Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Słynni Matematycy Dawid Kubaczka kl. 5 „c”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Słynni Matematycy Dawid Kubaczka kl. 5 „c”"— Zapis prezentacji:

1 Słynni Matematycy Dawid Kubaczka kl. 5 „c”
nauczyciel matematyki: Ewa Szering

2 Archimedes

3 Archimedes Żył około p.n.e., grecki matematyk, fizyk i wynalazca; jeden z najwybitniejszych uczonych starożytności. Żył w Syrakuzach na Sycylii. Był synem astronoma i spędzał życie na studiowaniu geometrii oraz opracowywaniu nowych typów maszyn.

4 Wynalazki Archimedesa
Jego najsłynniejszym wynalazkiem był przenośnik ślimakowy, zwany śrubą Archimedesa, służący do transportu w górę wody lub ziarna. Do dzisiaj, w okolicach gdzie nie ma pomp stosuje się go do nawadniania pól. Odkrył również zasadę działania dźwigni i bloków. Był twórcą podstaw statyki (zasada dźwigni) i hydrostatyki (prawo Archimedesa i jego słynne: "Eureka"), podał metody obliczania objętości brył i pól figur, oszacował dość dokładnie liczbę pi.

5 Śruba Archimedesa

6 Prawo Archimedesa Ciało zanurzone w cieczy lub gazie traci pozornie na ciężarze tyle, ile waży ciecz lub gaz wyparty przez to ciało.

7 Stefan Banach

8 Stefan Banach Stefan Banach urodził się 30 marca 1892 roku w Krakowie. Bliższych szczegółów o jego rodzicach brak. Wiadomo jedynie, że pochodził z rodziny góralskiej i że dzieciństwo miał bardzo ciężkie. Już od piętnastego roku życia Banach musiał utrzymywać się z korepetycji.

9 Banach

10 Zenon z Elei

11 Zenon z Elei Zenon z Elei filozof grecki Był uczniem Parmenidesa i należał do szkoły eleatów z Elei. Doskonalił sztukę prowadzenia sporów, którą rozumiał jako wykazywanie na drodze samego zestawiania pojęć prawdy własnej i cudzego fałszu, co w ówczesnych pojęciach było dialektyką i co pozwoliło później Arystotelesowi uznać go za jej twórcę.

12 Zenon z Elei Jego dzieło O przyrodzie, napisane schematyczną prozą w formie pytań i odpowiedzi, stało się wzorem dla formy dialogowej. Sam był wytrawnym polemistą. Znany również ze swoich paradoksów lub dowodów na niemożność istnienia wielości rzeczy i ruchu. Cztery jego dowody o niemożności ruchu znane są pod nazwami: dychotomii, Achillesa, strzały i stadionu.

13 Mikołaj Kopernik

14 Mikołaj Kopernik Genialny Polak urodził się w Toruniu w 1473 roku. Mikołaj był najmłodszy wśród rodzeństwa. Po śmierci ojca młodym Kopernikiem zaopiekował się jego wuj Łukasz Watzenrode, od 1489 r. biskup warmiński. Edukację rozpoczął Kopernik w Toruniu, kontynuował zaś w Chełmnie. W 1491 roku zapisuje się do Akademii Krakowskiej. Tutaj studiuje przez trzy lata nauki humanistyczne i przyrodnicze, będąc uczniem Wojciecha z Brudzewa. W 1494 roku Kopernik wstępuje do stanu duchownego i w dwa lata później udaje się do Włoch.

15 Osiągnięcie Kopernika
Jego największym osiągnięciem było opracowanie heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego, według którego Słońce znajduje się w centrum, Ziemia jest planetą i podobnie jak pozostałe planety obiega Słońce po orbicie kolistej. Jego dzieło wydrukowane zostało w 1543 roku w Norymberdze, w ilości około 1000 egzemplarzy, pod tytułem: "De revolutionibus orbium coelestium" (O obrotach sfer niebieskich). Mimo zadedykowania dzieła ówczesnemu papieżowi Pawłowi III, nie zostało ono przychylnie przyjęte przez Kościół, a nawet umieszczono je w roku 1616 w indeksie ksiąg zakazanych.

16 Mikołaj Kopernik

17 Tales

18 Tales Tales z Miletu - filozof grecki, powszechnie uważany za pierwszego filozofa Zaliczany do "siedmiu mędrców". Uznawany jest za twórcę podstaw nauki i filozofii europejskiej oraz jednego z pierwszych filozofów. Żył w czasach Solona, wybitnego prawodawcy ateńskiego. Zaliczany do szkoły jońskiej. Jego uczniem był Anaksymander. Przebywał jakiś czas w Egipcie, gdzie zapoznać się mógł z tamtejszą geometrią.

19 Tales

20 Pitagoras

21 Pitagoras Żył w latach około 570-497 przed naszą erą
Grecki filozof-mistyk i matematyk Uznawał liczbę za prazasadę bytu Założył szkołę pitagorejską Odkrył odcinki niewspółmierne Sformułował twierdzenie dziś nazywane twierdzeniem Pitagorasa

22 Zdjęcia Pitagorasa

23 Borsuk

24 Borsuk Borsuk studiował na Uniwersytecie Warszawskim i był profesorem tego Uniwersytetu. W czasie okupacji wykładał na tajnych kompletach i brał udział w walce podziemnej, za co był więziony na Pawiaku. Po wyzwoleniu, wspólnie z Kazimierzem Kuratowskim, reaktywował warszawski ośrodek matematyczny. Borsuk stworzył i rozwinął teorię retraktów; wprowadzone przez niego tzw. retrakty absolutne, które są uogólnieniami sympleksów, i tzw. absolutne retrakty otoczeniowe, które są uogólnieniami wielościanów, okazały się ważnymi klasami przestrzeni topologicznych. Borsuk był również twórcą teorii kształtu, w której nadaje się ścisły sens intuicjom związanym z pojęciem kształtu przestrzeni. Wprowadził do topologii algebraicznej grupy kohomotopii przestrzeni, zw. także grupami Borsuka. .

25 Zdjęcie Borsuka

26 Brożek

27 Brożek Matematyk, astronom i astrolog, historyk nauki, teolog, lekarz, kartograf i geodeta, mecenas Uniwersytetu Jagiellońskiego (zw. wówczas Akademią Krakowską), najwybitniejszy przedstawiciel nauk ścisłych w Polsce pierwszej polowy XVII w. B. studiował w Akademii Krakowskiej, był również wykładowcą tej uczelni. W przebywał na studiach w Padwie. Dorobek naukowy B. w dziedzinie matematyki stanowią rozprawy omawiające różne zagadnienia geometrii i arytmetyki oraz dwa (napisane w języku łac.) podstawowe dzieła: Arithmetica integrorum, 1620 (Arytmetyka liczb całkowitych) i Apologia pro Aristotele et Euclide, 1638 (Obrona Arystotelesa i Euklidesa).

28 Koniec Dawid Kubaczka


Pobierz ppt "Słynni Matematycy Dawid Kubaczka kl. 5 „c”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google