Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK Seminarium dla VI roku Wydziału Lekarskiego PAM w Szczecinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK Seminarium dla VI roku Wydziału Lekarskiego PAM w Szczecinie."— Zapis prezentacji:

1 OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK Seminarium dla VI roku Wydziału Lekarskiego PAM w Szczecinie

2 Definicja: Zespół kliniczny charakteryzujący się nagłym spadkiem fizjologicznych funkcji nerek, prowadzący m.in. do nagromadzenia produktów przemiany białkowej.

3 Oliguria lub anuria 50 do 70% przypadków

4 ONN - podział

5

6 Przednerkowa ONN hipowolemia: krwawienia, wymioty, biegunka, oparzenia, diuretyki redystrybucja: hepatomegalia, z. nerczycowy, pancreatitis, peritonitis, niedożywienie rzut serca – wstrząs kardiogenny, zawał, wady zastawkowe, miocarditis, arytmie, zatorowość płucna, tamponada sera obwodowa wazodilatacja – hipotensja, sepsa, hipoksemia, jatrogenna (Il12, IF)

7 Przednerkowa ONN kurcz tętniczek doprowadzających kłębuszka: posocznica, hiperkalcemia, z. Wątrobowo-nerkowy, leki (NLPZ, CsA, amfoteryyna B, A, NA) rozkurcz tętniczek odprowadzających kłębuszka: ACEI, antagoniści AT 1 R

8 Nerkowa (miąższowa) ONN – ostra martwica cewek nerkowych cz. hemodynamicze: posocznica, zabiegi kardiochirurgiczne, cz. przednerkowe toksyny: kontrasty jodowe, leki immunosupresyjne i p-nowotworowe, opiaty, Extasy, Cu, metale ciężkie, mannitol, rozpuszczalniki organiczne złogi wewnątrzcewkowe: kwas moczowy, hiperkalcemia, szpiczaksulfadiazyna

9 Nerkowa (miąższowa) ONN – ostra martwica cewek nerkowych Barwniki organiczne mioglobina [rabdomioliza]: urazy mięśni, infekcje, z. skórnomięśnio-we, śpiączka hierosmolalna, kwasica ketonowa, ciężka hipokaliemia, leki [glikol, chlorek miedzi, statyny, fi-braty, opioidy, amfetamina,

10 Nerkowa (miąższowa) ONN – ostra martwica cewek nerkowych Barwniki organiczne hemoglobina:malaria, masywny rozpad RBC [krążenie pozaustro-jowe, protezy metalowe], transfuzje [lub inne hemolizy], udar cieplny, napadowa nocna hemoglobinuria, cz. chemiczne [anilina, glicerol, benzyna, fenol, hydralazyna]

11 Nerkowa (miąższowa) ONN – ostre KZN poinfekcyjne ch. Henocha-Schonleina mieszana krioglobulinemia SLE nefropatia IgA z. Goodpastura RPGN mezangiokapilarne KZN

12 Nerkowa (miąższowa) ONN - naczyniowa zakrzepica/zator tętnic[y] nerkowych zakrzepica żył[y] nerkowych DIC, HUS,zakrzepica małopłytko-wa,z. antyfosfolipidowy złośliwe nadciśnienie tętnicze zapalenia naczyń, sklerodermia

13 Nerkowa (miąższowa) ONN – ostre śródmiąższowe zapalenie nerek LEKI:antybiotyki, sulfonamidy, NLPZ, cymetydyna, allopurinol SLE odrzucanie neo [szpiczak, chłoniak, ostra białaczka]

14 Ponerkowa ONN uropatie wrodzone i nabyte nowotwory zwłóknienie zaotrzewnowe [gł. wtórne] ginekologiczne ostra nefropatia moczanowa leki [sulfonamidy] zakażenia [gruźlica, kandydoza, aspergiloza] jatrogenne

15 Ostra niewydolność nerek

16 ONN – czynniki usposabiające

17 Ostra niewydolność nerek - fazy wstępna: skąpomocz, nieznaczna retencja ciał azotowych utrwalonej onn: utrwalenie skąpomoczu lub bezmoczu, hiperazotemia, hiperkaliemia, hiperwolemia, kwasica metaboliczna zdrowienia: wielomocz, tendencja do hipokaliemii

18 Ostra niewydolność nerek - rozpoznanie Ustalenie rozpoznania ONN: wywiad diureza godzinowa i/lub dobowa stężenie mocznika, kreatyniny, elektrolitów, gazometria

19 Ostra niewydolność nerek - rozpoznanie Ustalenie przyczyny ONN: wywiad [w tym leki!] bad.przedmiotowe [przewodnienie, odwo- dnienie, RR, zm. skórne, p. moczowy] rtg klp usg j.brzusznej, ew. rtg przeglądowe bad.og.moczu biopsja nerki

20

21 ONN – badanie ogólne moczu

22

23 Ostra niewydolność nerek – leczenie w fazie wstępnej Przednerkowa i nerkowa próba usunięcia czynnika sprawczego [np. poprawa rzutu serca, odstawienie leków] i/lub leczenie specyficzne [np. sterydy w ostrym śródmiąższowym z.] wymuszenie diurezy: -nawodnienie -dopamina 2.5-3 g/kg/min -diuretyki pętlowe [furosemid, torasemid] -mannitol

24 Ostra niewydolność nerek – leczenie w fazie wstępnej Nerkowa udrożnienie dróg moczowych [np. nefrostomia wymuszenie diurezy [j.w.]

25 Ostra niewydolność nerek – w fazie utrwalonej Postępowanie zachowawcze: ograniczenie podaży płynów [diureza +500- 600ml] redukcja hiperkaliemii [wlewy glukozy z insuliną, żywice jonowymienne] wyrównanie kwasicy metabolicznej [8.4% NaHCO 3 ] żywienie 1-1.5g białka/d

26 Ostra niewydolność nerek – w fazie utrwalonej Dializoterapia hemodializa dializa otrzewnowa metody ciągłe Preferowane podjęcie leczenia w ciągu 48 godz od początku bezmoczu

27 Ostra niewydolność nerek – w fazie utrwalonej Wskazania kliniczne: przewodnienie grożące obrzękiem płuc lub mózgu nadciśnienie tętnicze oporne na leczenie farmakologiczne stany hiperkatabolizmu drgawki i drzenia metaboliczne skaza krwotoczna przygotowanie do zabiegu chirurgicznego

28 Ostra niewydolność nerek – w fazie utrwalonej Wskazania biochemiczne: stężenie potasu > 6.5 mmol/l stężenie mocznika > 150 mg/dl kwasica metaboliczna pH < 7.2

29 Ostra niewydolność nerek – w fazie zdrowienia nawadnianie adekwatne do poliurii wyrównanie ew. hipokaliemii

30 Fernando Liaño ONN - rokowanie

31 Fernando Liaño ONN - rokowanie

32 -


Pobierz ppt "OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK Seminarium dla VI roku Wydziału Lekarskiego PAM w Szczecinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google