Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesi ę czny, marzec 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesi ę czny, marzec 2009."— Zapis prezentacji:

1 Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesi ę czny, marzec 2009

2 2 2 Podsumowanie Liczba uczestników OFE na koniec marca 2009 roku wyniosła 14,05 mln osób, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 9,05 tys. osób (+0,06%). Największy wzrost liczby członków odnotował Nordea OFE (+0,31%), Inne OFE, które wykazały się dużą dynamiką wzrostu liczby członków to AXA OFE (+0,13%) i ING OFE (+0,11%). Trzy fundusze zanotowały spadek liczby członków: AIG OFE (-0,03%), OFE Pocztylion (-0,04%) oraz OFE Polsat (- 0,13%). Największe dodatnie saldo podczas lutowej sesji transferowej odnotował AXA OFE (+14,81 tys. osób). Najwięcej osób opuściło w tej sesji AIG OFE (-10,84 tys.) Na koniec marca aktywa funduszy emerytalnych wyniosły 137,20 mld zł, co stanowi wzrost o 4,84% w porównaniu z końcem lutego. Na wzrost aktywów największy wpływ miało polepszenie sytuacji na rynku akcji. Wysoką dynamikę zmian aktywów odnotowały fundusze AXA OFE (+7,18%) oraz OFE Polsat (+7,07%). Wszystkie fundusze zanotowały w ujęciu rocznym straty z inwestycji ze względu na złą sytuację na rynku akcji. Najlepszy wynik odnotował Allianz Polska OFE (-10,73%). Najgorsze wyniki (-14,60%) zanotował CU OFE. Najlepsze wyniki od początku działalności osiągnął OFE Polsat (+131,2%), ING OFE (+130,3%) oraz OFE Generali (+127,8%). Najgorsze wyniki od oczątku działalności zanotował Bankowy OFE (+104,6%). Różnica pomiędzy wynikami najlepszego i najgorszego funduszu pod względem stopy zwrotu od początku działalności wyniosła 26,5 punktów procentowych. Uczestnicy Komentarz Aktywa Działalność inwestycyjna

3 3 3 20,6% 20,3% 14,5% 7,9% 5,6% 5,5% 5,0% 4,5% 3,3% 3,1% 2,6% 2,5% 2,4% 2,2% Uczestnicy funduszy emerytalnych Liczba uczestników, marzec 2009 Udział w rynku 0,1% 0,0% 0,3% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% -0,1% 0,0% Zmiana (IV09/III09) Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

4 4 4 25,8% 24,0% 13,6% 8,0% 4,9% 4,2% 4,1% 3,8% 2,9% 2,7% 2,0% 1,6% 1,5% 0,9% Aktywa funduszy emerytalnych Wartość aktywów (mld zł), marzec 2009 Udział w rynku 3,8% 4,7% 4,8% 7,2% 5,0% 7,0% 6,3% 5,2% 6,3% 4,6% 5,3% 7,1% Zmiana (IV09/III09) Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

5 5 5 Sesja transferowa luty 2009 Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne Aegon OFE AIG OFE Allianz Polska OFE AXA OFE Bankowy OFE CU OFE BPH CU WBK Generali OFE ING OFE Nordea OFE Pekao OFE OFE Pocztylion OFE Polsat OFE PZU Złota Jesień OFE WARTA AXA OFE zanotowała największe dodatnie saldo transferów

6 6 6 Zagregowany portfel inwestycyjny Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne Portfel inwestycyjny, kwiecień 2008 – marzec 2009

7 7 7 Struktura portfela inwestycyjnego wg OFE Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne Portfel inwestycyjny wg OFE, marzec 2009

8 8 8 Działalność inwestycyjna – za ostatni rok Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne Stopy zwrotu, kwiecień 2008 – marzec 2009

9 9 9 Działalność inwestycyjna – od początku działalności +26,5 pp Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

10 Prego Spółka Akcyjna ul. Wejnerta 32 02-619 Warszawa telefon: (022) 214 03 00 e-mail: info@pregofinance.pl Niniejszy raport został sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą autorów. Dane wykorzystywane przy tworzeniu raportu pochodzą ze źródeł uważanych przez Prego S.A.za wiarygodne, jakkolwiek spółka nie ponosi odpowiedzialności za to, że dane te są kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Prego S.A. nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Publikowanie niniejszego opracowania w całości bądź w części wymaga pisemnej zgody Prego S.A.


Pobierz ppt "Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesi ę czny, marzec 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google