Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Thomas Graham - 1850 John J. Abel - 1913 George Haas - 1926.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Thomas Graham - 1850 John J. Abel - 1913 George Haas - 1926."— Zapis prezentacji:

1

2 Thomas Graham - 1850

3

4 John J. Abel - 1913

5

6 George Haas - 1926

7

8

9 Główne metody leczenia nerkozastępczego: Hemodializa Dializa otrzewnowa Przeszczep nerki

10 Inne techniki: Hemofiltracja Hemoperfuzja Plazmafereza Techniki ciągłe

11 Hemodializa Oddziaływanie na osocze chorego płynem leczniczym (dializacyjnym) o składzie zbliżonym do składu osocza człowieka zdrowego poprzez błonę półprzepuszczalną pozwalającą na swobodne, dwukierunkowe przenikanie drobin małej i średniej wielkości

12

13 Hemodializa –dyfuzja i ultrafiltracja Transport substancji przez kanały filtracyjne (pory) błony filtracyjnej zachodzi na drodze dyfuzji i ultrafiltracji

14 Hemodializa - dyfuzja Polega na przechodzeniu cząsteczek rozpuszczonych w wodzie przez błonę dializacyjną na drodze ich samorzutnego, bezwładnego ruchu Zależy od: - m.cz. rozpuszczonych substancji - gradientu stężeń - oporności błony

15 Hemodializa - dyfuzja Zależy od: 1. wielkości przepływu krwi przez dializator 2. wydajności dializatora wynikającej z jego budowy 3. wielkości przepływu płyny dializacyjnego 4. m.cz. dyfundującej substancji

16 Hemodializa - ultrafiltracja Przechodzenie przez błonę filtracyjną wody i substancji w niej rozpuszczonych wymuszone ciśnieniem hydrostatycznym i/lub osmotycznym

17 Hemodializa - ultrafiltracja Zależy od: TMP – ciśnienia przezbłonowego (R krew - +50-100mmHg, R dial -do-20mmHg) Kuf – współczynnik utrafiltracji (ilość ml płynu przechodząca przez błonę przy TMP=1mmHg) [zwykle 3 – 7ml/h/mmHg] high-flux - >10

18 Hemodializa – płyn dializacyjny SkładPł. Octanowy*Pł. Wodorowęglan. Na135-145 K0-4.01.5-2.0 Ca1.25-1.75 Mg0.5-0.75 Octany35-383-5 HCO 3 - 031-32 pHróżne7.1-7.4 pCO 2 0.590-100 *stosowany wyjątkowo

19 Aparat do hemodializy - sztuczna nerka

20 Hemodializa - dializator

21 warstwowe, zwojowe, kapilarne błony: celulozowe, z octanu celulozy, celulozowo-syntetyczne, syntetyczne (polisulfonowe, poliakrylonitrylowe, poliamidowe)

22 Hemodializa - dializator Warstwowy – sterylizowany formaliną, duża utrata krwi, trudna kontrola ultrafiltracji Zwojowy - duża utrata krwi, trudna kontrola ultrafiltracji

23 Hemodializa - dializator Kapilarny – najbliższy ideałowi: -wysoki stopień oczyszczenia dla małych i średnich cząsteczek -efektywna ultrafiltracja -minimalna ilość krwi traconej -możliwa wielokrotna reutylizacja

24 Hemodializa - dializator Przepływ krwi – 200-500ml/min przepływu krwi o 100% powoduje wzrost klirensu mocznika o 20-50%

25 Hemodializa - dializator Przepływ dializatu – ok. 500 ml.min przepływu dializatu z 500 do 800 ml/min powoduje wzrost klirensu mocznika o 10%

26 Hemodializa – dializator - reutylizacja Najczęściej automatyczna(np.Renatron) płukanie kontrola szczelności czyszczenie kontrola objętości + sterylizacja (chemiczna [ETO] lub fizyczna prom. lub para wodna)

27 Hemodializa – dostęp naczyniowy CZASOWY – dwukanałowe cewniki dializacyjne ( w tym tzw. pernamentne) [żż. podobojczykowe, szyjne, udowe] powikłania ostre [perfofacja żyły, nakłucie tętnicy, odma opłucnowa, zator powietrzny, zaburzenia rytmy] powikłania odległe [zakażenia, zakrzepica cewnika, zakrzepica/zwężenie żyły, niedostateczna podaż cewnika]

28 Hemodializa – dostęp naczyniowy TRWAŁY – przetoka t-ż Cimino-Bresci [t. promieniowa+ż. odpromieniowa] przetoka t-ż na ramieniu przetoka t-ż na kk. Dolnych syntetyczne protezy naczyniowe [Gore-Tex]

29 Hemodializa – dostęp naczyniowy

30

31 Hemodializa - wskazania Ostra niewydolność nerek – wskazania kliniczne: przewodnienie grożące obrzękiem płuc lub mózgu nadciśnienie tętnicze oporne na leczenie farmakologiczne stany hiperkatabolizmu drgawki i drzenia metaboliczne skaza krwotoczna przygotowanie do zabiegu chirurgicznego

32 Hemodializa - wskazania Ostra niewydolność nerek – wskazania biochemiczne: stężenie potasu > 6.5 mmol/l stężenie mocznika > 150 mg/dl kwasica metaboliczna pH < 7.2

33 Hemodializa - wskazania Przewlekła niewydolność nerek 1. Kt/V urea < 2.0 [tygodniowy klirens mocznika przeliczony na objętość dystrybucji mocznika] 2. nPNA < 0.8 g/kg/d [znormalizowany wskaźnik szybkości generacji mocznika w przeliczeniu na białko w diecie]

34 Hemodializa - wskazania Przewlekła niewydolność nerek Kt/V=2.0 odpowiada Cl crea około 9 – 14ml/min, co z kolei odpowiada stężeniu kreatyniny około 8 – 10mg% [nefropatia cukrzycowa – rozważyć już przy stężeniu kreatyniny ok. 5mg%]

35 Hemodializa - wskazania Zatrucia lekami i toksynami, m.in..: metanol aspiryna glikol etylenowy lit mannitol teofilina

36 Hemodializa - przeciwwskazania ostatnie stadium choroby nowotworowej nieodwracalne zaburzenia świadomości brak zgody pacjenta

37 Hemodializa - powikłania hipotonia – zbyt duża lub zbyt szybka Uf, niskie [Na] w płynie dializacyjnym, niewłaściwa temperatura płynu dializacyjnego postępowanie – pozycja Trendelenburga, 0.9-10% NaCl, Uf

38 Hemodializa - powikłania hipertonia – znaczne przewodnienie, zbyt duża Uf, wydializowanie leków, hiperkalcemia, hipoglikemia postępowanie – leki p-nadciśnieniowe

39 Hemodializa - powikłania kurcze mięśni świąd skóry gorączka i dreszcze z. niewyrównania reakcja na dializator [anafilaktyczna lub niespecyficzna] zator powietrzny krwawienia

40 HD wysokoefektywna Dializatory o Kuf 700 Wada: częsty zespół niewyrównania

41 HD high-flux Kuf >10 Zalety: -usuwa średnie cząsteczki -usuwa 2 mikroglobulinę Wady: -ryzyko wstecznej ultrafiltracji

42 Hemofiltracja Przemieszczenie z krwi wody i sub- stancji w niej rozpuszczonych przez wysoko porowatą, półprzepuszczalną błonę, głównie na drodze ultrafiltracji. Siłą wymuszającą jest ujemne ciśnie- nie (200-500mmHg) na zewnątrz błony.

43 Hemofiltracja Bardzo duże ilości ultrafiltratu (>1200ml/h = śr.30-40l/zabieg) stąd konieczność podawania płynu zastępczego o składzie zbliżonym do osocza: hemofiltracja predilucyjna hemofiltracja postdilucyjna

44 Hemofiltracja - wskazania ONN lub PNN u chorych z niewydolnością krążenia, ch.n.s, cukrzycą usuwanie toksyn egzo- i endogennych ( 2 mikroglobulina) ciężka niewydolność krążenia oporna na leczenie

45 Hemoperfuzja Usuwanie szkodliwych związków bezpośrednio z krwi w wyniku ich osadzania na substancjach adsorbujących Kolumny wypełnione granulatem z węgla aktywowanego lub żywic [każda granulka pokryta półprzepuszczalną błoną celulozową]

46 Hemoperfuzja - wskazania Leczenie ostrych zatruć: antydepresanty trójcykliczne benzodwuazepiny teofilina grzyby

47 Plazmafereza Oddzielanie i usuwanie osocza wraz z zawartymi w nim czynnikami chorobotwórczymi od elementów morfotycznych krwi. sedymentacyjna – samoistna lub wirówkowa filtracyjna – plazmafiltry z błonami półprzepuszczalnymi

48 Plazmafereza - wskazania RPGN – pC anty GBM, KI, C-ANCA nefropatia IgA – KI, pC IgA paraproteinemia z z. Nadmiernej lepkości – paraproteiny HUS – KI z. Guillain-Barre – pC p-osłonkom mielinowym tyreotoksykoza – T 3,T 4, TGB niektóre zatrucia – digoksyna, muchomor sromotnikowy

49 Techniki ciągłe ciągła tętniczo-żylna/żylno-żylna hemofiltracja [CAVH/CVVH] ciągła tętniczo-żylna/żylno-żylna hemodializa [CAVHD/CVVHD] ciągła tętniczo-żylna/żylno-żylna hemodialfiltracja[CAVHDF/CVVHDF]

50 Techniki ciągłe W technikach tętniczo-żylnych siłą napędzającą przepływ krwi przez układ drenów i filtr jest ciśnienie tętnicze krwi – nie wymagają specjalistycznej aparatury lecz odpowiedniego, gotowego zestawu [np.: Gambro FH55d, FH 66D, Fresenius AV-400, AV-600] Techniki żylno-żylne odpowiedniej apara- tury

51 Techniki ciągłe - wskazania ONN u chorych z niestabilnym krążeniem, we wstrząsie, w przebiegu oparzeń kontrola leczenia pozajelitowego w NN niewydolność wielonarządowa kardiogenna niewydolność serca leczenie zaburzeń RKZ i elektrolitowych śpiączka wątrobowa hipertermia niektóre zatrucia [lit, prokainamid]


Pobierz ppt "Thomas Graham - 1850 John J. Abel - 1913 George Haas - 1926."

Podobne prezentacje


Reklamy Google