Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Stypendialny W Gminie Żyraków. Podstawa prawna: Uchwała nr V/73/03 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie: zasad udzielania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Stypendialny W Gminie Żyraków. Podstawa prawna: Uchwała nr V/73/03 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie: zasad udzielania."— Zapis prezentacji:

1 System Stypendialny W Gminie Żyraków

2 Podstawa prawna: Uchwała nr V/73/03 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów z Gminy Żyraków

3 Źródła finansowania pomocy stypendialnej: Budżet Gminy –W wysokości co najmniej dziesięciokrotności obowiązującego w roku poprzedzającym uchwałę budżetową wynagrodzenia – o którym mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Darowizny od osób prawnych i fizycznych

4 Cel pomocy stypendialnej: Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwoju dzieci i młodzieży. Pomoc powinna umożliwić pokonywanie bariery dostępności do kształcenia. Motywacja do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, sporcie lub działalności społecznej czy kulturalnej.

5 Charakter pomocy: Jednorazowy Za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie lub działalności kulturalnej czy społecznej Okresowy W formie świadczenia semestralnego

6 Odbiorcy pomocy: Osoby na stale zameldowane na terenie Gminy Żyraków, do czasu (w zwykłym trybie) nauki, jednak nie dłużej, niż do ukończenia 25 roku życia.

7 Kryterium udzielania pomocy stypendialnej: Kryterium dochodowe Dochód ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy, wspartego stosownymi dokumentami Kryterium kształcenia Pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej, pomaturalnej, szkle wyższej i uczelni Kryterium wyników w nauce Średnia ocen: 5,1 – uczeń słuchacz szkoły ponadgimnazjalnej i pomaturalnej 4,5 – student szkoły wyższej lub uczelni Kryterium szczególnych osiągnięć w nauce, sporcie, działalności społecznej lub kulturalnej Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej albo konkursu organizowanego przez kuratora oświaty, tytułu mistrzowskiego lub tytułu finalisty zdobytego w zawodach krajowych konkursach artystycznych lub podobnych osiągnięć uzyskanych w konkursach i plebiscytach krajowych i wojewódzkich promującą działalność społeczną

8 Wysokość pomocy stypendialnej: Jednorazowa –Nie niższa niż 0,5 - krotność i nie wyższa niż 1,5 - krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę Okresowa –Nie niższa niż 0,3 – krotność i nie wyższa niż 3 – krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Pobierz ppt "System Stypendialny W Gminie Żyraków. Podstawa prawna: Uchwała nr V/73/03 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie: zasad udzielania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google