Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odpady- wiem jak z nimi postępować. Drogie dzieci! Nale ż y wyrzuca ć ś mieci do kosza tak aby Pan Ś mietnik nie by ł g ł odny, tylko najedzony i u ś

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odpady- wiem jak z nimi postępować. Drogie dzieci! Nale ż y wyrzuca ć ś mieci do kosza tak aby Pan Ś mietnik nie by ł g ł odny, tylko najedzony i u ś"— Zapis prezentacji:

1 Odpady- wiem jak z nimi postępować

2 Drogie dzieci! Nale ż y wyrzuca ć ś mieci do kosza tak aby Pan Ś mietnik nie by ł g ł odny, tylko najedzony i u ś miechni ę ty!

3 Kolorowa Banda Nale ż y pami ę ta ć, aby Pan ś mietnik si ę nie przejada ł, dlatego zakolegowa ł si ę z Panem Niebieskim, Zielonym, Bia ł ym i Ż ó ł tym.

4 Pan Niebieski Niebieski kolega mówi o tym, ż e ze smakiem zajada si ę papierowymi pude ł kami, starymi gazetami i wszystkim co jest z papieru.

5 Pan Zielony Zielony Kolega mówi o tym, ż e bardzo mu smakuj ą szklane, kolorowe butelki bo lubi jak w brzuszku mu stukaj ą i graj ą melodyjki, kiedy si ę poruszy.

6 Pan Biały Bia ł y Kolega mówi nam, ż e lubi przezroczyste, szklane bia ł e butelki. Czasem, gdy mu si ę nudzi to udaje piratów i robi z bia ł ych butelek lornetk ę, ż eby szuka ć swoich kolegów z oddali. Krzyczy wtedy A HOOJ MOI KOLEDZY!.

7 Ż ó ł ty kolega mówi nam ż e bardzo lubi zajada ć si ę plastikowymi butelkami, poniewa ż towarzyszy temu duuu ż o ha ł asu! Zawsze chcia ł gra ć na b ę benkach i stuka ć plastikowymi butelkami o siebie! Bum! Bum! Pan Żółty

8 Pan Zielniak poucza Drodzy Widzowie, bardzo bym chcia ł aby ś cie byli tacy mili i polubili Band ę Kolorowych Kolegów, poniewa ż je ś li nie wy, to kto pomo ż e naszej planecie w utrzymaniu jej czysto ś ci? Wszyscy musimy walczy ć ze ś mieciami jak odwa ż ni bohaterowie. Liczymy na wasz ą pomoc!

9 Dbajmy o Naszą Planetę! Ka ż dy z nas powinien zosta ć bohaterem swojej planety! Ekolog powinien dba ć o ś rodowisko, tak aby nie by ł o ż adnych ś mieci na trawce, tylko jak najwi ę cej drzew i lasów. Starajmy si ę by ć Ekologami czyli Policjantami, którzy dbaj ą o porz ą dek i bezpiecze ń stwo!

10 Dziękuję za uwagę! Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pawe ł Brylak, klasa II technik agrobiznesu Zespó ł Szkó ł Ponadgimnazjalnych ul. Kolejowa 5, 59-305 Rudna


Pobierz ppt "Odpady- wiem jak z nimi postępować. Drogie dzieci! Nale ż y wyrzuca ć ś mieci do kosza tak aby Pan Ś mietnik nie by ł g ł odny, tylko najedzony i u ś"

Podobne prezentacje


Reklamy Google