorzy dla Papieża Muzyka klasyczna Imprezy: Ogólnopolskie Święto Policji z udziałem Prezydenta RP Spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych Ingres Bp. St. Dziwisza z udziałem prezydentów L. Wałesy i A. Kwaśniewskiego Coroczne spotkanie z okazji Narodowego Święta Francji Coroczne Święto Samorządowe 100-lecie KS Cracovia Spotkanie z uczestniczkami Miss World 2006

32 IV. Najważniejsze osiągnięcia I nagroda w konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wystawę czasową Tutanchamon ukraińskich stepów Sybilla 1999 Sybilla 2005 I nagroda w konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wystawę stałą Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski Nagrody w ogólnopolskim Konkursie na Wydarzenia Muzealne Roku

33 IV. Najważniejsze osiągnięcia Nagrody w ogólnopolskim Konkursie na Wydarzenia Muzealne Roku Wyróżnienie w konkursie Ministerstwa Kultury w kategorii Programy Edukacyjne Oświatowo-Wychowawcze i Promocja za organizację Krakowskiego Festynu Archeologicznego II nagroda w konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wystawę stałą Bogowie starożytnego Egiptu Sybilla 2002 Sybilla 2000

34 V. Perspektywy – założenia strategiczne 1. REMONT GMACHU MUZEUM PRZY UL. SENACKIEJ Remont: 1. Wzmocnienie fundamentów 2. Wymiana dachu 3. Budowa windy i części recepcyjnej 4. Odnowienie elewacji 5. Adaptacja pomieszczeń na strychu na potrzeby Muzeum i pomieszczeń w podziemiach gmachu na wystawę organizowaną we współpracy z IPN w Krakowie

35 V. Perspektywy – założenia strategiczne 2. PROJEKT REWITALIZACJI BRANIC


Pobierz ppt "MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO © 2009 Muzeum Archeologiczne w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google