Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zgodnie z zasadą pierwszeństwa z prawej strony kieruj ą cy pojazdem A ust ę puje pierwsze ń stwa kieruj ą cemu pojazdem B.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zgodnie z zasadą pierwszeństwa z prawej strony kieruj ą cy pojazdem A ust ę puje pierwsze ń stwa kieruj ą cemu pojazdem B."— Zapis prezentacji:

1

2 Zgodnie z zasadą pierwszeństwa z prawej strony kieruj ą cy pojazdem A ust ę puje pierwsze ń stwa kieruj ą cemu pojazdem B.

3 Kieruj ą cy rowerem A ust ę puje pierwsze ń stwa rowerzy ś cie C, poniewa ż obaj znajduj ą si ę na drogach równorz ę dnych wzgl ę dem siebie (zasada pierwsze ń stwa z prawej strony). Pojazd szynowy B, znajduj ą cy si ę na drodze podporz ą dkowanej ust ę puje pierwsze ń stwa obu rowerzystom. 1

4 Zarówno kieruj ą cy pojazdem A, jak i pojazdem szynowym B, mimo i ż s ą na drodze z pierwsze ń stwem, ust ę puj ą pierwsze ń stwa pojazdowi uprzywilejowanemu w akcji C. Rowerzysta A pojedzie w tym przypadku jako ostatni, gdy ż pojazd szynowy C tak ż e ma wobec niego pierwsze ń stwo.

5 Kieruj ą cy rowerem A ust ę puje pierwsze ń stwa rowerzy ś cie B, przeje ż d ż a natomiast przed rowerzyst ą C, który skr ę caj ą c w lewo - zgodnie z zasad ą pierwsze ń stwa z prawej strony - musi mu ust ą pi ć pierwsze ń stwa

6 Kieruj ą cy pojazdem A ma pierwsze ń stwo przed pojazdem B, ale sam ust ę puje pierwsze ń stwa tramwajowi (pojazd C)

7 Kieruj ą cy pojazdem A znajduje si ę na drodze podporz ą dkowanej, zatem ust ę puje pierwsze ń stwa kieruj ą cemu pojazdem B, który ju ż znajduje si ę na rondzie

8 Pojazd szynowy B przed znakami A-7 i C-12 ust ę puje pierwsze ń stwa wszystkim, którzy s ą w ruchu okr ęż nym; pojazd szynowy C zje ż d ż a z ronda. Kieruj ą cy pojazdem A ust ę puje pierwsze ń stwa tylko pojazdowi C

9 Kieruj ą cy pojazdami A i B znajduj ą si ę na drodze z pierwsze ń stwem. Kieruj ą cy pojazdem C znajduje si ę na drodze podporz ą dkowanej. Kieruj ą cy rowerem A ustępuje pierwszeństwa kieruj ą cemu B (regu ł a pierwsze ń stwa z prawej), a sam ma pierwszeństwo przed kieruj ą cym C

10 Na rysunku pojazdy B i D maj ą pierwsze ń stwo przed pojazdem A. Równie ż pojazd C ma pierwsze ń stwo przed pojazdem A

11 Na rysunku kieruj ą cy pojazdem A ma pierwsze ń stwo przed kieruj ą cymi pojazdami B i C. Natomiast pojazd A ust ę puje pierwsze ń stwa pojazdowi szynowemu D

12


Pobierz ppt "Zgodnie z zasadą pierwszeństwa z prawej strony kieruj ą cy pojazdem A ust ę puje pierwsze ń stwa kieruj ą cemu pojazdem B."

Podobne prezentacje


Reklamy Google