Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2012/2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2012/2013."— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2012/2013

2 OBRZAR: ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ SPRAWOWANY JEST WEWNETRZNY NADZÓR PEDAGOGICZNY

3 Cel ewaluacji: sprawdzenie, czy w szkole sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny? Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie: analizy dokumentacji szkoły, wywiad z dyrektorem szkoły.

4 Pytania kluczowe: Czy dyrektor szkoły przestrzega przepisów dotyczących obowiązku szkolnego? Czy w szkole prowadzi się Księgę ewidencji dzieci spełniania przez dzieci obowiązku szkolnego?

5 Wskaźniki wewnątrzszkolne : Dyrektor szkoły przestrzega przepisów dotyczących obowiązku szkolnego Szkoła prowadzi Księgę ewidencji dzieci spełniania przez dzieci obowiązku szkolnego

6 Wyniki :

7 I. Wywiad z dyrektorem szkoły 1. Kto w szkole prowadzi Księgę ewidencji dzieci? Sekretarka 2. W jakich odstępach czasu dokonywana jest aktualizacja wpisów w Księdze ewidencji dzieci? Z początkiem roku szkolnego oraz na bieżąco, jeśli są zmiany 3. Czy informuje Pani dyrektorów szkół właściwych danemu obwodowi o realizowaniu obowiązku szkolnego przez uczniów nie będących w Pani obwodzie? Dyrektorzy szkół są informowani o realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów z poza obwodu.

8 4. Czy uzyskuje Pani informacje o spełnianiu obowiązku szkolnego przez uczniów przypisanych do Pani obwodu w innych szkołach? Tak 5. Z kim Pani współpracuje dbając o spełnienie obowiązku szkolnego przez uczniów i na czym ta współpraca polega? Współpracuję z Urzędem Stanu Cywilnego w Promnie, skąd pozyskuję dane ewidencji dzieci z danego rocznika, z kuratorem zawodowym i sadowym, dyrektorami szkół.

9 II. Analiza dokumentacji szkoły Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23 poz.225 oraz Dz. U. Nr 107 z 2003r. poz. 1003 i Dz. U. Nr 116 z 2009r. poz.977) szkoła prowadzi księgę ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły. Wpisy w księdze dokonywane są na bieżąco. Księga zawiera informacje dotyczące: danych dziecka ( pesel, adres zamieszkania, informacje o rodzicach), informacji o spełnianiu obowiązku szkolnego tj. forma, nazwę szkoły, ewentualne odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, przebieg spełniania obowiązku szkolnego w poszczególnych latach szkolnych (czy w szkole właściwej danemu obwodowi, czy do innej). Księga ewidencji prowadzona jest do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dzieci danego rocznika kończą 18 lat.

10 A NALIZA WYNIKÓW, WNIOSKI : Dyrektor szkoły przestrzega przepisów dotyczących obowiązku szkolnego. W szkole prowadzi się Księgę ewidencji dzieci spełniania przez dzieci obowiązku szkolnego.

11 SPOSOBY PREZENTACJI WYNIKÓW: Nauczycielom – na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Uczniom – na szkolnej stronie internetowej. Rodzicom – na szkolnej stronie internetowej, na zebraniu z rodzicami

12 Dziękujemy za uwagę! mgr inż. Anna Gutkiewicz mgr Marta Wójcik - Marzec


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2012/2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google