Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Mława, 8.11.2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Mława, 8.11.2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Mława, 8.11.2012 r.

2 10 – 219 Olsztyn, ul. Kasprowicza 1, tel. +48 89 535 02 41, www.wmsse.com.pl Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce SSE to wydzielone obszary na terytorium Polski, na terenie których działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach 14 Stref w całym kraju (obszar 20 tys. ha, w tym 70% zagospodarowane) Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna : utworzona w 1997, 24 podstrefy, powierzchnia 914,5 ha, 62 przedsiębiorstw posiada ważne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie W-MSSE, 37 przedsiębiorstw prowadzi działalność gospodarczą, powstało 7 628 nowych miejsc pracy (razem z utrzymanymi miejscami pracy w zakładach strefowych liczba ta sięga 11 911 etatów), poziom nakładów inwestycyjnych wyniósł prawie 3 mld zł.

3 10 – 219 Olsztyn, ul. Kasprowicza 1, tel. +48 89 535 02 41, www.wmsse.com.pl W Strefie może inwestować każdy kto: Podejmie działalność gospodarczą na obszarach SSE Poniesie nakłady inwestycyjne min. 100 tys. euro z tytułu NOWEJ inwestycji Utworzy NOWE miejsca pracy

4 10 – 219 Olsztyn, ul. Kasprowicza 1, tel. +48 89 535 02 41, www.wmsse.com.pl Podstawowym warunkiem korzystania z pomocy publicznej jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE. Uwaga! Ze zwolnienia nie mogą skorzystać podatnicy, którzy zrezygnowali z opodatkowania z zastosowaniem skali podatkowej i wybrali podatek liniowy. Zezwolenie

5 10 – 219 Olsztyn, ul. Kasprowicza 1, tel. +48 89 535 02 41, www.wmsse.com.pl Wyłączenia Przykłady działalności, która nie może być objęta zezwoleniem strefowym Produkcja rolna Koncesjonowana działalność gospodarcza – prawo energetyczne Produkcja wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych Handel hurtowy i detaliczny

6 10 – 219 Olsztyn, ul. Kasprowicza 1, tel. +48 89 535 02 41, www.wmsse.com.pl Mapa pomocy publicznej

7 Korzyści dla inwestorów 10 – 219 Olsztyn, ul. Kasprowicza 1, tel. +48 89 535 02 41, www.wmsse.com.pl Możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego. Wysokość zwolnienia uzależniona jest od wielkości przedsiębiorcy oraz poniesionych kosztów inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników. Rodzaje przedsiębiorstw i wielkość ulg w podatku dochodowym: małe do 50% * średnie do 40% duże do 30 % * - z wyłączeniem branży transportowej

8 Korzyści dla inwestorów 10 – 219 Olsztyn, ul. Kasprowicza 1, tel. +48 89 535 02 41, www.wmsse.com.pl Definicja średniego i małego przedsiębiorcy. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro. Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro.

9 Pomoc z tytułu nowej inwestycji. PRZYKŁAD OBLICZENIA KWOTY POMOCY Wielkość przedsiębiorcy Procent zwolnienia Maksymalna kwota pomocy do wykorzystania Mały 50% 3 000 000 zł Średni 40% 2 400 000 zł Duży 30% 1 800 000 zł

10 Pomoc z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy. PRZYKŁAD OBLICZENIA KWOTY POMOCY Wielkość przedsiębiorcy Procent zwolnienia Maksymalna kwota pomocy do wykorzystania Mały 50% 2 400 000 zł Sredni 40% 1 920 000 zł Duży 30% 1 440 000 zł

11 Załóżmy, że: 1.Maksymalna kwota pomocy dla przedsiębiorcy to 3 000 000 zł. 2.Przedsiębiorca osiągnął dochody, od których powinien zapłacić 300 000 zł podatku dochodowego. 3.Przedsiębiorca prowadzi działalność na terenie W-M SSE i posiada ważne Zezwolenie. W takim przypadku przedsiębiorca nie płaci podatku dochodowego a jego maksymalna kwota pomocy do wykorzystania zmniejsza się o niezapłacony podatek. W wyniku tej operacji, omawianemu przedsiębiorcy pozostanie do wykorzystania kwota pomocy w wysokości 2 700 000 zł. W ten sposób przedsiębiorca może postępować aż do wykorzystania całej maksymalnej kwoty pomocy, jednak nie dłużej niż do 31.12.2020 r. PRZYKŁAD KORZYSTANIA Z POMOCY

12 Obowiązki inwestorów 10 – 219 Olsztyn, ul. Kasprowicza 1, tel. +48 89 535 02 41, www.wmsse.com.pl - Sprawozdania kwartalne (zakres: wielkość poniesionych nakładów inwestycyjnych i nowoutworzonych etatów), - Opłaty za administrowanie* (w ramach opłat W-M SSE S.A. m. in. świadczy usługi związane z administrowaniem strefą oraz utrzymaniem infrastruktury technicznej wykonanej przez W-M SSE S.A.). Wysokość opłat za administrowanie jest ustalana z przedsiębiorcą. Uwzględnia się kryteria takie jak: - lokalizacja nieruchomości, - stopień uzbrojenia terenu, - wielkość zajmowanego przez przedsiębiorcę terenu strefy, - liczba pracowników zatrudnionych na terenie strefy przez przedsiębiorcę, - rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę na terenie strefy, Stawka opłaty wynosi od 0,10 zł/m² do 1,40 zł/m² rocznie.

13 24 lokalizacje Dostępne 300 ha Grunty inwestycyjne 10 – 219 Olsztyn, ul. Kasprowicza 1, tel. +48 89 535 02 41, www.wmsse.com.pl

14 Podstrefa Mława – 58,8 ha – do zagospodarowania 1,5 ha LG ELECTRONICS LEMAHIEU NANO PLASTICS DAG DRUK XL ENERGY MARKETING FINE ALTECH SSANG GEUM WIPASZ

15 Podstrefa Mława 58,8 ha - 1,5 ha do zagospodarowania 10 – 219 Olsztyn, ul. Kasprowicza 1, tel. +48 89 535 02 41, www.wmsse.com.pl

16 Partnerzy Strefy wspierają naszych klientów w zakresie: Prawno-podatkowym Usług bankowych Budownictwa Współpracujemy z najlepszymi firmami konsultingowymi: Usługi doradcze i szkolenia 10 – 219 Olsztyn, ul. Kasprowicza 1, tel. +48 89 535 02 41, www.wmsse.com.pl

17 Inwestycje w W-M SSE ulokowali m.in.: 10 – 219 Olsztyn, ul. Kasprowicza 1, tel. +48 89 535 02 41, www.wmsse.com.pl - IKEA

18 Zapraszamy do współpracy Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Kasprowicza 1 10-219 Olsztyn T: + 48 89 535 02 41 wmsse@wmsse.com.pl www.wmsse.com.pl


Pobierz ppt "Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Mława, 8.11.2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google