Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesi ę czny, stycze ń 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesi ę czny, stycze ń 2009."— Zapis prezentacji:

1 Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesi ę czny, stycze ń 2009

2 2 2 Podsumowanie Liczba uczestników OFE na koniec stycznia 2009 roku wyniosła 14,03 mln osób, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 215,2 tys. osób (+1,56%). Największy wzrost liczby członków odnotował OFE Pocztylion (+5,21%), Inne OFE, które wykazały się dużą dynamiką wzrostu liczby członków to Pekao OFE (+4,23%), Generali OFE (+3,41%) i OFE Polsat (+3,87%). Wszystkie w/w fundusze w większości pozyskały nowych klientów poprzez losowanie ZUS, w którym brały dział. Najmniejszy przyrost liczby członków w tym okresie wykazał OFE WARTA (0,09%), OFE PZU Złota Jesień (0,12%) i Bankowy OFE (0,17%). W styczniowym losowaniu uczestniczyło pięć otwartych funduszy emerytalnych: AIG OFE, Generali OFE, Pekao OFE, OFE Pocztylion, OFE Polsat. Do OFE Pocztylion przydzielonych zostało 12 585 osób, do pozostałych funduszy trafiło po 12 582 osoby. Łącznie rozlosowano 62.913 osób. Uczestnicy Komentarz Aktywa Działalność inwestycyjna Na koniec stycznia aktywa funduszy emerytalnych wyniosły 136,42 mld zł, co stanowi spadek o (-1,33%) w porównaniu z końcem grudnia 2008 r. Na spadek aktywów największy wpływ miały spadki na rynku akcji. Najmniejszy spadek odnotował OFE Polsat (-0,38%), a największy, powyżej średniej CU OFE BPH CU WBK (-1,88%). Wszystkie fundusze zanotowały w styczniu straty z inwestycji ze względu na utrzymujące się nadal spadki na rynku akcji. Najlepszy wynik odnotował Allianz Polska OFE (-7,8%). Najgorsze wyniki zanotowały Pekao OFE (-10,6%), CU OFE (-10,2%) oraz AIG OFE (-10,2%). Najlepsze wyniki od początku działalności osiągnął ING OFE (+140,2%), OFE Generali (+135,1%) oraz OFE Polsat (+133,5%). Najgorsze wyniki od oczątku działalności zanotował Bankowy OFE (+111,6%). Różnica pomiędzy wynikami najlepszego i najgorszego funduszu pod względem stopy zwrotu od początku działalności wyniosła 28,6 punktów procentowych.

3 3 3 20,6% 20,2% 14,5% 8,0% 5,6% 5,5% 4,9% 4,5% 3,3% 3,1% 2,6% 2,5% 2,4% 2,2% Uczestnicy funduszy emerytalnych Liczba uczestników, styczeń 2009Udział w rynku 1,1% 1,9% 1,1% 1,4% 0,8% 0,5% 1,2% 3,4% 5,2% 0,2% 1,0% 4,2% 3,9% 0,1% Zmiana (I09/XII08) Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

4 4 4 26,0% 23,9% 13,7% 8,0% 4,8% 4,3% 4,0% 3,7% 2,9% 2,7% 2,0% 1,6% 1,5% 0,9% Aktywa funduszy emerytalnych Wartość aktywów (mld zł), styczeń 2009Udział w rynku -1,9% -1,3% -1,4% -0,7% -1,0% -0,7% -1,1% -1,0% -0,7% -0,5% -0,8% -1,1% -0,4% Zmiana (I09/XII08) Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

5 5 5 Zagregowany portfel inwestycyjny Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne Portfel inwestycyjny, luty 2008 – styczeń 2009

6 6 6 Struktura portfela inwestycyjnego wg OFE Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne Portfel inwestycyjny wg OFE, styczeń 2009

7 7 7 Działalność inwestycyjna – za ostatni rok Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne Stopy zwrotu, luty 2008 – styczeń 2009

8 8 8 Działalność inwestycyjna – od początku działalności +28,6 pp Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

9 Prego Spółka Akcyjna ul. Wejnerta 32 02-619 Warszawa telefon: (022) 214 03 00 e-mail: info@pregofinance.pl Niniejszy raport został sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą autorów. Dane wykorzystywane przy tworzeniu raportu pochodzą ze źródeł uważanych przez Prego S.A.za wiarygodne, jakkolwiek spółka nie ponosi odpowiedzialności za to, że dane te są kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Prego S.A. nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Publikowanie niniejszego opracowania w całości bądź w części wymaga pisemnej zgody Prego S.A.


Pobierz ppt "Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesi ę czny, stycze ń 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google