Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja wyników skonsolidowanych za 4 kwartał 2008 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za 4Q 2008 - 26 lutego 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja wyników skonsolidowanych za 4 kwartał 2008 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za 4Q 2008 - 26 lutego 2009."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja wyników skonsolidowanych za 4 kwartał 2008 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za 4Q 2008 - 26 lutego 2009

2 Najważniejsze wydarzenia Koncentracja na płynności Zmniejszanie wydatków Dostosowanie skali operacji i struktury oferty do panującej koniunktury Aktywne działania w celu pobudzenia sprzedaży 2

3 Prezentacja wyników za 4Q 2008 - 26 lutego 2009 Ocena sytuacji na rynku mieszkaniowym w 4Q 2008 3 Zaostrzona polityka banków spowodowała bezprecedensowy spadek liczby udzielanych kredytów hipotecznych Gwałtowny spadek liczby sprzedanych mieszkań przez deweloperów Presja rynku na obniżanie cen Duża podaż nowych mieszkań na rynku wtórnym kupowanych po cenach z roku 2006 i 2007 Pogarszanie się sytuacji makroekonomicznej i sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych

4 Prezentacja wyników za 4Q 2008 - 26 lutego 2009 Doświadczony Zarząd na trudne czasy 17 lat doświadczenia na rynku deweloperskim 18 lat doświadczenia na rynku deweloperskim i w budownictwie 29 lat doświadczenia na rynku deweloperskim i w budownictwie 4 16 lat doświadczenia na rynku deweloperskim 38 lat doświadczenia na rynku deweloperskim (w krajach europejskich) Jarosław Szanajca – Prezes Zarządu Janusz Zalewski – Wiceprezes Zarządu i Dyr. Finansowy Jerzy Ślusarski– Wiceprezes Zarządu i Dyr. Generalny Janusz Stolarczyk – Członek Zarządu Terry R Roydon – Członek Zarządu

5 Prezentacja wyników za 4Q 2008 - 26 lutego 2009 Działania podejmowane przez spółkę Akumulowanie i zachowanie gotówki Utrzymywanie wysokiego stanu gotówki Korzystna struktura wymagalności długu Zmniejszenie kosztów ogólnych Obniżenie zatrudnienia o 23% w 4 kwartale 2008 Koszty restrukturyzacji zatrudnienia: 1,5 mln PLN Oszczędności z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia: ok. 5,5 mln PLN w skali roku Dalsza obniżka kosztów ogólnych planowana na 1 kwartał 2009 5

6 Prezentacja wyników za 4Q 2008 - 26 lutego 2009 Działania podejmowane przez spółkę Zmniejszenie wydatków na ziemię i budowę W 2 półroczu obniżyliśmy wydatki na ziemię do kwoty 40 mln PLN, przy wydatkach 169 mln PLN w 1 półroczu Od lipca 2008 nie rozpoczęliśmy budowy żadnego nowego projektu mieszkaniowego. W 1 półroczu rozpoczęliśmy projekty obejmujące 1 186 mieszkań Rozpoczęliśmy renegocjowanie kontraktów z generalnymi wykonawcami Sprzedaż Koncentracja na segmencie mieszkań popularnych po zmianie strategii w 2007 r. Działalność na terenie Warszawy, najbardziej płynnym rynku Utrzymywanie niskiego poziomu rezygnacji (nigdy nie stosowaliśmy systemu 10/90 i mamy niski poziom transakcji pakietowych dla inwestorów) Około 50% oferty odpowiada warunkom pomocy rządowej dla kupujących Stosowanie elastycznej polityki cenowej Wprowadzanie specjalnych programów kredytowych dla klientów 6

7 Prezentacja wyników za 4Q 2008 - 26 lutego 2009 Zadłużenie odsetkowe według terminów zapadalności (mln PLN) 7 Gotówka na dzień 31/12/2008 – 224 mln PLN

8 Prezentacja wyników za 4Q 2008 - 26 lutego 2009 Inwestycje wprowadzane do sprzedaży 8 Liczba mieszkań

9 Prezentacja wyników za 4Q 2008 - 26 lutego 2009 Projekty w realizacji i w przygotowaniu 2006 - 2008 9 Liczba mieszkań

10 Prezentacja wyników za 4Q 2008 - 26 lutego 2009 Rezygnacje 10 Liczba mieszkań

11 Prezentacja wyników za 4Q 2008 - 26 lutego 2009 Transakcje pakietowe dla inwestorów 11 Liczba mieszkań

12 Prezentacja wyników za 4Q 2008 - 26 lutego 2009 Spadek cen transakcyjnych DD w 2008 roku 12 Zmiana % gru 08/gru 07 Mieszkania popularne- 7,4% Apartamenty o podw. standardzie - 12,0%

13 Prezentacja wyników za 4Q 2008 - 26 lutego 2009 Sprzedaż 4Q 20084Q 2007Zmiana %20082007Zmiana % Mieszkania popularne 71292- 76%7891 404- 44% Apartamenty o podw stand. 2051- 61%201296- 32% Pozostałe10N/A440% SPRZEDAŻ OGÓŁEM 92343- 73%9941 704- 42% 13

14 Prezentacja wyników za 4Q 2008 - 26 lutego 2009 Przekazania 14 4Q 20084Q 2007Zmiana %20082007Zmiana % Przekazania242570- 58%1 8151 442+ 26% Na dzień 31/12/2008 Mieszkania sprzedane a nieprzekazane 1 228

15 Prezentacja wyników za 4Q 2008 - 26 lutego 2009 Wyniki finansowe (mln PLN) 4Q 20084Q 2007Zmiana %20082007Zmiana % Przychody 92,2 204,2 -54,8% 698,2878,8-20,6% Zysk brutto ze sprzedaży 33,8 78,5 -56,9% 269,1333,1-19,2% Marża brutto 36,7% 38,4% -1,7% 38,5%37,9%+0,6% (Odpis aktualizujący aktywa) 7,4 0 N/A 7,40N/A Zysk operacyjny 5,0 52,3 -90,4% 165,7241,0-31,2% Zysk przed opodatkowaniem 5,1 54,4 -90,6% 173,0250,4-30,9% Zysk netto 2,5 43,1 -94,2% 136,9200,6-31,8% Zysk na akcję (PLN) 0,1 1,8 -94,4% 5,68,2-31,7% 15

16 Prezentacja wyników za 4Q 2008 - 26 lutego 2009 Dane bilansowe (mln PLN) 31/12/200831/12/2007Zmiana % Kapitał własny789,8696,1 + 13,5% Zadłużenie odsetkowe netto 272,1 3,3 + 8 145,5% Gearing 34,5% 0,5% + 34,0% Roboty w toku 374,1 138,7+ 169,0% Ziemia 669,4 561,3+ 19,3% Aktywa netto/akcję (PLN) 32,2 28,3 + 13,6% 16

17 Prezentacja wyników za 4Q 2008 - 26 lutego 2009 Podsumowanie 4 kwartału 17 Wyraźne pogorszenie się sytuacji na rynku mieszkaniowym i kredytowym Pogarszanie się wyników sprzedaży Konsekwentnie realizowana strategia obniżania wydatków Utrzymywanie wysokiej płynności i bezpiecznej struktury zadłużenia Wzrost liczby rezygnacji, ale nadal pozostają na niskim poziomie Po raz pierwszy wystąpiła konieczność dokonania znaczących odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości aktywów. Dzięki rozważnej polityce zakupu ziemi w latach 2006/07, ich poziom pozostaje pod kontrolą.

18 Prezentacja wyników za 4Q 2008 - 26 lutego 2009 Załącznik 1 – Zmiana zasad rachunkowości od 1/1/2009 18 Zmiana momentu rozpoznawania przychodów ze sprzedaży z działalności deweloperskiej* Dotychczas Spółka rozpoznawała przychody w oparciu o MSR 11 stosując metodę procentową, czyli sprzedaż rozpoznawana była stopniowo w miarę postępu zaawansowania sprzedaży i prac budowlanych (zgodnie z MSR 11 Umowy o usługę budowlaną) Od 1/1/2009 przychody będą rozpoznawane w momencie wydania klientowi sprzedanego produktu (zgodnie z MSR 18 Przychody) Wpływ ww. zmiany na sprawozdania finansowe: Późniejsze niż dotychczas rozpoznawanie zysku ze sprzedaży Korekta bilansu otwarcia kapitałów własnych na dzień 1/1/2008- wycofanie części zysku rozpoznanego przed 1/1/2008 przy zastosowaniu metody procentowej * Zmiana wynikająca z zatwierdzenia przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości interpretacji IFRIC-15 Agreements for the Construction of Real Estate

19 Prezentacja wyników za 4Q 2008 - 26 lutego 2009 Załącznik 2 – P&L 2008 według MSR 18 (mln PLN) 19 2008 Przychody883,7 Zysk brutto ze sprzedaży377,0 Marża brutto42,7% (Odpis aktualizujący aktywa)7,4 Zysk operacyjny273,5 Zysk przed opodatkowaniem280,8 Zysk netto224,3 Zysk na akcję (PLN)9,1

20 Prezentacja wyników za 4Q 2008 - 26 lutego 2009 Załącznik 3 – Bilans 2008 według MSR 18 (mln PLN) 20 31/12/2008 Kapitał własny683,3 Zadłużenie odsetkowe netto272,1 Gearing39,8% Roboty w toku500,2 Ziemia669,4 Aktywa netto/akcję (PLN)27,8


Pobierz ppt "Prezentacja wyników skonsolidowanych za 4 kwartał 2008 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za 4Q 2008 - 26 lutego 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google