Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport roczny, 200 8.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport roczny, 200 8."— Zapis prezentacji:

1 Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport roczny, 200 8

2 2 2 Podsumowanie Liczba uczestników OFE na koniec 2008 roku wyniosła 13,8 mln osób. W całym 2008 roku fundusze emerytalne pozyskały 689,7 tys. osób, co oznacza wzrost o 5,3%. Największy wzrost liczby członków odnotował Aegon OFE (+119,4%), który zawdzięcza ten wynik przejęciu funduszu OFE Skarbiec-Emerytura. Inne OFE, które wykazały się dużą dynamiką wzrostu liczby członków to Pekao OFE (+14,4%), Generali OFE (+12,4%) i AXA OFE (+11,8%). Dwa fundusze zanotowały spadek liczby członków: Bankowy OFE (-2,1%) i OFE WARTA (-0,1%). ING OFE po raz kolejny zmniejszył dystans do lidera rynku - fundusz ten zwiększył w ciągu roku swój udział w rynku z 19,73% do 20,17% (różnica w liczbie członków pomiędzy ING i CU wyniosła 71,9 tys. osób, dla porównania na koniec 2007 roku różnica ta wynosiła 133,6 tys. osób). Na koniec 2008 roku aktywa funduszy emerytalnych wyniosły 138,3 mld zł, co stanowi spadek o 1,3% w porównaniu z końcem 2007 roku. Na spadek aktywów największy wpływ miał wynik z inwestycji (OFE straciły łącznie 24,2 mld zł). Dla porównania wpływy z ZUS wyniosły w tym okresie 20,5 mld PLN (o 15,7% więcej niż w 2007 roku). Rekordzistą pod względem zmiany wartości aktywów w 2008 roku był Aegon OFE (+100,2)%, co wynikało z przejęcia funduszu OFE Skarbiec-Emerytura. Wysoką dynamiką zmian aktywów odnotowały również fundusze AXA OFE (+5,9%) oraz Allianz Polska OFE (+5,4%). Największy spadek aktywów zanotował Bankowy OFE (-5,7%). W 2008 roku wszystkie fundusze osiągnęły straty z inwestycji ze względu na znaczne spadki na rynku akcji. Najlepszy wynik odnotował Allianz Polsak OFE (-11,9%). Najgorsze wyniki (-17,9%) zanotował OFE Polsat, słaby wynik w przypadku tego funduszu wynika z utrzymywania dużego zaangażowania w akcje. Na koniec 2008 roku OFE Polsat miał w swoim portfelu prawie 38% akcji (w porównaniu ze średnią na poziomie 22%). Najlepsze wyniki od początku działalności osiągnął ING OFE (+140,2%), OFE Generali (+135,1%) oraz OFE Polsat (+133,5%). Najgorsze wyniki od oczątku działalności zanotował Bankowy OFE (+111,6%). Różnica pomiędzy wynikami najlepszego i najgorszego funduszu pod względem stopy zwrotu od początku działalności wyniosła prawie 29 punktów procentowych. Uczestnicy Komentarz Aktywa Działalność inwestycyjna

3 3 Uczestnicy funduszy emerytalnych (1999 – 2008) CAGR = 4,1% Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

4 4 20,7% 20,2% 14,6% 8,1% 5,6% 4,9% 4,4% 3,2% 2,6% 2,4% 2,3% Uczestnicy funduszy emerytalnych (na koniec 2008) Liczba uczestników (na koniec 2008 roku)Udział w rynku 4,9% 7,6% 3,0% 4,0% 6,1% 119,4% 11,8% 12,4% 3,3% -2,1% 8,5% 14,4% 9,0% -0,1% Zmiana (08/07) Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

5 5 5 Zmiana liczby członków w 2008 roku (w ujęciu miesięcznym) 99.920 (83%) stanowiły osoby wylosowane przez ZUS. Osoby te zostały rozlosowane pomiędzy następujące OFE: AIG – 24.980 Generali – 24.980 Pekao – 24.980 Polsat – 24.980 55.545 (70%) stanowiły osoby wylosowane przez ZUS. Osoby te zostały rozlosowane pomiędzy następujące OFE: AIG – 13.886 Generali – 13.887 Pekao – 13.886 Polsat – 13.886 Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

6 6 6 Transfery (1999 – 2008) Rekordowa liczba transferów związana ze wzmożoną aktywnością akwizytorów Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

7 7 7 Transfery w 2008 roku AXA OFE zanotowała największe dodatnie saldo transferów w 2008 roku. Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne Aegon OFE AIG OFE Alianz Polska OFE AXA OFE Bankowy OFE CU OFE BPH CU WBK Generali OFE ING OFE Nordea OFE Pekao OFE OFE Pocztylion OFE Polsat OFE PZU Złota Jesień OFE Skarbiec – Emerytura OFE WARTA

8 8 8 Wartość aktywów OFE (1999 – 2008) CAGR = 58% Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

9 9 9 26,1% 23,9% 13,7% 8,0% 4,7% 4,3% 4,0% 3,7% 2,9% 2,6% 2,0% 1,6% 1,5% 0,9% Aktywa funduszy emerytalnych Wartość aktywów na koniec 2008 roku (mld zł) Udział w rynku -3,2% 0,6% -1,8% -3,1% 5,9% 100,2% 4,0% 3,5% -5,7% 5,4% -1,7% -1,2% -1,8% -2,6% Zmiana (08/07) Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne Duży wzrost aktywów Aegon OFE wynika z przejęcia OFE Skarbiec- Emerytura

10 10 Zagregowany portfel inwestycyjny (2008) Na koniec 2008 roku OFE zanotowały rekordowo niski udział akcji z powodu spadków na rynku akcji. Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

11 11 Struktura portfela inwestycyjnego wg OFE (na koniec 2008) Wysokie zaangażowanie OFE Polsat na rynku akcji Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

12 12 Działalność inwestycyjna – stopy zwrotu za 2008 rok Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

13 13 Działalność inwestycyjna – stopy zwrotu od początku działalności +28,6 pp Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

14 Prego Spółka Akcyjna ul. Wejnerta 32 02-619 Warszawa telefon: (022) 214 03 00 e-mail: info@pregofinance.pl Niniejszy raport został sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą autorów. Dane wykorzystywane przy tworzeniu raportu pochodzą ze źródeł uważanych przez Prego S.A.za wiarygodne, jakkolwiek spółka nie ponosi odpowiedzialności za to, że dane te są kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Prego S.A. nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Publikowanie niniejszego opracowania w całości bądź w części wymaga pisemnej zgody Prego S.A.


Pobierz ppt "Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport roczny, 200 8."

Podobne prezentacje


Reklamy Google