Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesi ę czny, kwiecie ń 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesi ę czny, kwiecie ń 2009."— Zapis prezentacji:

1 Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesi ę czny, kwiecie ń 2009

2 2 2 Podsumowanie Liczba uczestników OFE na koniec kwietnia 2009 roku wyniosła 14,07 mln osób, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 9,64 tys. osób (+0,07%). Największy wzrost liczby członków odnotował Nordea OFE (+0,35%), Inne OFE, które wykazały się dużą dynamiką wzrostu liczby członków to AXA OFE (+0,15%) i Allianz Polska OFE (+0,09%). Jeden fundusz zanotował spadek liczby członków; jest nim OFE Polsat (-0,04%). Na koniec kwietnia aktywa funduszy emerytalnych wyniosły 144,96 mld zł, co stanowi wzrost o 5,66% w porównaniu z końcem marca. Na wzrost aktywów największy wpływ miała kontynuacja rozpoczętej w marcu wzrostowej korekty na rynku akcji. Indeks WIG wzrósł w kwietniu o 21%, a WIG 20 o 19%. Zaangażowanie funduszy w akcje wyniosło w końcu kwietnia 24% w porównaniu z 21% na koniec marca. Wysoką dynamikę zmian aktywów odnotowały fundusze OFE Polsat (+7,06%), ING OFE (+6,17%) oraz Generali OFE (+6,15%). Wszystkie fundusze zanotowały w kwietniu dodatnią stopę zwrotu z inwestycji (średnio 4,96%). Najlepiej emerytalne oszczędności swoich klientów pomnażał OFE Polsat, który osiągnął ponad 6,5% stopę zwrotu. Najsłabiej radziły sobie niedoważone w akcjach Allianz OFE i Pekao OFE (4,3% i 4,4% odpowiednio). Najlepsze wyniki od początku działalności osiągnął OFE Polsat (+165,5%), ING OFE (+159,8%) oraz OFE Generali (+158,6%). Najgorsze wyniki od początku działalności zanotował Bankowy OFE (+130,0%). Różnica pomiędzy wynikami najlepszego i najgorszego funduszu pod względem stopy zwrotu od początku działalności wyniosła 35,5 punktów procentowych. Uczestnicy Komentarz Aktywa Działalność inwestycyjna

3 3 3 20,6% 20,3% 14,5% 7,9% 5,6% 5,5% 5,0% 4,5% 3,3% 3,1% 2,6% 2,5% 2,4% 2,2% Uczestnicy funduszy emerytalnych Liczba uczestników, kwiecień 2009 Udział w rynku 0,0% 0,1% 0,0% 0,3% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% Zmiana (IV09/III09) Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

4 4 4 25,8% 24,1% 13,6% 8,0% 4,8% 4,2% 4,1% 3,8% 2,9% 2,7% 2,0% 1,6% 1,5% 0,9% Aktywa funduszy emerytalnych Wartość aktywów (mld zł), kwiecień 2009 Udział w rynku 5,6% 6,2% 5,6% 5,7% 5,2% 4,9% 6,1% 5,1% 4,7% 5,2% 4,8% 5,3% 7,1% Zmiana (IV09/III09) Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

5 5 5 Zagregowany portfel inwestycyjny Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne Portfel inwestycyjny, maj 2008 – kwiecień 2009

6 6 6 Struktura portfela inwestycyjnego wg OFE Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne Portfel inwestycyjny wg OFE, kwiecień 2009

7 7 7 Działalność inwestycyjna – za ostatni miesiąc Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne Stopy zwrotu, kwiecień 2009

8 8 8 Działalność inwestycyjna – od początku działalności +3 5, 5 pp Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

9 Prego Spółka Akcyjna ul. Wejnerta 32 02-619 Warszawa telefon: (022) 214 03 00 e-mail: info@pregofinance.pl Niniejszy raport został sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą autorów. Dane wykorzystywane przy tworzeniu raportu pochodzą ze źródeł uważanych przez Prego S.A.za wiarygodne, jakkolwiek spółka nie ponosi odpowiedzialności za to, że dane te są kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Prego S.A. nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Publikowanie niniejszego opracowania w całości bądź w części wymaga pisemnej zgody Prego S.A.


Pobierz ppt "Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesi ę czny, kwiecie ń 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google