Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKIE RODZINY- FAKTY, MITY I STEREOTYPY Anna Antoniak Sylwia Szczepańska Kl. 1b.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKIE RODZINY- FAKTY, MITY I STEREOTYPY Anna Antoniak Sylwia Szczepańska Kl. 1b."— Zapis prezentacji:

1 POLSKIE RODZINY- FAKTY, MITY I STEREOTYPY Anna Antoniak Sylwia Szczepańska Kl. 1b

2 Wiele polskich rodzin jest wielopokoleniowych. Seniorzy mieszkaj ą z dzie ć mi lub bardzo blisko. Doros ł e dzieci si ę nimi opiekuj ą, a wnuki odwiedzaj ą, czasem pomagaj ą w opiece nad seniorami.

3 Obchodzi si ę uroczy ś cie rocznice ś lubów i urodziny dziadków i pradziadków.

4 W polskiej rodzinie bardzo wa ż nym ś wi ę tem rodzinnym jest komunia dzieci. Tak ż e organizuje si ę spotkania rodzinne i przyj ę cia z powodu chrzcin.

5 W Polsce obchodzi si ę w rodzinach urodziny i imieniny, s ą okazj ą do dawania prezentów i spotka ń rodzinnych oraz przyj ęć.

6 Nasze mamy wychodzi ł y za m ąż wcze ś niej ni ż obecnie robi ą to m ł ode kobiety.

7 Rodzina dla wielu Polaków i Polek jest bardzo wa ż na, wi ę kszo ść chce j ą za ł o ż y ć. W rodzinie bardzo wa ż ne s ą dzieci.

8 Dawniej kobiety matki sp ę dza ł y czas ze swoimi dzie ć mi, łą cz ą c prace domowe i zabaw ę z nimi.

9 Macierzy ń stwo od zawsze w Polsce by ł o w wielu rodzinach radosnym faktem.

10 Jednak tacierzy ń stwo tak ż e nie jest nam obce.

11 Kiedy ś kobiety matki rzadko mia ł y hobby. Teraz matki równie ż cz ę sto co ojcowie dbaj ą o swoj ą kondycj ę fizyczn ą, uprawiaj ą codzienne sporty, chodz ą na si ł owni ę, biegaj ą.

12 Rodze ń stwo jest od dawien dawna bardzo wa ż n ą cz ęś ci ą ż ycia ludzi sprawia ż e nasze ż ycie jest ciekawsze.

13

14 M ę ski ś wiat istnia ł istnieje i b ę dzie istnia ł nie tylko w Polsce.

15 Od zawsze najch ę tniej fotografowano dzieci.

16

17 ma łż e ń stwa w Polsce zawierane s ą coraz rzadziej w porównaniu do czasów wcze ś niejszych.

18 Fantastycznie patrze ć jest na mi ł o ść ludzi b ę d ą cych ze sob ą wiele lat.

19 Rodziny spotykaj ą si ę na weselach. W ma ł ych miejscowo ś ciach i na wsi s ą one du ż ymi przyj ę ciami. Nawet na 100 osób.

20 Kiedy ś bardzo cz ę sto upami ę tnianymi wydarzeniami by ł y pogrzeby.

21 Coraz cz ęś ciej rodziny znajduj ą czas na wspólne wakacje.

22

23


Pobierz ppt "POLSKIE RODZINY- FAKTY, MITY I STEREOTYPY Anna Antoniak Sylwia Szczepańska Kl. 1b."

Podobne prezentacje


Reklamy Google