Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dziecko 6-letnie w szkole. DIAGNOZA GOTOWO Ś CI SZKOLNEJ Celem psychologiczno - pedagogicznej diagnozy dziecka jest określenie profilu rozwoju poszczególnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dziecko 6-letnie w szkole. DIAGNOZA GOTOWO Ś CI SZKOLNEJ Celem psychologiczno - pedagogicznej diagnozy dziecka jest określenie profilu rozwoju poszczególnych."— Zapis prezentacji:

1 Dziecko 6-letnie w szkole

2 DIAGNOZA GOTOWO Ś CI SZKOLNEJ Celem psychologiczno - pedagogicznej diagnozy dziecka jest określenie profilu rozwoju poszczególnych funkcji i umiejętności, ale również wskazanie rodzicom przedszkolaka, w jaki sposób mogą efektywnie wspierać jego rozwój i kompensować obszary deficytowe (jeśli takowe zaobserwowano). Jak to robimy w Poradni?

3 ELEMENTY DIAGNOZY GOTOWO Ś CI SZKOLNEJ: Wywiad z rodzicem Opinia nauczyciela przedszkola Przesiewowe badania słuchu i wzroku Badanie logopedyczne Badanie pedagogiczne Przesiewowe badanie Skalą Ryzyka Dysleksji Badanie psychologiczne

4 NARZEDZIA DIAGNOSTYCZNE: Testy Arkusze Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci 5 i 6 letnich Specjalistyczne programy multimedialne-Słyszę, Widzę, Mówię, Ocena Ryzyka Dysleksji, Gotowość Szkolna

5 POMOC WSPÓ Ł PRACA, WSPÓ Ł DZIA Ł ANIE: R O D Z I C E DZIECKO PRZEDSZKOLE PORADNIA SZKO Ł A

6 OFERTA PORADNI W ZAKRESIE POMOCY DLA RODZICÓW I DZIECI DOTYCZĄCA WSPIERANIA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ: Terapia logopedyczna, w tym surdo- i neurologopedyczna Terapia tyflopedagogiczna Indywidualne zajęcia dla dzieci przejawiających symptomy braku gotowości szkolnej Grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z 5 i 6 letnich przejawiających nieharmonijny rozwój psychoruchowy Grupowe zajęcia logopedyczne dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci przejawiających ryzyko dysleksji Indywidualne konsultacje z rodzicami- porada bez badań Prelekcje dla rodziców w przedszkolach nt. kryteriów dojrzałości szkolnej oraz wspomagania rozwoju dziecka Przesiewowe badania słuchu i wzroku w przedszkolach Terapia eegbiofeedback Indywidualne spotkania psychoedukacyjne dla rodziców dzieci ujawniających trudne zachowania

7 DZI Ę KUJ Ę ZA UWAG Ę


Pobierz ppt "Dziecko 6-letnie w szkole. DIAGNOZA GOTOWO Ś CI SZKOLNEJ Celem psychologiczno - pedagogicznej diagnozy dziecka jest określenie profilu rozwoju poszczególnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google