Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co nowego w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej? Przegląd najnowszych narzędzi diagnostycznych 2013/2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co nowego w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej? Przegląd najnowszych narzędzi diagnostycznych 2013/2014."— Zapis prezentacji:

1 Co nowego w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej? Przegląd najnowszych narzędzi diagnostycznych 2013/2014

2

3 Kwestionariusz Agresywności Młodzieży – Reaktywność emocjonalna Normy dla młodzieży ponadgimnazjalnej Narzędzie do pomiaru poziomu agresywności u młodzieży (agresja bezpośrednia, agresja pośrednia, drażliwość, opozycyjność, agresja werbalna) Wydanie zawiera normy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – normalizacja 2012 r. Narzędzie dostępne również w normalizacji dla uczniów gimnazjów. DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

4

5 Test Uczenia się Słuchowego TUS Funkcjonalna diagnoza sprawności zapamiętywania informacji prezentowanych kanałem słuchowym. Narzędzie zgodne z najnowszymi trendami diagnozy trudności dziecka nie tylko w kontekście sprawności funkcji ale przede wszystkim poziomu poszczególnych umiejętności. Test rekomendowany w psychologicznej diagnozie przyczyn trudności szkolnych oraz diagnozie zaburzeń mowy. normalizacja ogólnopolska - 2011 r. wiek: 10;0-13;0 użytk:.: psycholodzy, neurologopedzi D. PSYCHOLOGICZNA, LOGOPEDYCZNA

6 Obrazkowy Test Słownikowy – Rozumienie OTS-R Diagnoza poziomu sprawności werbalnej dziecka (2;0-6;0) w zakresie rozumienia mowy (słownik bierny). Test rekomendowany w psychologicznej diagnozie rozwoju poznawczego małego dziecka, w połączeniu ze Skalą Leitera lub Skalą Columbia. normalizacja ogólnopolska 2011- 2012 wiek: 2;0-6;0 użytk.: psycholodzy, logopedzi D. PSYCHOLOGICZNA, LOGOPEDYCZNA

7

8 WYSTANDARYZOWANE SPRAWDZIANY UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNYCH DLA PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO Matematyka – Szkoła podstawowa Zestaw dziewięciu wystandaryzowanych sprawdzianów z zakresu matematyki dla uczniów szkoły podstawowej opracowanych w oparciu o aktualne podstawy programowe. Możliwość doboru odpowiedniego sprawdzianu w zależności od okresu roku szkolnego. Klasy III-VI SP Publikacja rozpoczyna serię sprawdzianów umiejętności dla poradnictwa p-p. DIAGNOZA PEDAGOGICZNA

9 Skala Gotowości Matematycznej SGM Diagnoza gotowości dziecka kończącego przedszkole do podjęcia nauki matematyki. Skala rekomendowana jako uzupełnienie diagnozy gotowości szkolnej u dzieci zdradzających pierwsze objawy ryzyka dyskalkulii. Normalizacja ogólnopolska 2013 wiek: 5-7 r.ż. użytk.: pedagodzy DIAGNOZA PEDAGOGICZNA

10 Znormalizowane sprawdziany znajomości zasad ortograficznych Diagnoza stopnia znajomości zasad polskiej ortografii u uczniów szkół podstawowych. Narzędzie rekomendowane w diagnozie dysortografii (obiektywna weryfikacja stopnia znajomości zasad pisowni). Normalizacja ogólnopolska klasy: III-VI SP użytk.: pedagodzy DIAGNOZA PEDAGOGICZNA

11

12 Atlas oceny testu Trudna Figura Atlas zawiera ponad 100 przykładów ocen poszczególnych elementów rysunków wykonanych podczas badania testem Trudnej Figury wraz z komentarzami i uzasadnieniami. Korzystanie z Atlasu ułatwia i przyspiesza proces oceny testu Trudna Figura stosowanego w Baterii-8, Baterii-10/12 oraz Baterii-GIM do pomiaru strukturalizacji percepcji, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz krótkotrwałej pamięci wzrokowej.

13

14 Zestaw metod diagnozy trudności w czytaniu - Test Dekodowania Diagnoza poziomu czytania u uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Diagnoza poziomu rozwoju funkcji słuchowo-językowych oraz tempa szybkiego nazywania bodźców wzrokowych. Normalizacja ogólnopolska 2012-2013 klasa: I SP użytk.: pedagodzy, psycholodzy D. PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

15 Diagnoza Więzi Rodzinnych Dzieci i Młodzieży DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

16 Test Relacji w Systemie Rodzinnym DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

17

18 W lutym 2014 Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych we współpracy z zespołem Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej rozpoczyna realizację projektu: Screeningowy Audiometr Tonalny SAT w diagnostyce przyczyn trudności szkolnych oraz zaburzeń rozwojowych w systemie poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

19 Celem projektu jest wprowadzenie do każdej poradni p-p Screeningowego Audiometru Tonalnego umożliwiającego audiometryczny pomiar słuchu dzieci i młodzieży kluczowy w początkowej fazie terapii logopedycznej oraz wymagany w procedurze diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się. DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

20 Celem projektu jest również realizacja szkoleń specjalitycznych z zakresu stosowana systemu SAT adresowanych dla logopedów zatrudnionych w poradniach psychologiczno- pedagogicznych. Efektem ukończonego szkolenia jest pozyskanie uprawnień do wykonywania screeningowego badania słuchu (audiogram) z wykorzystaniem SAT. DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

21 W marcu 2014 Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych we współpracy z zespołem Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej rozpoczyna realizację projektu: Terapia zaburzeń mowy oraz trudności w czytaniu z wykorzystaniem systemu elektronicznego spowolniania mowy w czasie rzeczywistym oraz stymulatora wzrokowo-słuchowego u dzieci w wieku szkolnym – eTerapeuta. TERAPIA LOGOPEDYCZNA TERAPIA PEDAGOGICZNA

22 Celem projektu jest wprowadzenie do każdej poradni p-p komputerowego systemu eTerapeuta, który wykorzystując najnowszą technologię z zakresu IT, umożliwia prowadzenie oddziaływań terapeutycznych dla dzieci przejawiających zaburzenia mowy i/lub trudności w czytaniu. Autorami technologii wykorzystanej w systemie eTerapeuta jest zespół naukowy Prof. Andrzeja Czyżewskiego z Politechniki Gdańskiej. Autorami zastosowanych zadań terapeutycznych oraz metodologii pracy terapeutycznej z wykorzystaniem systemu są członkowie zespołu naukowców i praktyków Prof. Marty Bogdanowicz i Prof. Ewy Czaplewskiej z Uniwerystetu Gdańskiego. Faza badań pilożowych przewidziana jest na okres marzec- czerwiec 2014, wdrożenie programu do poradnictwa – wrzesień 2014. TERAPIA LOGOPEDYCZNA TERAPIA PEDAGOGICZNA

23

24 Szkolenia kwalifikacyjne: Bateria-5/6 Bateria-8 i 10/12 Bateria-GIM Doskonalenie zawodowe: Nowoczesne opiniowanie psychologiczno-pedagogiczne Diagnoza dysleksji rozwojowej. Fakty, mity, kontrowersje. Screeningowy Audiometr Tonalny w diagnostyce przyczyn trudności szkolnych oraz zaburzeń rozwojowych. Dla rozpoczynających pracę w PPP: Trzydniowy blok szkoleniowy: Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym. Warszawa i Gdańsk (uprawnienia na wszystkie Baterie: 5/6, 8, 10-12, GIM; nowoczesne opiniowanie; prawne aspekty pomocy p-p; współpraca szkoła-poradnia) SZKOLENIA 2013/2014

25 W razie pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu www.pracowniatestow.pl facebook.com/ptpip tel. 58 340-38-29


Pobierz ppt "Co nowego w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej? Przegląd najnowszych narzędzi diagnostycznych 2013/2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google