Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ostra niewydolność nerek Anna Szymańska-Chabowska Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego UM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ostra niewydolność nerek Anna Szymańska-Chabowska Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego UM."— Zapis prezentacji:

1 Ostra niewydolność nerek Anna Szymańska-Chabowska Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego UM

2 OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK Zespół objawów klinicznych związanych z nagłym zmniejszeniem filtracji kłębuszkowej, zwiększeniem stężenia kreatyniny o 25-50% lub o 0,5 mg% i nagromadzeniem produktów przemiany białkowej 80% - skąpomocz 20% - prawidłowa ilość moczu Aminoglikozydy Środki kontrastowe

3 Epidemiologia onn 5% hospitalizowanych - pacjentów O.I.T. - oddziałów pooperacyjnych 15-20%

4

5

6 ADQI, 2004

7

8 Przyczyny ostrej niewydolności nerek

9 Przyczyny ostrej niewydolności nerek ZREDUKOWANA EFEKTYWNA OBJĘTOŚĆ PŁYNU POZAKOMÓRKOWEGO - HIPOWOLEMIA - NIEWYDOLNOŚĆ SERCA - SYSTEMOWY ROZKURCZ NACZYŃ UPOŚLEDZONA AUTOREGULACJA NERKOWA - SKURCZ TĘTNICZKI DOPROWADZAJĄCEJ - posocznica, hiperkalcemia, zespół wątrobowo-nerkowy, CsA, Amfoterycyna B, NA, A - ROZKURCZ TĘTNICZKI ODPROWADZAJĄCEJ - ACEi, AT1.

10

11 NEFROPATIA ZASTOINOWA OBUSTRONNA CZĘŚCIOWA CAŁKOWITA POLIURIA BEZMOCZ HYPERNATREMIA MOCZNICA MOCZNICADYSURIA KWASICA METAB. PRZEWODNIENIE NADCIŚNIENIE Z PRZEWODNIENIA

12 Dane wskazujące na nefropatię zaporową Starszy mężczyzna z postępującą, zaostrzoną niewydolnością nerek Wywiad zakażeń, dyzurii, nykturii, naglącej potrzeby oddawania moczu Choroby predysponujące do martwicy brodawek nerkowych – Cukrzyca, nadużywanie analgetyków Zabiegi lub choroby w obrębie miednicy małej i przestrzeni zaotrzewnowej Całkowity bezmocz lub duże wahania diurezy Prawidłowy wynik badania moczu przy postępującej pnn

13

14 Etiologia Ostra martwica kanalików nerkowych – Niedokrwienie – 50% – Toksyny egzogenne – 25% – Aminoglikozydy – Amfoterycyna B – Radiologiczne środki cieniujące – Cysplatyna – Glikol etylenowy – Toksyny endogenne – 20% – Barwniki (rhabdomioliza, hemoglobinopatie) – Kryształy (kwas moczowy – dna, onkologia) – Szpiczak mnogi – Zespół wątrobowo-nerkowy

15 Ostra choroba naczyń nerkowych Tętniak aorty (rozwarstwienie, zakrzepica) Rozwarstwienie, zakrzepica tt. nerkowych (uraz, po angioplastyce) Zatory (skrzeplina, cholesterol) Mikroangiopatia zakrzepowa Zakrzepica żył nerkowych

16 Rhabdomioliza Bezpośrednie uszkodzenie mięśni (uraz, zespół zmiażdżenia, oparzenia) Niedokrwienie i/lub wzmożony metabolizm (drgawki, wysiłek, udar cieplny, hipo/hipertermia, wstrząs, zamknięcie naczynia) Zaburzenia metaboliczne (kwasica ketonowa, hipokaliemia, hipofosfatemia) Toksyny (alkohol, heroina, tlenek węgla, jad węża) Ciężkie zakażenia

17

18

19 Zaburzenia: Wodno – elektrolitowe – Przewodnienie; Na; K; P Białkowe – Hiperazotemia Kwasowo – zasadowe – Kwasica metaboliczna Hormonalne – EPO, PTH, PRL Krążeniowe – NK, NT, zaburzenia rytmu, zapalenie osierdzia Hematologiczne – Niedokrwistość, skaza płytkowa Neurologiczne – Drżenia, drgawki, śpiączka Gastrologiczne – Nudności, wymioty, brak łaknienia, krwawienie z p.pok.

20 Przebieg naturalny ONN okres wstępny: od zadziałania czynnika szkodliwego do uszkodzenia nerek okres skąpomoczu (bezmoczu): u ok. 50%, trwa dni, stopniowy przyrost kreatyniny (0,5-1,0 mg/dl/d) okres wielomoczu: do kilku tygodni, odwodnienie, dyselektrolitemia zdrowienia: kilka miesięcy

21 Badania laboratoryjne w ONN Gęstość względna moczu <1,025 g/ml, izostenuria Białkomocz (kzn) Osad moczu: wałeczki ziarniste, erytrocyty (kzn), eozynofilia (ostre c-ś zapalenie nerek polekowe), leukocyty Na w moczu: <20 mmol/l – przednerkowa onn lub ostra niedrożność dróg moczowych > 40 mmol/l – nerkowa onn FE Na : <1% - przednerkowa onn >2% - miąższowa onn

22 FE Na = x 100 U Na x P Kr P Na x U Kr WSKAŹNIK FRAKCYJNEGO WYDALANIA SODU

23 Badania laboratoryjne w ONN Niedokrwistość, małopłytkowość Kreatynina, mocznik Hiperurykemia Hiperkaliemia Hipernatremia Hipokalcemia i hiperfosfatemia CPK Kwasica metaboliczna

24 Ostra niewydolność nerek Łagodna – leczenie zachowawcze Ciężka – RRT stan kliniczny pogarszający się OIOM – niewydolność wielonarządowa – wentylacja – kontrapulsacja aortalna – leki inotropowe – leki wazopresyjne ŚMIERTELNOŚĆ > 60% Conlon PJ, NDT 1999;14:1158 Acute renal failure following cardiac surgery % 30 %

25 R Ó Ż N I C O W A N I E

26 Czynniki przemawiające za pnn Dane rodzinne (torbielowatość) lub wywiad przewlekłej choroby (cukrzyca) Wielomocz, nykturia, objawy przeszkody lub zakażenia Normocytowa, normochromiczna niedokrwistość Radiologiczne cechy osteodystrofii nerkowej Obustronnie małe (< 9,5 cm) nerki w USG

27

28 Zapobieganie onn Wykrywanie i odpowiednio wczesne leczenie stanów prowadzących do hipowolemii. Ścisłe określanie stanu nawodnienia pacjenta przed, w trakcie i po zabiegu operacyjnym oraz uzupełnieniu wszelkich strat wody i elektrolitów.

29 Unikanie stosowania środków o działaniu nefrotoksycznym. Dostosować dawkę jednorazową i kumulacyjną do stopnia wydolności nerek. Monitorowanie stężenia leku w surowicy i dostosowanie sposobu podawania leku do jego farmakodynamiki. Dotyczy to takich leków jak: środki kontrastowe aminoglikozydy cisplatyna amfoterycyna B Zapobieganie onn

30 Nawodnienie pacjentów przed badaniem radiologicznym z użyciem jodowych środków kontrastowych. 0,45% NaCl (1ml/kg/godz) przez 12 godzin przed i po badaniu Szczególnie ważne u pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <40 ml/min.) i / lub cukrzycą, szpiczakiem mnogim. W tych grupach chorych konieczne jest również stosowanie mniej toksycznych niskoosmolarnych środków kontrastowych. Zapobieganie onn

31

32

33

34 Niektóre doniesienia podkreślają protekcyjne efekty stosowania blokerów kanału wapniowego. Wstępne doniesienia kliniczne wskazują na przydatność agonisty receptorów D1 fenoldopamu Zapobieganie onn

35 Nefrotoksyczność endogennych toksyn (hemoglobiny,mioglobiny) można zmniejszyć wywołując forsowną diurezę i alkalizację l/dobę płynów infuzyjnych (40 mEq NaHCO 3 / 1 L 0,45% NaCl) diuretyki pętlowe 20% mannitol Wskazane jest również zwalczanie stresu oksydacyjnego (allopurinol, desferoksamina) Zapobieganie onn

36 U pacjentów z umiarkowaną hipowolemią, przewlekłymi nefropatiami, chorobami wątroby, w podeszłym wieku NLPZ, ACEi ARB należy stosować z dużą ostrożnością, kontrolując stężenie kreatyniny. Zapobieganie onn

37 Próby eksperymentalne i kliniczne leczenia miąższowej niezapalnej onn 1.Poprawa hemodynamiki nerkowej 2.Zapobieganie uszkodzeniu komórek nabłonkowych cewek nerkowych 3.Naprawa integralności nabłonka cewek nerkowych

38 Poprawa hemodynamiki nerkowej - - dopamina 1-3 g/kg/min do kreatyniny 4mg% wg Schriera - agoniści receptora DA-1 (fenoldopam) - furosemid mg/kg wlew min co godz lub 0,5 mg/kg/h przez 24 godz. (postać oliguryczna) - 20% mannitol 500 ml, wlew z szybkością 20 ml/h - ANP (Anaritide) 0,2 g/kg/min i.v. co 24 godz.

39 Kontrowersje wokół dopaminy 1.Stosowana powszechnie w oligurycznej onn 2.Nie udowodniono aby stosowanie nerkowych dawek zapobiegało wystąpieniu onn lub zmniejszało potrzebę leczenia nerkozastępczego 3.U krytycznie chorych wywołuje tachykardię i zaburzenia rytmu (pobudzenie -, -receptorów) 4.Działa depresyjnie na ośrodek oddechowy i wywołuje tętniczo- żylny przeciek płucny hipoksemia 5.Donoszono o nagłych zgonach Denton MD i wsp. Kidney Int 1996, 49, 4-14

40

41

42

43

44

45 Zapobieganie uszkodzeniu komórek nabłonkowych cewek nerkowych - - blokery kanału wapniowego werapamil 5 g/kg/min - zmiatacze wolnych rodników inhibitory oksydazy ksantynowej, związki chelatujące - infuzja magnezu, aminokwasów - próba stosowania przeciwciał ICAM-1 - blokery adenozyny - L-arginina

46 Zachowawcze postępowanie w ostrej martwicy cewek nerkowych

47 Zachowawcze postępowanie w ostrej martwicy cewek nerkowych

48 WSKAZANIA DO LECZENIA NERKOZASTĘPCZEGO W OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK Oliguria < 5 ml/kg/d Oliguria < 5 ml/kg/d Anuria (powyżej 12 godz) Anuria (powyżej 12 godz) Scr > 600 μmol/l (6,7 mg/dl) Scr > 600 μmol/l (6,7 mg/dl) Urea > 35 mmol/l (100 mg/dl) Urea > 35 mmol/l (100 mg/dl) K + > 6,5 mmol/l K + > 6,5 mmol/l Obrzęk płuc nie reagujący na leki Obrzęk płuc nie reagujący na leki pH < 7,2 pH < 7,2 Powikłania mocznicy Powikłania mocznicy encefalopatia encefalopatia neuropatia neuropatia zapalenie osierdzia zapalenie osierdzia R.BELLOMO i C.RONCO: Acute renal failure in ICU: adequacy of dialysis and the case for continuous therapies. NDT 1996:11;424

49 Oliguria < 5 ml/kg/d Oliguria < 5 ml/kg/d Anuria (powyżej 12 godz) Anuria (powyżej 12 godz) Scr > 600 μmol/l (6,7 mg/dl) Scr > 600 μmol/l (6,7 mg/dl) Urea > 35 mmol/l (100 mg/dl) Urea > 35 mmol/l (100 mg/dl) K + > 6,5 mmol/l K + > 6,5 mmol/l Obrzęk płuc nie reagujący na leki Obrzęk płuc nie reagujący na leki pH < 7,2 pH < 7,2 Powikłania mocznicy Powikłania mocznicy encefalopatia encefalopatia neuropatia neuropatia zapalenie osierdzia zapalenie osierdzia 1 POWIKŁANIE - WSKAZANE ROZPOCZĘCIE LECZENIA NERKOZASTĘPCZEGO 1 POWIKŁANIE - WSKAZANE ROZPOCZĘCIE LECZENIA NERKOZASTĘPCZEGO 2 POWIKŁANIA - KONIECZNE ROZPOCZĘCIE LECZENIA NERKOZASTĘPCZEGO 2 POWIKŁANIA - KONIECZNE ROZPOCZĘCIE LECZENIA NERKOZASTĘPCZEGO R.BELLOMO i C.RONCO: Acute renal failure in ICU: adequacy of dialysis and the case for continuous therapies. NDT 1996:11;424 WSKAZANIA DO LECZENIA NERKOZASTĘPCZEGO W OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK

50 Hemodializa Dostęp naczyniowy: cewnik dwukanałowy poliuretanowy / żyła szyjna wew Czas trwania dializy 3-4 godziny codziennie lub w miarę potrzeby Dializator: powszechnie stosowane biozgodne, brak dowodów o ich wyższości Płyn dializacyjny: wodorowęglany, skład uwarunkowany potrzebami Antykoagulacja: możliwa jest dializa bez heparyny, heparyna drobnocząsteczkowa, lokalna antykoagulacja

51 Ravindra L. Mehta

52

53

54 Cytokiny? Drobne cząsteczki np: -Jony -Mocznik -Kreatynina Średnie cząsteczki: - hormony polipeptydowe ADSORPCJA DYFUZJAKONWEKCJA

55 Metody oczyszczania krwiWewnątrzustrojowe: Pozaustrojowe: hemodializa (IHD) CRRT plazmafereza LDL afereza immuno-afereza toksyno-afereza dializa albuminowa hemoperfuzja dializa otrzewnej automatyczna ręczna Transplantacja

56 CRRT Hemofiltracja (tętniczo-żylna i żylno-żylna) – usuwanie wody i toksyn mocznicowych drogą transportu konwekcyjnego przez błonę filtracyjną Hemodiafiltracja – hemofiltracja + dializa

57 (CRRT) ciągłe metody leczenia nerkozastępczego w onn Podstawowe wskazania: 1. Chorzy z niestabilnym układem krążenia 2. Posocznica 3. Niewydolność wielonarządowa 4. Po zabiegach kardiochirurgicznych

58 Powikłania ONN NT i niewydolność serca Zaburzenia rytmu serca Mocznicowe zapalenie osierdzia Obrzęk mózgu, drgawki, zaburzenia świadomości, senność Owrzodzenia stresowe błony śluzowej przewodu pokarmowego Niedrożność porażenna jelit Krwawienia, anemia Obrzęk płuc Zakażenia Przewlekła niewydolność nerek

59 Śmiertelność chorych z onn w O.I.T. nadal wynosi ponad 50% (80%) Poprawa wyników leczenia chorych z onn jest pilnym zadaniem dla nefrologów w XXI wieku.


Pobierz ppt "Ostra niewydolność nerek Anna Szymańska-Chabowska Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego UM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google