Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesi ę czny, luty 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesi ę czny, luty 2009."— Zapis prezentacji:

1 Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesi ę czny, luty 2009

2 2 2 Podsumowanie Liczba uczestników OFE na koniec lutego 2009 roku wyniosła 14,04 mln osób, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 7,6 tys. osób (+0,05%). Największy wzrost liczby członków odnotował AXA OFE (+2,26%), Inne OFE, które wykazały się dużą dynamiką wzrostu liczby członków to Allianz Polska OFE (+1,37%), Generali OFE (+1,13%). Największy spadek liczby członków w tym okresie wykazały: Polsat OFE (-1,14%), Aegon OFE (- 1,09%) i Bankowy OFE (-1,01%). Na koniec lutego aktywa funduszy emerytalnych wyniosły 130,86 mld zł, co stanowi spadek o (- 4,06%) w porównaniu z końcem stycznia. Na spadek aktywów największy wpływ miały spadki na rynku akcji. Najmniejszy spadek odnotował Polsat OFE (-3,25%) i Allianz Polska OFE (-3,28%), a największy, powyżej średniej Bankowy OFE (-5,04%). Wszystkie fundusze zanotowały w ujęciu rocznym straty z inwestycji ze względu na utrzymujące się nadal spadki na rynku akcji. Najlepszy wynik odnotował Allianz Polska OFE (-12,93%). Najgorsze wyniki zanotowały Polsat OFE (-18,74%), CU OFE (-16,67%) oraz ING OFE (-16,39%). Najlepsze wyniki od początku działalności osiągnął ING OFE (+124,2%), OFE Generali (+121,8%) oraz OFE Polsat (+120,9%). Najgorsze wyniki od początku działalności zanotował Bankowy OFE (+99,5%). Różnica pomiędzy wynikami najlepszego i najgorszego funduszu pod względem stopy zwrotu od początku działalności wyniosła 24,8 punktów procentowych. Uczestnicy Komentarz Aktywa Działalność inwestycyjna

3 3 3 20,6% 20,2% 14,5% 8,0% 5,6% 5,5% 4,9% 4,5% 3,3% 3,1% 2,6% 2,5% 2,4% 2,2% Uczestnicy funduszy emerytalnych Liczba uczestników, luty 2009 Udział w rynku 1,1% 1,9% 1,1% 1,4% 0,8% 0,5% 1,2% 3,4% 5,2% 0,2% 1,0% 4,2% 3,9% 0,1% Zmiana (II09/I09) Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

4 4 4 26,1% 24,0% 13,6% 8,0% 4,8% 4,2% 4,0% 3,7% 2,9% 2,7% 2,0% 1,6% 1,5% 0,9% Aktywa funduszy emerytalnych Wartość aktywów (mld zł), luty 2009 Udział w rynku -3,7% -3,8% -4,7% -4,4% -4,8% -3,7% -3,8% -5,0% -3,3% -4,3% -3,6% -4,6% -3,3% Zmiana (II09/I09) Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

5 5 5 Zagregowany portfel inwestycyjny Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne Portfel inwestycyjny, marzec 2008 – luty 2009

6 6 6 Struktura portfela inwestycyjnego wg OFE Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne Portfel inwestycyjny wg OFE, luty 2009

7 7 7 Działalność inwestycyjna – za ostatni rok Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne Stopy zwrotu, marzec 2008 – luty 2009

8 8 8 Działalność inwestycyjna – od początku działalności +24,8 pp Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

9 Prego Spółka Akcyjna ul. Wejnerta 32 02-619 Warszawa telefon: (022) 214 03 00 e-mail: info@pregofinance.pl Niniejszy raport został sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą autorów. Dane wykorzystywane przy tworzeniu raportu pochodzą ze źródeł uważanych przez Prego S.A. za wiarygodne, jakkolwiek spółka nie ponosi odpowiedzialności za to, że dane te są kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Prego S.A. nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Publikowanie niniejszego opracowania w całości bądź w części wymaga pisemnej zgody Prego S.A.


Pobierz ppt "Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesi ę czny, luty 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google