Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie potencjału województwa pomorskiego w zakresie zróżnicowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie potencjału województwa pomorskiego w zakresie zróżnicowania."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie potencjału województwa pomorskiego w zakresie zróżnicowania form kształcenia zawodowego i ustawicznego opracowane w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Pomorskiego pn. „System Inteligencji Regionalnej – kompleksowe planowanie rozwoju i zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu”

2 Cele projektu Diagnoza potencjału szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego w kontekście działań związanych z dostosowaniem oferty kształcenia do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy na terenie województwa pomorskiego CEL GŁÓWNY 1 Identyfikacja potencjału pomorskich szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz placówek kształcenia ustawicznego. CELE SZCZEGÓŁOWE 2 Określenie działań podejmowanych przez szkoły zawodowe i placówki kształcenia ustawicznego w związku z dostosowaniem oferty kształcenia do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz kierunków rozwoju wyznaczonych w lokalnych i regionalnych dokumentach strategicznych z uwzględnieniem branż kluczowych dla rozwoju regionu.

3 Notka metodologiczna OKEGUS SIO Dokumenty programowe DIAGNOZA PLACÓWEK Badanie CATI Analiza desk research Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego Dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe Dyrektorzy/ wicedyrektorzy placówek kształcenia ustawicznego

4 Perspektywy rozwoju Pomorza zawody o dużym zapotrzebowaniu i dużej deficytowości pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej (opiekunowie osób starszych i opiekunowie w domu pomocy społecznej), sprzedawcy i ekspedienci, elektrycy budowlani zawody o dużym zapotrzebowaniu, ale bez trudności w zaspokojeniu deficytu pracownicy ochrony osób i mienia zawody o dużej deficytowości i umiarkowanym zapotrzebowaniu hydraulicy i monterzy instalacji sanitarnych ZAWODY DEFICYTOWE*: Podniesienie poziomu edukacji ponadgimnazjalnej, a szczególnie zawodowej i dopasowania kształcenia do potrzeb biznesu w regionie. Wspieranie aktywności zawodowej poprzez tworzenie sieci placówek oświaty, systemu kursów dopasowanych do potrzeb rynkowych oraz szerokiej oferty poradnictwa zawodowego. Wzbogacenie dotychczasowej oferty edukacyjnej dla dorosłych. Rozbudowa oferty edukacyjnej o nowe kierunki szkolnictwa zawodowego połączonej z doradztwem zawodowym. Główne cele i działania związane z edukacją – analiza dokumentów strategicznych powiatów województwa pomorskiego *źródło danych: „Pomorski barometr zawodowy” 2013 r.

5 Inwentaryzacja bazy szkół zawodowych Liczba placówek kształcenia zawodowego w województwie pomorskim w 2013 roku Liczba uczniów kształcących się w szkołach zawodowych w roku szkolnym 2013/2014 Podział nauczycieli wg. stopni awansu zawodowego Podział nauczycieli wg. grup wiekowych Podział nauczycieli wg. stażu pracy

6 Inwentaryzacja bazy placówek kształcenia ustawicznego Podział nauczycieli wg. stopni awansu zawodowego Podział nauczycieli wg. grup wiekowych Podział nauczycieli wg. stażu pracy Liczba placówek kształcenia ustawicznego w województwie pomorskim w 2013 roku

7 Potencjał dydaktyczny województwa pomorskiego Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Szkoły zawodowe 93% współpracuje z pracodawcami 70% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 96% współpracuje z pracodawcami 68% współpracuje ze szkołami wyższymi Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Lata Szkoły zawodowe Liczba uczestnikówZdawalność % % % % Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół)

8 Potencjał dydaktyczny powiatu bytowskiego Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Szkoły zawodowe 67% współpracuje z pracodawcami 67% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 100% współpracuje z pracodawcami 25% współpracuje ze szkołami wyższymi Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność ,9%00,0% ,2%00,0% ,8%00,0% ,6%00,0%

9 Potencjał dydaktyczny powiatu chojnickiego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Szkoły zawodowe 77% współpracuje z pracodawcami 38% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 100% współpracuje z pracodawcami 75% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność ,5%17815,0% ,1%17363,6% ,7%16182,0% ,8%7459,5%

10 Potencjał dydaktyczny powiatu człuchowskiego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Szkoły zawodowe 100% współpracuje z pracodawcami 86% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 100% współpracuje z pracodawcami 100% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność ,1%5725,0% ,9%3767,6% ,5%6543,1% ,4%6261,3% Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

11 Potencjał dydaktyczny powiatu gdańskiego Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Szkoły zawodowe 100% współpracuje z pracodawcami 80% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 100% współpracuje z pracodawcami 100% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność ,9%00,0% ,9%00,0% ,0%00,0% ,8%00,0%

12 Potencjał dydaktyczny powiatu kartuskiego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Szkoły zawodowe 50% współpracuje z pracodawcami 86% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 100% współpracuje z pracodawcami 100% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność ,3%2065,5% ,3%2330,4% ,3%812,5% ,4%00,0%

13 Potencjał dydaktyczny powiatu kościerskiego Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Szkoły zawodowe 56% współpracuje z pracodawcami 89% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 33% współpracuje z pracodawcami 100% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność ,8%1669,5% ,1%00,0% ,0%4459,1% ,4%2259,1%

14 Potencjał dydaktyczny powiatu kwidzyńskiego Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Szkoły zawodowe 92% współpracuje z pracodawcami 83% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 100% współpracuje z pracodawcami 100% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność ,5%6171,9% ,4%3984,6% ,9%4985,7% ,6%6728,4%

15 Potencjał dydaktyczny powiatu lęborskiego Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Szkoły zawodowe 100% współpracuje z pracodawcami 88% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 100% współpracuje z pracodawcami 50% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność ,1%2954,4% ,3%1154,5% ,2%00,0% ,2%00,0%

16 Potencjał dydaktyczny miasta Gdańsk Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Szkoły zawodowe 100% współpracuje z pracodawcami 100% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 88% współpracuje z pracodawcami 63% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność ,0%58363,6% ,7%65166,2% ,5%66962,0% ,7%67967,3%

17 Potencjał dydaktyczny miasta Gdynia Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Szkoły zawodowe 100% współpracuje z pracodawcami 90% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 100% współpracuje z pracodawcami 100% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność ,3%35942,9% ,6%38672,5% ,2%39667,2% ,5%41169,3%

18 Potencjał dydaktyczny miasta Słupsk Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Szkoły zawodowe 100% współpracuje z pracodawcami 83% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 100% współpracuje z pracodawcami 57% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność ,7%25947,5% ,6%23257,3% ,2%23956,1% ,4%22152,0%

19 Potencjał dydaktyczny miasta Sopot Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Szkoły zawodowe 75% współpracuje z pracodawcami 100% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 50% współpracuje z pracodawcami 0% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność ,9%1320,0% ,3%6553,8% ,0%7561,3% ,0%5362,3%

20 Potencjał dydaktyczny powiatu malborskiego Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Szkoły zawodowe 100% współpracuje z pracodawcami 80% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 100% współpracuje z pracodawcami 100% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność ,0%70,0% ,5%00,0% ,0%00,0% ,0%00,0%

21 Potencjał dydaktyczny powiatu nowodworskiego Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Szkoły zawodowe 100% współpracuje z pracodawcami 33% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 100% współpracuje z pracodawcami 100% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność ,4%00,0% ,0%00,0% ,9%00,0% ,6%00,0%

22 Potencjał dydaktyczny powiatu puckiego Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Szkoły zawodowe 100% współpracuje z pracodawcami 75% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 100% współpracuje z pracodawcami 100% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność ,5%00,0% ,1%00,0% ,1%00,0% ,2%00,0%

23 Potencjał dydaktyczny powiatu słupskiego Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Szkoły zawodowe 100% współpracuje z pracodawcami 50% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 100% współpracuje z pracodawcami 0% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność ,0%00,0% ,5%00,0% ,4%00,0% ,7%00,0%

24 Potencjał dydaktyczny powiatu starogardzkiego Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Szkoły zawodowe 100% współpracuje z pracodawcami 82% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 100% współpracuje z pracodawcami 60% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność ,4%12052,8% ,9%22162,0% ,6%20964,6% ,6%18563,2%

25 Potencjał dydaktyczny powiatu sztumskiego Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Szkoły zawodowe 86% współpracuje z pracodawcami 43% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 100% współpracuje z pracodawcami 100% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność ,7%820,0% ,2%7088,6% ,1%7588,0% ,0%7569,3%

26 Potencjał dydaktyczny powiatu tczewskiego Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Szkoły zawodowe 100% współpracuje z pracodawcami 0% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 80% współpracuje z pracodawcami 100% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność ,5%00,0% ,3%00,0% ,7%00,0% ,9%00,0%

27 Potencjał dydaktyczny powiatu wejherowskiego Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Szkoły zawodowe 93% współpracuje z pracodawcami 64% współpracuje ze szkołami wyższymi Placówki kształcenia ustawicznego 100% współpracuje z pracodawcami 50% współpracuje ze szkołami wyższymi Najpotrzebniejsze elementy w celu dostosowania oferty edukacyjnej do warunków i potrzeb lokalnego rynku pracy Liczba szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego Ocena bazy dydaktycznej i infrastruktury (zespoły szkół) Lata Szkoły zawodowe Placówki kształcenia ustawicznego Liczba uczestników Zdawalność Liczba uczestników Zdawalność ,8%890,0% ,3%3372,7% ,1%4858,3% ,0%4652,2%

28 Potencjał dydaktycznego województwa pomorskiego - wnioski Prowadzenie zajęć w oparciu o przedmiotowy program nauczania Brak oferty kształcenia ustawicznego w szkołach zawodowych Brak oferty kształcenia dla osób niepełnosprawnych Baza dydaktyczna i infrastruktura niedostosowana do potrzeb kształcenia (narzędzia i urządzenia znajdujące się w placówkach nie odpowiadają tym używanym przez przedsiębiorstwa, wiedza nauczycieli nie przekłada się na zdawalność egzaminów) Deklarowane zmiany rozwojowe nieadekwatne do potrzeb lokalnego rynku pracy Współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami oraz badanie losów absolwentów nie przynosi efektów w dostosowaniu oferty edukacyjnej Działalność szkół zawodowych nie uwzględnia potrzeb, oczekiwań i kierunków lokalnego rynku pracy Zmiany deklarowane przez dyrektorów/wicedyrektorów nie wpływają na zmiany w wyborze ścieżek zawodowych przez uczniów

29 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. - sp. k. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17 90–248 Łódź tel


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie potencjału województwa pomorskiego w zakresie zróżnicowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google