Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dawid Kubaczka kl. 5 c nauczyciel matematyki: Ewa Szering.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dawid Kubaczka kl. 5 c nauczyciel matematyki: Ewa Szering."— Zapis prezentacji:

1 Dawid Kubaczka kl. 5 c nauczyciel matematyki: Ewa Szering

2

3 Żył około 287-212 p.n.e., grecki matematyk, fizyk i wynalazca; jeden z najwybitniejszych uczonych starożytności. Żył w Syrakuzach na Sycylii. Był synem astronoma i spędzał życie na studiowaniu geometrii oraz opracowywaniu nowych typów maszyn.

4 Jego najsłynniejszym wynalazkiem był przenośnik ślimakowy, zwany śrubą Archimedesa, służący do transportu w górę wody lub ziarna. Do dzisiaj, w okolicach gdzie nie ma pomp stosuje się go do nawadniania pól. Odkrył również zasadę działania dźwigni i bloków. Był twórcą podstaw statyki (zasada dźwigni) i hydrostatyki (prawo Archimedesa i jego słynne: "Eureka"), podał metody obliczania objętości brył i pól figur, oszacował dość dokładnie liczbę pi.śrubą Archimedesa

5

6

7

8 Stefan Banach urodził się 30 marca 1892 roku w Krakowie. Bliższych szczegółów o jego rodzicach brak. Wiadomo jedynie, że pochodził z rodziny góralskiej i że dzieciństwo miał bardzo ciężkie. Już od piętnastego roku życia Banach musiał utrzymywać się z korepetycji.

9

10

11

12 Jego dzieło O przyrodzie, napisane schematyczną prozą w formie pytań i odpowiedzi, stało się wzorem dla formy dialogowej. Sam był wytrawnym polemistą. Znany również ze swoich paradoksów lub dowodów na niemożność istnienia wielości rzeczy i ruchu. Cztery jego dowody o niemożności ruchu znane są pod nazwami: dychotomii, Achillesa, strzały i stadionu.polemistąparadoksów

13

14 Genialny Polak urodził się w Toruniu w 1473 roku. Mikołaj był najmłodszy wśród rodzeństwa. Po śmierci ojca młodym Kopernikiem zaopiekował się jego wuj Łukasz Watzenrode, od 1489 r. biskup warmiński. Edukację rozpoczął Kopernik w Toruniu, kontynuował zaś w Chełmnie. W 1491 roku zapisuje się do Akademii Krakowskiej. Tutaj studiuje przez trzy lata nauki humanistyczne i przyrodnicze, będąc uczniem Wojciecha z Brudzewa. W 1494 roku Kopernik wstępuje do stanu duchownego i w dwa lata później udaje się do Włoch.

15 Jego największym osiągnięciem było opracowanie heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego, według którego Słońce znajduje się w centrum, Ziemia jest planetą i podobnie jak pozostałe planety obiega Słońce po orbicie kolistej. Jego dzieło wydrukowane zostało w 1543 roku w Norymberdze, w ilości około 1000 egzemplarzy, pod tytułem: "De revolutionibus orbium coelestium" (O obrotach sfer niebieskich). Mimo zadedykowania dzieła ówczesnemu papieżowi Pawłowi III, nie zostało ono przychylnie przyjęte przez Kościół, a nawet umieszczono je w roku 1616 w indeksie ksiąg zakazanych.

16

17

18 Tales z Miletu - filozof grecki, powszechnie uważany za pierwszego filozofa Zaliczany do "siedmiu mędrców". Uznawany jest za twórcę podstaw nauki i filozofii europejskiej oraz jednego z pierwszych filozofów. Żył w czasach Solona, wybitnego prawodawcy ateńskiego. Zaliczany do szkoły jońskiej. Jego uczniem był Anaksymander. Przebywał jakiś czas w Egipcie, gdzie zapoznać się mógł z tamtejszą geometrią.siedmiu mędrcównaukieuropejskiej Solonaszkoły jońskiej Anaksymander

19

20

21

22

23

24 Borsuk studiował na Uniwersytecie Warszawskim i był profesorem tego Uniwersytetu. W czasie okupacji wykładał na tajnych kompletach i brał udział w walce podziemnej, za co był więziony na Pawiaku. Po wyzwoleniu, wspólnie z Kazimierzem Kuratowskim, reaktywował warszawski ośrodek matematyczny. Borsuk stworzył i rozwinął teorię retraktów; wprowadzone przez niego tzw. retrakty absolutne, które są uogólnieniami sympleksów, i tzw. absolutne retrakty otoczeniowe, które są uogólnieniami wielościanów, okazały się ważnymi klasami przestrzeni topologicznych. Borsuk był również twórcą teorii kształtu, w której nadaje się ścisły sens intuicjom związanym z pojęciem kształtu przestrzeni. Wprowadził do topologii algebraicznej grupy kohomotopii przestrzeni, zw. także grupami Borsuka..

25

26

27 Matematyk, astronom i astrolog, historyk nauki, teolog, lekarz, kartograf i geodeta, mecenas Uniwersytetu Jagiellońskiego (zw. wówczas Akademią Krakowską), najwybitniejszy przedstawiciel nauk ścisłych w Polsce pierwszej polowy XVII w. B. studiował w Akademii Krakowskiej, był również wykładowcą tej uczelni. W 1620- 24 przebywał na studiach w Padwie. Dorobek naukowy B. w dziedzinie matematyki stanowią rozprawy omawiające różne zagadnienia geometrii i arytmetyki oraz dwa (napisane w języku łac.) podstawowe dzieła: Arithmetica integrorum, 1620 (Arytmetyka liczb całkowitych) i Apologia pro Aristotele et Euclide, 1638 (Obrona Arystotelesa i Euklidesa).

28


Pobierz ppt "Dawid Kubaczka kl. 5 c nauczyciel matematyki: Ewa Szering."

Podobne prezentacje


Reklamy Google