Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt pt. ZANIM ZOSTANIESZ UCZNIEM Cel: Przygotowywanie dziecka do podjęcia roli ucznia poprzez: stymulowanie rozwoju dziecka, zwiększanie kompetencji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt pt. ZANIM ZOSTANIESZ UCZNIEM Cel: Przygotowywanie dziecka do podjęcia roli ucznia poprzez: stymulowanie rozwoju dziecka, zwiększanie kompetencji."— Zapis prezentacji:

1 Projekt pt. ZANIM ZOSTANIESZ UCZNIEM Cel: Przygotowywanie dziecka do podjęcia roli ucznia poprzez: stymulowanie rozwoju dziecka, zwiększanie kompetencji Rodzica, oswajanie ze szkołą Adresat: Dzieci w wieku przedszkolnym, Rodzice Sposoby realizacji: zajęcia dla dzieci, wykłady, dyżury specjalistów dla Rodziców, wycieczki do placówek Realizator: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ełku Pomysł i opracowanie oraz organizacja przedsięwzięcia - Maria B. Włodkowska

2 L.pForma zajęć Osoba prowadząca CelAdresatEfektUwagi 1. Zajęcia z elementami terapii logopedycznej logopeda Ćwiczenie narządów artykulacji Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy Dzieci 3-4 letnie usprawnienie narządów mowy diagnoza nieprawidłowości zalecenie terapii logopedycznej rozwijanie zasobu słownictwa usprawnianie funkcji wzrokowych i słuchowych E. Kotarska M. Wojtulewicz 2. Zajęcia z elementami terapii pedagogicznej pedagog terapii pedagogicznej Ćwiczenia analizatorów wzrokowego/słuc howego Dzieci 4-5 letnie usprawnienie analizatorów wskazanie potrzeby stymulacji A. Maciejewska M. Czuper 3. Badanie przesiewowe narządu wzroku/słuchu Surdopedagog tyflopedagog Wykrycie ewentualnych nieprawidłowości Dzieci letnie podjecie przez Rodzica działań wspomagających rozwój dziecka B. Gos 4. Zajęcia z elementami doradztwa zawodowego Doradca zawodowy Zwiększenie wiedzy dzieci na temat niektórych zawodów Dzieci 5-6 letnie zdobycie wiedzy na temat zawodów, rozwijanie zainteresowań problematyką zawodoznawczą rozwijanie zainteresowań E. Osowska A. Maciejewska T. Garlicka Z. Lenczewska 5. Zajęcia z elementami edukacji seksualnej Edukator seksualny Kształtowanie właściwych postaw wobec własnej seksualności Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy na tematy tzw. trudne Dzieci 5-6 letnie Zdobycie umiejętności prowadzenia rozmowy na tematy dotyczące płciowości M. Włodkowska 6. Zajęcia kształtujące postawy tolerancji Pedagog Kształtowanie właściwych postaw wobec niepełnosprawnoś ci Dzieci 4-5 letnie Poznanie funkcjonowania rówieśnika z dysfunkcją wzroku, słuchu, z autyzmem A. Maciejewska B. Gos 7. Zajęcia z elementami twórczego myślenia Pedagog Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości Dzieci 6-letnie Poznanie swoich mocnych stron Otwarcie się na różne formy działalności twórczej M. Czuper K. Jachowicz

3 8. Zajęcia z elementami asertywności Psycholog Poznanie sytuacji zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu, życiu Dzieci 5-6 letnie Zdobycie umiejętności mówienia NIE E. Osowska L. Litwin 9. Zajęcia z elementami negocjacji Pedagog Lepsze poznanie rówieśników z grupy Dzieci 4-6 letnie Zdobycie umiejętności pracy w grupie A. Maciejewska 10.Wykład dla Rodziców Psycholog Logopeda Pedagog Realizacja tematu dotyczącego roli Rodzica w osiąganiu przez dziecko gotowości szkolnej Rodzice Włączenie Rodzica w działania służące stymulowaniu rozwoju swojego dziecka w szczególności tego z nieprawidłowościami Pozyskanie Rodzica do współpracy ze specjalistami w tym z poradni Zwiększanie kompetencji Rodzica E. Osowska: Jak z miłością wyznaczać granice M. Wojtulewicz: Jak pomóc dziecku z opóźnionym rozwojem mowy E. Kotarska Jak rodzice mogą wspomagać rozwój mowy dziecka M. Czuper J. Kierwiak- Staszek Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci K. Olszewska Wpływ rozwoju ruchowego na funkcjonowanie dziecka w szkole A. podgórska Rola konsekwencji w procesie wychowawczym

4 11. Dyżur popołudniowy dla Rodzica psycholog Kontakt Rodzic- specjalista Rodzice Nawiązanie współpracy ze specjalistą Zwiększenie kompetencji wychowawczych Rodzica E. Osowska B. Krakowiak A. Podgórsak J. Kierwiak- Staszek 12. Wizyta w PP-P w Ełku Dyrektor poradni Wszyscy pracownicy Prezentacja placówki Dzieci Przybliżenie specyfiki pracy poradni. A. Maciejewska M. Włodkowska pozostali chętni pracownicy 13. Otwarta Sobota - Akademia 3-latka Lekarz Pracownicy poradni Wspomagania rozwoju małego dziecka Rodzice i dzieci 3-letnich Pozyskanie nowych klientów poprzez wzrost świadomości Rodzica M. Wojtulewicz E. Sobala M. Włodkowska 14. Wizyta uczniów klasy I w przedszkolu pedagog Przekazanie przedszkolakom wiedzy o życiu ucznia Zdobycie poprzez, między innymi, wywiad informacji o roli ucznia Chętni pracownicy 15. Wizyta przedszkolaków w szkole Psycholog/pedag og Poznanie szkoły Dzieci 5-6 letnie Oswojenie lęków, obaw przed nowym, wyzwolenie uczucia radości z powodu przyszłej zmiany Chętni pracownicy biorący udział w Programie 16. Zajęcia wzmacniające poczucie własnej wartości Psycholog Budowanie pozytywnej samooceny Dzieci 5-6 letnie Poznanie swoich mocnych stron L. Litwin M. Czuper A. Podgórska J. Kierwiak- Staszek 17. Zajęcia z elementami relaksacji Psycholog Nauka technik służących likwidowani napięcia emocjonalnego Dzieci 4-5 letnie Zdobycie umiejętności odreagowania napięć emocjonalnych L. Litwin 18. Zakończenie projektu Pracownicy uczestniczący w Projekcie Uroczyste podsumowanie przedsięwzięcia Reprezentacja przedszkoli i szkół uczestniczący ch w Projekcie Zdobycie informacji o celowości kontynuacji Projektu w przyszłym roku szkolnym


Pobierz ppt "Projekt pt. ZANIM ZOSTANIESZ UCZNIEM Cel: Przygotowywanie dziecka do podjęcia roli ucznia poprzez: stymulowanie rozwoju dziecka, zwiększanie kompetencji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google