Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inteligentny rozwój Regionalne Specjalizacje

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inteligentny rozwój Regionalne Specjalizacje"— Zapis prezentacji:

1 Inteligentny rozwój Regionalne Specjalizacje
Prezentuje: Izabela Czeremcha Gliwice, 30 września 2015 r.

2 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego - zmiany
RIS WSL pierwszy dokument regionalny zorientowany na wzmocnienie procesów innowacyjnych podejście funkcjonalne cel: stworzenie Regionalnego Systemu Innowacji opartego na sieciach współpracy między organizacjami wsparcia biznesu, sektorem B+R, samorządem terytorialnym a firmami RIS WSL *pierwszy dokument w kraju zgodny ze Strategią Unii Europejskiej- „Europa 2020” *podejście tematyczne *cel: rozwój i przekształcenie regionalnego systemu innowacji w ekosystem innowacji oraz wzmacnianie i wykorzystanie potencjału endogenicznego dla poprawy sytuacji w regionie i osiągania przewag w skali globalnej

3 wyboru inteligentnych specjalizacji regionalnych,
Najważniejsze postanowienia Regionalnej Strategii Województwa Śląskiego na lata dotyczą: wyboru inteligentnych specjalizacji regionalnych, celów polityki innowacyjnej regionu, rekomendowanych metaprzedsięwzięć.

4 Specjalizacje Regionu w latach 2013-2020
Inteligentne specjalizacje regionu: Energetyka Medycyna ICT Podstawa programowania wydatkowania środków Funduszy Strukturalnych w ramach celów 1. i 3. Specjalizacje regionalne: Wskazane w Programie Rozwoju Technologii

5 Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego – specjalizacje regionalne
Technologie medyczne (ochrony zdrowia), tj. m.in. biotechnologie medyczne; technologie inżynierii medycznej Technologie dla energetyki i górnictwa, tj. m.in. technologie spalania węgla; czyste technologie węglowe, ogniwa paliwowe; wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych i odpadów; składowanie CO2; technologie procesowania gazów; rozpoznanie i ochrona zasobów węgla Technologie dla ochrony środowiska, tj. m.in. biotechnologie dla ochrony środowiska; inteligentne i energooszczędne budownictwo; technologie ochrony i rekultywacji środowiska; technologie odpadowe, technologie procesowania wody i gazów, gromadzenie i uzdatnianie wody; technologie ochrony powietrza; technologie wspomagające zarządzanie środowiskiem Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, tj. m.in. technologie telekomunikacyjne; informacyjne; modelowanie i symulacje procesów i zjawisk; optoelektronika Produkcja i przetwarzanie materiałów, tj. m.in. tworzywa metaliczne; polimerowe; ceramiczne Transport i infrastruktura transportowa, tj. m.in. zintegrowane, inteligentne systemy transportowe; nowoczesne rozwiązania napędów środków transportu Przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy, tj. m.in. automatyka przemysłowa, sensory i roboty; technologie projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń górniczych oraz energetycznych Nanotechnologie i nanomateriały, tj. m.in. technologie tworzenia struktur o rozmiarach manometrycznych

6 Identyfikacja inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego
Energetyka Medycyna ICT i uzupełniające dziedziny Programu Rozwoju Technologii Zdefiniowane w oparciu o wyniki foresightu technologicznego i z uwzględnieniem zapisów Programu Rozwoju Technologii Mają charakter indykatywny, nie jednoznacznych przesądzeń

7 Inteligentne specjalizacje województwa śląskiego
Energetyka będąca ważnym sektorem gospodarczym regionu i gospodarki narodowej Medycyna stanowiąca jeden z wyróżników województwa śląskiego w kraju ICT mające horyzontalne znaczenie dla rozwoju technologicznego, gospodarczego i społecznego

8 Obszary projektów istotnych dla wdrażania RSI - Energetyka
Zaawansowane technologie spalania węgla w obiektach energetyki zawodowej Czyste technologie węglowe Wytwarzanie ogniw paliwowych Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, spalanie i termiczna utylizacja odpadów, produkcja paliw z biomasy i odpadów Energetyka prosumencka Inteligentne sieci energetyczne (sieci typu smart grid), inteligentne instalacje i odbiorniki Oszczędność energii, efektywność energetyczna, budownictwo pasywne i energooszczędne Technologie składowania dwutlenku węgla Technologie procesowania gazów Niskoemisyjny transport miejski

9 Klastry w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu – Energetyka
Nazwa Rok powstania Koordynator klastra Sektor/ branża Priorytetowe obszary technologiczne regionu zgodnie z PRT WŚL Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych 2006 Główny Instytut Górnictwa energetyka, górnictwo Technologie dla energetyki i górnictwa Klaster Technologii Energooszczędnych EURO-CENTRUM 2007 Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o. energetyka, budownictwo Klaster 3x20 eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o., Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów energetyka Polish Wood Cluster Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. energetyka, ochrona środowiska, drzewna Pierwszy Polski Klaster Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego 2008 Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o. budownictwo Klaster Energetyczny 2009 Zespół Doradców Klastra Energetycznego Sp. z o.o. (ZDKE) Klaster Energetyki Obywatelskiej Województwa Śląskiego 2012 Stowarzyszenie Energetyki Obywatelskiej Województwa Śląskiego Autogeneracja

10 Obszary projektów istotnych dla wdrażania RSI - medycyna
Projekty badawczo-rozwojowe z wysokim potencjałem komercjalizacji Aktywne reagowanie na choroby cywilizacyjne Rozwój technologii i realizacja pilotażu usług leczniczych, pod kątem przyszłego licencjonowania lub negocjacji z NFZ dot. upowszechnienia usług Stworzenie i pilotaż usług diagnostycznych świadczonych poza procedurami finansowanymi przez NFZ, pod kątem przyszłych negocjacji z NFZ dot. upowszechnienia usług Rozwój zaplecza inteligentnej specjalizacji: inkubacja rozwiązań technologicznych, normalizacja i prototypowanie urządzeń, obserwatorium technologiczne

11 Klastry w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu - Medycyna
Nazwa Rok powstania Koordynator klastra Sektor/ branża Priorytetowe obszary technologiczne regionu zgodnie z PRT WŚL Śląska Sieć Wyrobów Medycznych MedSilesia 2007 Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. wyroby medyczne Technologie medyczne Śląski Klaster Transplantologii Szpiku 2011 Inicjatorem powstania Śląskiego Klastra Transplantologii Szpiku jest wojewódzki konsultant w dziedzinie hematologii, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień. Natomiast koordynatorem projektu jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej. medycyna, transplantologia szpiku Śląski Klaster Nanotechnologiczny NANO 2013 Założyciele klastra: Prezes Zarządu Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET - dr inż. Adam Szatkowski Nsnoechnologie, rozwój nanonauk i nanogospodarki Nanotechnologie i nanomateriały x Klaster MediVite założycielami i członkami klastra są w większości kliniki i niepubliczne zakłady opieki zdrowtnej Nsnotechnologie medyczne, farmaceutyczne, informatyczne i około medyczne.

12 Obszary projektów istotnych dla wdrażania RSI - ICT
Systemy telemedycyny Systemy energetyki prosumenckiej Systemy inteligentnego transportu Systemy bezpieczeństwa dla infrastruktury krytycznej (woda, gaz, transport) Multimedia Instytucjonalizacja: centra specjalizacji, ośrodki transferu technologii, klastry

13 Klastry w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu – ICT
Nazwa Rok powstania Koordynator klastra Sektor/ branża Priorytetowe obszary technologiczne regionu zgodnie z PRT WŚL Klaster Informatyczny Wzgórza Nowych Technologii NT Hills 2007 Regionalne Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Klastrowych i Edukacyjnych NT Hills ICT Technologie informacyjne i telekomunikacyjne Klaster E-południe 2008 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego "E-Południe" telekomunikacja Klaster mobajl.org 2009 Zrzeszenie Uczestników Rynku Mobilnego Mobajl.org Śląski Klaster Biznesu [przekształcenie w Śląski Klaster ICT] (działania od 1999 r.) Inkubator Przedsiębiorczości „Strażacka” Sp. z o.o. Śląski Klaster Multimedialny 2010 Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Śląski Klaster wspierania nowoczesnych technologii i rozwiązań IT 2012 DEVIT Fundacja Rozwoju Technologii Informatycznych

14 Inteligentne specjalizacje regionu zgodnie z RIS WŚL 2013-2020
Procesy przedsiębiorczego odkrywania specjalizacji regionu. Klastry regionu wg PRT WŚL 2010 – Przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy Nazwa Rok powstania Koordynator klastra Sektor/ branża Priorytetowe obszary technologiczne regionu zgodnie z PRT WŚL Inteligentne specjalizacje regionu zgodnie z RIS WŚL Śląski Klaster Lotniczy 2006 Federacja Firm Lotniczych BIELSKO lotnictwo Przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy x SILESIA AUTOMOTIVE 2009 Katowicka Specjalna SE motoryzacja Klaster Maszyn Górniczych 2011 Inicjatorem klastra był Instytut Techniki Górniczej Komag. Inicjatywę poparły Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne z Grupy Kopex i Górnicza Izba-Przemysłowo-Handlowa. maszyny i urządzenia górnicze

15 Dziękuję za uwagę! Zapraszam do współpracy!
Kontakt: Izabela Czeremcha Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Dział Doradztwa, Szkoleń i Marketingu Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ul. Wincentego Pola Gliwice tel.: 032/ tel. kom.:  


Pobierz ppt "Inteligentny rozwój Regionalne Specjalizacje"

Podobne prezentacje


Reklamy Google