Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Społeczna Akademia Nauk 22 listopada 2013 Materiały wspierające warsztat doradców zawodowych – doświadczenia z projektów UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Społeczna Akademia Nauk 22 listopada 2013 Materiały wspierające warsztat doradców zawodowych – doświadczenia z projektów UE."— Zapis prezentacji:

1 Społeczna Akademia Nauk 22 listopada 2013 Materiały wspierające warsztat doradców zawodowych – doświadczenia z projektów UE

2 Ponad 40 projektów międzynarodowych (LLP, EQUAL, FP6, EFS...) Dział realizujący projekty międzynarodowe www.dpf.spoleczna.pl

3 "CLL - Uczenie się poprzez karierę jako czynnik sukcesu w uczeniu się przez całe życie" W ramach sześciu podprojektów opracowane zostały materiały szkoleniowe dla nauczycieli i uczniów, które dotyczą następujących sześciu tematów: Trening motywacji a sukces zawodowy. Networking. Odporność a budowanie kariery zawodowej. Coaching w budowaniu kariery. Grupa rówieśnicza w rozwoju zawodowym. Rozpoznanie rynku pracy. www.careerlearning.eu

4 Międzynarodowy zbiór metod z zakresu doradztwa zawodowego w ujęciu grupowym Projekt Leonardo da Vinci - NAVIGUIDE ma na celu transfer i rozbudowanie międzynarodowej bazy stanowiącej zbiór metod i technik wspomagających pracę doradcy zawodowego, należący do austriackiego Publicznego Biura Pośrednictwa Pracy – AMS (www.forschungsnetzwerk.at). www.naviguide.netwww.forschungsnetzwerk.atwww.naviguide.net

5 Projekt "S2CPT - OD SZKOŁY DO KARIERY - metodologia doradztwa zawodowego ukierunkowanego na ucznia, z wykorzystaniem narzędzia Career Path Test (CPT)" S2CPT to zintegrowany system zarządzania karierą dla uczniów, który oparty jest na metodologii CPT (ang. Cereer Path Test – Test Ścieżki Kariery). W ramach projektu opracowane zostało innowacyjne narzędzie kierowania karierą: system S2CPT, określający predyspozycje zawodowe uczniów i pomagający im w wyborze kariery, a także materiały pomocnicze przeznaczone dla pedagogów/nauczycieli i rodziców. www.s2cpt.eu

6 FAMILY CAREER COMPASS - METODY DORADZTWA ZAWODOWEGO SKUTECZNIE WSPIERAJĄCE RODZICÓW W KIEROWANIU KARIERĄ ZAWODOWĄ ICH DZIECI Celem projektu FAMICO jest rozwijanie kompetencji zawodowych doradców poprzez doskonalenie ich umiejętności w dziedzinie doradztwa rodzicom, aby mogli oni wspierać swoje dzieci w podejmowaniu decyzji dotyczących kariery zawodowej. W ramach projektu opracowane zostaną: PROGRAMY SZKOLENIOWE i PODRĘCZNIK DORADCY Jak współpracować z rodzicami w kształtowaniu kariery zawodowej ich dzieci w określonym wieku dla szkolnych doradców zawodowych (każdy dostosowany do jednej grupy wiekowej dzieci).. PORADNIK RODZICA Jak pomóc dziecku w podejmowaniu decyzji dotyczących kariery zawodowej podzielony na 3 części, dostosowane do grup wiekowych dzieci. E-PLATFORMA dla doradców i rodziców, będąca źródłem materiałów pomocniczych oraz przestrzenią służącą wymianie wiedzy i wzajemnej edukacji.

7 Biuro projektu: Społeczna Akademia Nauk, Marta Kędzia tel: 42/664-22-78 e-mail: mkedzia@spoleczna.pl Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Prezentacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji. www.dpf.spoleczna.pl


Pobierz ppt "Społeczna Akademia Nauk 22 listopada 2013 Materiały wspierające warsztat doradców zawodowych – doświadczenia z projektów UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google