Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie potencjału województwa pomorskiego w zakresie zróżnicowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie potencjału województwa pomorskiego w zakresie zróżnicowania."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie potencjału województwa pomorskiego w zakresie zróżnicowania form kształcenia zawodowego i ustawicznego opracowane w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Pomorskiego pn. „System Inteligencji Regionalnej – kompleksowe planowanie rozwoju i zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu”

2 Cele projektu Diagnoza potencjału szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego w kontekście działań związanych z dostosowaniem oferty kształcenia do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy na terenie województwa pomorskiego CEL GŁÓWNY 1 Identyfikacja potencjału pomorskich szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz placówek kształcenia ustawicznego. CELE SZCZEGÓŁOWE 2 Określenie działań podejmowanych przez szkoły zawodowe i placówki kształcenia ustawicznego w związku z dostosowaniem oferty kształcenia do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz kierunków rozwoju wyznaczonych w lokalnych i regionalnych dokumentach strategicznych z uwzględnieniem branż kluczowych dla rozwoju regionu.

3 Notka metodologiczna OKEGUS SIO Dokumenty programowe DIAGNOZA PLACÓWEK Badanie CATI Analiza desk research Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe Dyrektorzy/ wicedyrektorzy placówek kształcenia ustawicznego

4 Perspektywy rozwoju Pomorza zawody o dużym zapotrzebowaniu i dużej deficytowości pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej (opiekunowie osób starszych i opiekunowie w domu pomocy społecznej), sprzedawcy i ekspedienci, elektrycy budowlani zawody o dużym zapotrzebowaniu, ale bez trudności w zaspokojeniu deficytu pracownicy ochrony osób i mienia zawody o dużej deficytowości i umiarkowanym zapotrzebowaniu hydraulicy i monterzy instalacji sanitarnych ZAWODY DEFICYTOWE*: Podniesienie poziomu edukacji ponadgimnazjalnej, a szczególnie zawodowej i dopasowania kształcenia do potrzeb biznesu w regionie. Wspieranie aktywności zawodowej poprzez tworzenie sieci placówek oświaty, systemu kursów dopasowanych do potrzeb rynkowych oraz szerokiej oferty poradnictwa zawodowego. Wzbogacenie dotychczasowej oferty edukacyjnej dla dorosłych. Rozbudowa oferty edukacyjnej o nowe kierunki szkolnictwa zawodowego połączonej z doradztwem zawodowym. Główne cele i działania związane z edukacją – analiza dokumentów strategicznych powiatów województwa pomorskiego *źródło danych: „Pomorski barometr zawodowy” 2013 r.

5 Inwentaryzacja bazy szkół zawodowych Liczba placówek kształcenia zawodowego w województwie pomorskim w 2013 roku Liczba uczniów kształcących się w szkołach zawodowych w roku szkolnym 2013/2014 Podział nauczycieli wg. stopni awansu zawodowego Podział nauczycieli wg. grup wiekowych Podział nauczycieli wg. stażu pracy

6 Inwentaryzacja bazy placówek kształcenia ustawicznego Podział nauczycieli wg. stopni awansu zawodowego Podział nauczycieli wg. grup wiekowych Podział nauczycieli wg. stażu pracy Liczba placówek kształcenia ustawicznego w województwie pomorskim w 2013 roku

7 Potencjał dydaktyczny województwa pomorskiego Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Szkoły zawodowe 93% współpracuje z pracodawcami 70% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 96% współpracuje z pracodawcami 68% współpracuje ze szkołami wyższymi Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Lata Szkoły zawodowe Liczba uczestnikówZdawalność 2010 199267% 2011 194166% 2012 203865% 2013 189563% Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół)

8 Potencjał dydaktyczny powiatu bytowskiego Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Szkoły zawodowe 67% współpracuje z pracodawcami 67% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 100% współpracuje z pracodawcami 25% współpracuje ze szkołami wyższymi Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność 2010 37273,9%00,0% 2011 31970,2%00,0% 2012 31774,8%00,0% 2013 26678,6%00,0%

9 Potencjał dydaktyczny powiatu chojnickiego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Szkoły zawodowe 77% współpracuje z pracodawcami 38% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 100% współpracuje z pracodawcami 75% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność 2010 64369,5%17815,0% 2011 66870,1%17363,6% 2012 59870,7%16182,0% 2013 63077,8%7459,5%

10 Potencjał dydaktyczny powiatu człuchowskiego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Szkoły zawodowe 100% współpracuje z pracodawcami 86% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 100% współpracuje z pracodawcami 100% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność 2010 18957,1%5725,0% 2011 16066,9%3767,6% 2012 17670,5%6543,1% 2013 19464,4%6261,3% Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

11 Potencjał dydaktyczny powiatu gdańskiego Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Szkoły zawodowe 100% współpracuje z pracodawcami 80% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 100% współpracuje z pracodawcami 100% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność 2010 13177,9%00,0% 2011 16573,9%00,0% 2012 15675,0%00,0% 2013 13073,8%00,0%

12 Potencjał dydaktyczny powiatu kartuskiego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Szkoły zawodowe 50% współpracuje z pracodawcami 86% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 100% współpracuje z pracodawcami 100% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność 2010 32986,3%2065,5% 2011 29977,3%2330,4% 2012 29371,3%812,5% 2013 27077,4%00,0%

13 Potencjał dydaktyczny powiatu kościerskiego Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Szkoły zawodowe 56% współpracuje z pracodawcami 89% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 33% współpracuje z pracodawcami 100% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność 2010 40472,8%1669,5% 2011 42377,1%00,0% 2012 38981,0%4459,1% 2013 35875,4%2259,1%

14 Potencjał dydaktyczny powiatu kwidzyńskiego Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Szkoły zawodowe 92% współpracuje z pracodawcami 83% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 100% współpracuje z pracodawcami 100% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność 2010 27656,5%6171,9% 2011 28659,4%3984,6% 2012 25356,9%4985,7% 2013 24870,6%6728,4%

15 Potencjał dydaktyczny powiatu lęborskiego Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Szkoły zawodowe 100% współpracuje z pracodawcami 88% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 100% współpracuje z pracodawcami 50% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność 2010 36377,1%2954,4% 2011 32972,3%1154,5% 2012 33374,2%00,0% 2013 27974,2%00,0%

16 Potencjał dydaktyczny miasta Gdańsk Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Szkoły zawodowe 100% współpracuje z pracodawcami 100% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 88% współpracuje z pracodawcami 63% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność 2010 87567,0%58363,6% 2011 108364,7%65166,2% 2012 121961,5%66962,0% 2013 113362,7%67967,3%

17 Potencjał dydaktyczny miasta Gdynia Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Szkoły zawodowe 100% współpracuje z pracodawcami 90% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 100% współpracuje z pracodawcami 100% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność 2010 46068,3%35942,9% 2011 45965,6%38672,5% 2012 50469,2%39667,2% 2013 50266,5%41169,3%

18 Potencjał dydaktyczny miasta Słupsk Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Szkoły zawodowe 100% współpracuje z pracodawcami 83% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 100% współpracuje z pracodawcami 57% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność 2010 70375,7%25947,5% 2011 74568,6%23257,3% 2012 76967,2%23956,1% 2013 76563,4%22152,0%

19 Potencjał dydaktyczny miasta Sopot Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Szkoły zawodowe 75% współpracuje z pracodawcami 100% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 50% współpracuje z pracodawcami 0% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność 2010 2360,9%1320,0% 2011 2839,3%6553,8% 2012 2060,0%7561,3% 2013 2450,0%5362,3%

20 Potencjał dydaktyczny powiatu malborskiego Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Szkoły zawodowe 100% współpracuje z pracodawcami 80% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 100% współpracuje z pracodawcami 100% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność 2010 19769,0%70,0% 2011 20875,5%00,0% 2012 26263,0%00,0% 2013 27070,0%00,0%

21 Potencjał dydaktyczny powiatu nowodworskiego Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Szkoły zawodowe 100% współpracuje z pracodawcami 33% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 100% współpracuje z pracodawcami 100% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność 2010 6277,4%00,0% 2011 6560,0%00,0% 2012 5570,9%00,0% 2013 5373,6%00,0%

22 Potencjał dydaktyczny powiatu puckiego Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Szkoły zawodowe 100% współpracuje z pracodawcami 75% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 100% współpracuje z pracodawcami 100% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność 2010 25466,5%00,0% 2011 15470,1%00,0% 2012 12770,1%00,0% 2013 14376,2%00,0%

23 Potencjał dydaktyczny powiatu słupskiego Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Szkoły zawodowe 100% współpracuje z pracodawcami 50% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 100% współpracuje z pracodawcami 0% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność 2010 9849,0%00,0% 2011 10348,5%00,0% 2012 6157,4%00,0% 2013 7673,7%00,0%

24 Potencjał dydaktyczny powiatu starogardzkiego Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Szkoły zawodowe 100% współpracuje z pracodawcami 82% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 100% współpracuje z pracodawcami 60% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność 2010 36084,4%12052,8% 2011 37677,9%22162,0% 2012 48573,6%20964,6% 2013 42168,6%18563,2%

25 Potencjał dydaktyczny powiatu sztumskiego Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Szkoły zawodowe 86% współpracuje z pracodawcami 43% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 100% współpracuje z pracodawcami 100% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność 2010 5164,7%820,0% 2011 2646,2%7088,6% 2012 3158,1%7588,0% 2013 850,0%7569,3%

26 Potencjał dydaktyczny powiatu tczewskiego Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Szkoły zawodowe 100% współpracuje z pracodawcami 0% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 80% współpracuje z pracodawcami 100% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność 2010 49782,5%00,0% 2011 51575,3%00,0% 2012 50573,7%00,0% 2013 47474,9%00,0%

27 Potencjał dydaktyczny powiatu wejherowskiego Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Szkoły zawodowe 93% współpracuje z pracodawcami 64% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 100% współpracuje z pracodawcami 50% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność 2010 40677,8%890,0% 2011 42765,3%3372,7% 2012 54574,1%4858,3% 2013 44865,0%4652,2%

28 Potencjał dydaktycznego województwa pomorskiego - wnioski Prowadzenie zajęć w oparciu o przedmiotowy program nauczania Brak oferty kształcenia ustawicznego w szkołach zawodowych Brak oferty kształcenia dla osób niepełnosprawnych Baza dydaktyczna i infrastruktura niedostosowana do potrzeb kształcenia (narzędzia i urządzenia znajdujące się w placówkach nie odpowiadają tym używanym przez przedsiębiorstwa, wiedza nauczycieli nie przekłada się na zdawalność egzaminów) Deklarowane zmiany rozwojowe nieadekwatne do potrzeb lokalnego rynku pracy Współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami oraz badanie losów absolwentów nie przynosi efektów w dostosowaniu oferty edukacyjnej Działalność szkół zawodowych nie uwzględnia potrzeb, oczekiwań i kierunków lokalnego rynku pracy Zmiany deklarowane przez dyrektorów/wicedyrektorów nie wpływają na zmiany w wyborze ścieżek zawodowych przez uczniów

29 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. - sp. k. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17 90–248 Łódź tel. +48 42 633 17 19 www.inse.pl


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie potencjału województwa pomorskiego w zakresie zróżnicowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google