Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ostra niewydolność nerek OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK (ONN) Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Akademii Medycznej w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ostra niewydolność nerek OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK (ONN) Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Akademii Medycznej w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1 ostra niewydolność nerek OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK (ONN) Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Akademii Medycznej w Warszawie

2 ostra niewydolność nerek Gwałtowne upośledzenie czynności nerek: * wydalania produktów przemiany materii * utrzymywania homeostazy wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej, przebiegające ze skąpomoczem lub bez skąpomoczu

3 ostra niewydolność nerek

4 1. Leczenie przednerkowej ostrej niewydolności nerek 2. Leczenie pozanerkowej ostrej niewydolności nerek 3. Leczenie nerkowej zapalnej ostrej niewydolności nerek 4. Leczenie nerkowej niezapalnej ostrej niewydolności nerek 5. Zapobieganie ostrej niewydolności nerek

5 ostra niewydolność nerek LECZENIE PRZEDNERKOWEJ ONN 1.Przywrócenie prawidłowej perfuzji nerek – nawodnienie, kontrola RR, leczenie n.serca 2.Utrzymywanie się skąpomoczu mimo nawodnienia furosemid, ew. mannitol

6 ostra niewydolność nerek LECZENIE POZANERKOWEJ ONN 2.Ew. furosemid 3. U chorych z masywnymi obrzękami – ultrafiltracja za pomocą sztucznej nerki 1.Usunięcie przeszkody w drogach moczowych - cewnikowanie pęcherza, miedniczki nerkowej, stenty, nefrostomia, leczenie chirurgiczne

7 ostra niewydolność nerek LECZENIE NERKOWEJ ZAPALNEJ ONN 2.Furosemid 1.Leczenie nefropatii – kortykosteroidy i leki immunosupresyjne w kłębuszkowych zapaleniach; eliminacja czynnika wywołującego w zapaleniach śródmiąższowych

8 ostra niewydolność nerek NERKOWA NIEZAPALNA ONN (ATN - Acute Tubular Necrosis) Jakie jest rokowanie w ATN? Jakie są najczęstsze przyczyny zgonu w ATN?

9 ostra niewydolność nerek Willem Kolf - I hemodializa 1943

10 ostra niewydolność nerek

11 ŚMIERTELNOŚĆ W ATN

12 ostra niewydolność nerek PRZYCZYNY UTRZYMYWANIA SIĘ WYSOKIEJ ŚMIERTELNOŚCI W ATN 1. Starzenie się populacji 2. Chorzy w ciężkim stanie, którzy przedtem ginęli zanim doszło do onn, są dłużej utrzymywani przy życiu – giną oni później z powodu powikłań 3. U niektórych chorych udaje się zapobiec ATN, dzięki wcześniejszej diagnostyce i lepszej opiece medycznej

13 ostra niewydolność nerek PRZYCZYNY ZGONU W ATN Choroba podstawowa Zakażenia Przyczyny kardiologiczne Układ oddechowy Układ pokarmowy Inne Ciężko chorzy mają często więcej niż jedną przyczynę ATN. Najbardziej złożona etiologia ATN występuje w zespole uszkodzeń wielonarządowych (MODS – Multiple Organ Dysfunction Syndrome)

14 ostra niewydolność nerek ZASADY LECZENIA ATN 2.Leczenie dializą 3. Leczenie zachowawcze 1.Postępowanie wstępne

15 ostra niewydolność nerek POSTĘPOWANIE WSTĘPNE 1.Ocena stopnia zagrożenia życia (onn, choroba podstawowa) - zabezpieczenie podstawowych czynności życiowych, decyzja o dializie Wstępna diagnostyka - wykluczenie przed- i pozanerkowej, zapalnej nerkowej i niedrożności naczyń nerkowych 3. Leczenie zależnie od etiologii

16 ostra niewydolność nerek A. KLINICZNE: zagrożenie życia wynikające z przewodnienia (obrzęk płuc, obrzęk mózgu, oporne ciężkie nadcisnienie tętnicze) ciężki stan wynikający z mocznicy (zaburzenia świadomości, śpiączka, drżenie metaboliczne, drgawki) skaza krwotoczna tarcie osierdzia przygotowanie do zabiegu operacyjnego u osoby z onn WSKAZANIA DO DIALIZY

17 ostra niewydolność nerek B. BIOCHEMICZNE: hiperpotasemia (>6.5 mmol/l) lub szybki wzrost stężenia K+ kwasica (zasób zasad < 13 mmol/l) wysokie stężenie mocznika (> 250 mg/dl) WSKAZANIA DO DIALIZY Uwaga! czasem nie można czekać na wskazania !!!

18 ostra niewydolność nerek TECHNIKI DIALIZACYJNE 1.Hemodializa 2.Techniki ciągłe (CRRT - Continuous Renal Replacement Therapies) 3. Dializa otrzewnowa

19 ostra niewydolność nerek przepływ krwi – 250-300 ml/min przepływ płynu – 500 ml/min ZASADA HEMODIALIZY

20 ostra niewydolność nerek HEMODIALIZA W ONN ZALETY I WADY duża wydajność krótkotrwałe unieruchomienie nie wymaga bezwzględnie antykoagulacji systemowej wymaga specjalistycznego sprzętu i wyspecjalizowanego personelu sprzyja niestabilności hemodynamicznej obrzęk mózgu

21 ostra niewydolność nerek Schiffl et al. N. Engl. J. Med. 2002 HEMODIALIZA - DAWKA DIALIZY P<0.01 P<0.001

22 ostra niewydolność nerek TECHNIKI DIALIZACYJNE CIĄGŁE (CRRT) Ciągła tętniczo-żylna hemofiltracja (CAVHD) Ciągła żylno-żylna hemofiltracja (CVVHD) Ciągła tętniczo-żylna hemodiafiltracja (CAVHDF) Ciągła żylno-żylna hemodiafiltracja (CVVCHDF) Błony o niskiej oporności dla wody Przepływ krwi 50-150 ml/min = UF ±500ml/min

23 ostra niewydolność nerek ZASADA TECHNIK CIĄGŁYCH CAVH heparyna żyła tętnica CIĄGŁA TĘTNICZO-ŻYLNA HEMOFILTRACJA (CAVH)

24 ostra niewydolność nerek ZASADA TECHNIK CIĄGŁYCH Pompa krwi heparyna CIĄGŁA ŻYLNO -ŻYLNA HEMOFILTRACJA (CVVH) żyła

25 ostra niewydolność nerek ZASADA TECHNIK CIĄGŁYCH CIĄGŁA TĘTNICZO-ŻYLNA HEMODIAFILTRACJA (CAVHD)

26 ostra niewydolność nerek ZASADA TECHNIK CIĄGŁYCH CIĄGŁA ŻYLNO-ŻYLNA HEMODIAFILTRACJA (CAVHD)

27 ostra niewydolność nerek TECHNIKI CIĄGŁE ZALETY I WADY można wykonać wszędzie większa stabilność h-d usuwanie większych objętości wody usuwanie średnich cząstek (mediatory zapalne?) nie wymaga uzdatniania wody mniejsza wydajność długotrwałe unieruchomienie większa łączna dawka heparyny w CAVH i CAVHD stałe utrzymywanie cewnika w tętnicy

28 ostra niewydolność nerek DIALIZA OTRZEWNOWA W ONN ZALETY I WADY nie wymaga skomplikowanego sprzętu można wykonać wszędzie większa stabilność h-d nie wymaga antykoagulacji systemowej nie powoduje hipoksemii mniejsza wydajność zapalenia otrzewnej można rozważyć: u chorych po urazach głowy, ze znaczną niestabilnością h-d, z krwawieniami, i gdy nie ma innej możliwości

29 ostra niewydolność nerek LECZENIE ZACHOWAWCZE 1.Kontrola gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej 2. Dieta, żywienie parenteralne u ciężko chorych 3. Leczenie zakażeń 4. Leczenie nadciśnienia tętniczego 5. Leczenie niedokrwistości 6. Właściwe stosowanie leków 7. Zapewnienie nerkom optymalnych warunków do regeneracji

30 ostra niewydolność nerek PODAŻ PŁYNÓW 1.Zawsze indywidualne podejście 2.U osoby euwolemicznej – dobowa utrata z moczem + 300-500 ml 3.Jakie płyny? – profilaktyka i wyrównanie ew. hipo- i hipernatremii, Udział wolnej wody, np.: - oparzenia –utrata płynu izoosmotycznego podajemy 0.9% NaCl - zlewne poty, biegunka – utrata płynu hipoosmotycznego – podajemy płyny hipoosmotyczne 4. U pacjenta z obrzękami, dusznością – pod kontrolą OCŻ

31 ostra niewydolność nerek LECZENIE ZACHOWAWCZE 1.Kontrola gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej 2. Dieta, żywienie parenteralne u ciężko chorych 3. Leczenie zakażeń 4. Leczenie nadciśnienia tętniczego 5. Leczenie niedokrwistości 6. Właściwe stosowanie leków 7. Zapewnienie nerkom optymalnych warunków do regeneracji

32 ostra niewydolność nerek ZASADY PROFILAKTYKI ONN 1.Uzupełnianie niedoborów wodno-elektrolitowych 2.Unikanie nefrotoksyn (antybiotyki, kontrasty rtg) 3. Profilaktyka „zespołu lizy guza” 4. Szybkie rozpoznawanie przed- i pozanerkowej onn 5.Leczenie zakażeń 6.Leczenie niewydolności serca 6. Zachowanie ostrożności przy stosowaniu ACEi i NLPZ u osób starszych

33 ostra niewydolność nerek GRUPY ZWIĘKSZONEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA ONN 1.Osoby w wieku podeszłym 2.Osoby z upośledzoną czynnością nerek 3.Osoby w okresie okołooperacyjnym 4. Chorzy z cukrzycą


Pobierz ppt "Ostra niewydolność nerek OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK (ONN) Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Akademii Medycznej w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google