Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja projektów edukacyjnych w świetle edukacji regionalnej Joanna Dembowa wrzesień 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja projektów edukacyjnych w świetle edukacji regionalnej Joanna Dembowa wrzesień 2007."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja projektów edukacyjnych w świetle edukacji regionalnej Joanna Dembowa wrzesień 2007

2 Zadania edukacji regionalnej Wyposażenie ucznia w zasób wiedzy o własnym regionie w różnych płaszczyznach (kulturowej, geograficznej, społecznej) Wydobycie w procesie edukacji różnorodnych wartości tkwiących w regionie Przygotowanie ucznia do zaakceptowania wartości regionalnych jako własnych Kształtowanie poczucia własnej tożsamości, jako fundamentu postawy otwartej, tolerancyjnej

3 Zadania edukacji regionalnej Szkoła musi ukształtować człowieka mocno zakorzenionego w Małej Ojczyźnie po to, aby przywrócić rangę niemodnemu dziś określeniu patriotyzmu i po to, aby młody człowiek nie uległ wynarodowieniu w zintegrowanej Europie Istotne jest również, aby podczas procesów integracyjnych nie utracić tożsamości narodowej i regionalnej Wnieść do dziedzictwa kultury europejskiej to, co najcenniejsze w naszej tradycji kulturowej

4 Po co edukacja regionalna? Celem edukacji regionalnej w procesie dydaktyczno-wychowawczym jest ukształtowanie w uczniach poczucia własnej tożsamości regionalnej jako postawy zaangażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska i autentycznego otwarcia się na inne społeczności i kultury.

5 Jakie treści realizować? Historia regionu Pieśni, stroje, przysłowia Tańce, przyśpiewki Baśnie, podania, legendy, gadki ludowe Twórczość ludowa Wybitni ludzie regionu lub związani z regionem: pisarze, artyści, działacze, zbieracze itd. Dorobek kultury materialnej: rękopisy, starodruki, oryginalne egzemplarze prasy, zbiory muzealne

6 Jakie treści realizować? Zabytki architektury: pałace, ruiny, i inne zabytkowe obiekty Architektura wsi Onomastyka( nazwy miejscowe i osobowe w regionie, ich etymologia) Obrzędy, zwyczaje rodzinne i świąteczne Flora, fauna, krajobraz, pomniki przyrody

7 Jak realizować regionalizm? Popularyzowanie w pracy szkoły obrzędowości rodzinnej charakterystycznej dla regionu Spotkania z twórcami ludowymi, zbieraczami, przedstawicielami dawnych zawodów, znawcami regionu

8 Jak realizować regionalizm? Organizowanie izb, kącików regionalnych, gazetek tematycznych związanych z regionem, Prowadzenie kronik ( życie lokalnej społeczności)

9 Jak realizować regionalizm? Zbieranie fotografii, pamiątek, sprzętów, przedmiotów codziennego użytku Prezentacje multimedialne, fotoreportaże, filmy dokumentalne o ciekawych miejscach czy wydarzeniach Przeglądy kultury regionalnej( taniec, piosenka)

10 Jak realizować regionalizm? Organizowanie konkursów wiedzy o historii szkoły, wsi, regionu Inscenizacje odtwarzające zwyczaje, obyczaje, obrzędy regionalne, legendy Gromadzenie literatury związanej z regionem czy twórców z regionu


Pobierz ppt "Realizacja projektów edukacyjnych w świetle edukacji regionalnej Joanna Dembowa wrzesień 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google