Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przykłady skrzyżowań ze znakami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przykłady skrzyżowań ze znakami"— Zapis prezentacji:

1 Przykłady skrzyżowań ze znakami

2 Skrzyżowanie dróg równorzędnych (oznakowane znakami A-5)
Zgodnie z zasadą pierwszeństwa z prawej strony kierujący pojazdem A ustępuje pierwszeństwa kierującemu pojazdem B.

3 Skrzyżowanie drogi podporządkowanej z drogą z pierwszeństwem
Kierujący rowerem A ustępuje pierwszeństwa rowerzyście C, ponieważ obaj znajdują się na drogach równorzędnych względem siebie (zasada pierwszeństwa z prawej strony). Pojazd szynowy B, znajdujący się na drodze podporządkowanej ustępuje pierwszeństwa obu rowerzystom. 1

4 Pojazd uprzywilejowany na skrzyżowaniu
Zarówno kierujący pojazdem A, jak i pojazdem szynowym B, mimo iż są na drodze z pierwszeństwem, ustępują pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu w akcji C. Rowerzysta A pojedzie w tym przypadku jako ostatni, gdyż pojazd szynowy C także ma wobec niego pierwszeństwo.

5 Pierwszeństwo przejazdu przez skrzyżowanie, gdy jesteśmy na drodze podporządkowanej
Kierujący rowerem A ustępuje pierwszeństwa rowerzyście B, przejeżdża natomiast przed rowerzystą C, który skręcając w lewo - zgodnie z zasadą pierwszeństwa z prawej strony - musi mu ustąpić pierwszeństwa

6 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym (rondo) równorzędne
Kierujący pojazdem A ma pierwszeństwo przed pojazdem B, ale sam ustępuje pierwszeństwa tramwajowi (pojazd C)

7 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym (rondo) oznakowane znakami A-7 i C-12
Kierujący pojazdem A znajduje się na drodze podporządkowanej, zatem ustępuje pierwszeństwa kierującemu pojazdem B, który już znajduje się na rondzie

8 Pojazd szynowy (tramwaj) na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym
Pojazd szynowy B przed znakami A-7 i C-12 ustępuje pierwszeństwa wszystkim, którzy są w ruchu okrężnym; pojazd szynowy C zjeżdża z ronda. Kierujący pojazdem A ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi C

9 Schemat skrzyżowania oznakowanego znakami D-1, T-6a oraz A-7, T-6c
Kierujący pojazdami A i B znajdują się na drodze z pierwszeństwem. Kierujący pojazdem C znajduje się na drodze podporządkowanej. Kierujący rowerem A ustępuje pierwszeństwa kierującemu B (reguła pierwszeństwa z prawej), a sam ma pierwszeństwo przed kierującym C

10 Pierwszeństwo przejazdu pojazdów szynowych  od tego niezależnie, z której  strony nadjeżdżają  i w jakim kierunku jadą                                  Na rysunku pojazdy B i D mają pierwszeństwo przed pojazdem A. Również pojazd C ma pierwszeństwo przed pojazdem  A 

11 Znak C12 występujący łącznie ze znakiem A7 oznacza pierwszeństwo   kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu, przed kierującym  wjeżdżającym  na to skrzyżowanie. Na rysunku kierujący pojazdem A ma pierwszeństwo przed kierującymi pojazdami B i C. Natomiast pojazd A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi szynowemu D 

12 Wykonał: Marcin Pośnik Klasa I A


Pobierz ppt "Przykłady skrzyżowań ze znakami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google