Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt pt. „ZANIM ZOSTANIESZ UCZNIEM”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt pt. „ZANIM ZOSTANIESZ UCZNIEM”"— Zapis prezentacji:

1 Projekt pt. „ZANIM ZOSTANIESZ UCZNIEM”
Cel: Przygotowywanie dziecka do podjęcia roli ucznia poprzez: stymulowanie rozwoju dziecka, zwiększanie kompetencji Rodzica, „oswajanie ze szkołą” Adresat: Dzieci w wieku przedszkolnym, Rodzice Sposoby realizacji: zajęcia dla dzieci, wykłady, dyżury specjalistów dla Rodziców, wycieczki do placówek Realizator: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ełku Pomysł i opracowanie oraz organizacja przedsięwzięcia - Maria B. Włodkowska

2 L.p Forma zajęć Osoba prowadząca Cel Adresat Efekt Uwagi
1. Zajęcia z elementami terapii logopedycznej logopeda Ćwiczenie narządów artykulacji Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy Dzieci 3-4 letnie usprawnienie narządów mowy diagnoza nieprawidłowości zalecenie terapii logopedycznej rozwijanie zasobu słownictwa usprawnianie funkcji wzrokowych i słuchowych E. Kotarska M. Wojtulewicz 2. Zajęcia z elementami terapii pedagogicznej pedagog terapii pedagogicznej Ćwiczenia analizatorów wzrokowego/słuchowego Dzieci 4-5 letnie usprawnienie analizatorów wskazanie potrzeby stymulacji A. Maciejewska M. Czuper 3. Badanie przesiewowe narządu wzroku/słuchu Surdopedagog tyflopedagog Wykrycie ewentualnych nieprawidłowości Dzieci letnie podjecie przez Rodzica działań wspomagających rozwój dziecka B. Gos 4. Zajęcia z elementami doradztwa zawodowego Doradca zawodowy Zwiększenie wiedzy dzieci na temat niektórych zawodów Dzieci 5-6 letnie zdobycie wiedzy na temat zawodów, rozwijanie zainteresowań problematyką zawodoznawczą rozwijanie zainteresowań E. Osowska T. Garlicka Z. Lenczewska 5. Zajęcia z elementami edukacji seksualnej Edukator seksualny Kształtowanie właściwych postaw wobec własnej seksualności Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy na tematy tzw. trudne Zdobycie umiejętności prowadzenia rozmowy na tematy dotyczące płciowości M. Włodkowska 6. Zajęcia kształtujące postawy tolerancji Pedagog Kształtowanie właściwych postaw wobec niepełnosprawności Poznanie funkcjonowania rówieśnika z dysfunkcją wzroku, słuchu, z autyzmem 7. Zajęcia z elementami twórczego myślenia Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości Dzieci 6-letnie Poznanie swoich mocnych stron Otwarcie się na różne formy działalności twórczej K. Jachowicz

3 8. Zajęcia z elementami asertywności Psycholog Poznanie sytuacji zagrażających zdrowiu , bezpieczeństwu, życiu Dzieci 5-6 letnie Zdobycie umiejętności mówienia NIE E. Osowska L. Litwin 9. Zajęcia z elementami negocjacji Pedagog Lepsze poznanie rówieśników z grupy Dzieci 4-6 letnie Zdobycie umiejętności pracy w grupie A. Maciejewska 10. Wykład dla Rodziców Logopeda Realizacja tematu dotyczącego roli Rodzica w osiąganiu przez dziecko gotowości szkolnej Rodzice Włączenie Rodzica w działania służące stymulowaniu rozwoju swojego dziecka w szczególności tego z nieprawidłowościami Pozyskanie Rodzica do współpracy ze specjalistami w tym z poradni Zwiększanie kompetencji Rodzica E. Osowska: „Jak z miłością wyznaczać granice” M. Wojtulewicz: „Jak pomóc dziecku z opóźnionym rozwojem mowy” E. Kotarska „Jak rodzice mogą wspomagać rozwój mowy dziecka” M. Czuper J. Kierwiak- Staszek „ Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci” K. Olszewska „Wpływ rozwoju ruchowego na funkcjonowanie dziecka w szkole” A. podgórska „ Rola konsekwencji w procesie wychowawczym”

4 11. Dyżur popołudniowy dla Rodzica psycholog Kontakt Rodzic-specjalista Rodzice Nawiązanie współpracy ze specjalistą Zwiększenie kompetencji wychowawczych Rodzica E. Osowska B. Krakowiak A. Podgórsak J. Kierwiak-Staszek 12. Wizyta w PP-P w Ełku Dyrektor poradni Wszyscy pracownicy Prezentacja placówki Dzieci Przybliżenie specyfiki pracy poradni. A. Maciejewska M. Włodkowska pozostali chętni pracownicy 13. Otwarta Sobota - Akademia 3-latka Lekarz Pracownicy poradni Wspomagania rozwoju małego dziecka Rodzice i dzieci 3-letnich Pozyskanie nowych klientów poprzez wzrost świadomości Rodzica M. Wojtulewicz E. Sobala 14. Wizyta uczniów klasy I w przedszkolu pedagog Przekazanie przedszkolakom wiedzy o życiu ucznia Zdobycie poprzez, między innymi, wywiad informacji o roli ucznia Chętni pracownicy 15. Wizyta przedszkolaków w szkole Psycholog/pedagog Poznanie szkoły Dzieci 5-6 letnie Oswojenie lęków, obaw przed nowym, wyzwolenie uczucia radości z powodu przyszłej zmiany Chętni pracownicy biorący udział w Programie 16. Zajęcia wzmacniające poczucie własnej wartości Psycholog Budowanie pozytywnej samooceny Poznanie swoich mocnych stron L. Litwin M. Czuper A. Podgórska 17. Zajęcia z elementami relaksacji Nauka technik służących likwidowani napięcia emocjonalnego Dzieci 4-5 letnie Zdobycie umiejętności odreagowania napięć emocjonalnych 18. Zakończenie projektu Pracownicy uczestniczący w Projekcie Uroczyste podsumowanie przedsięwzięcia Reprezentacja przedszkoli i szkół uczestniczących w Projekcie Zdobycie informacji o celowości kontynuacji Projektu w przyszłym roku szkolnym


Pobierz ppt "Projekt pt. „ZANIM ZOSTANIESZ UCZNIEM”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google