Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CEL PRZEPROWADZONEGO BADANIA: SPRAWDZENIE POZIOMU DOPASOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTÓW DO POTRZEB PRACODAWCÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CEL PRZEPROWADZONEGO BADANIA: SPRAWDZENIE POZIOMU DOPASOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTÓW DO POTRZEB PRACODAWCÓW."— Zapis prezentacji:

1 CEL PRZEPROWADZONEGO BADANIA: SPRAWDZENIE POZIOMU DOPASOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTÓW DO POTRZEB PRACODAWCÓW.

2 INŻYNIER BUDOWNICTWA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Projekt wsp ó łfinansowany jest ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach zadania Wsparcie biura karier przeprowadzona zosta ł a kolejna tura bada ń maj ą cych na celu poznanie oczekiwa ń kadry zarz ą dzaj ą cej odno ś nie kompetencji jakie powinni posiada ć pracownicy i kandydaci do pracy. Badanie ma charakter panelowy i obejmuje 150 respondentów, dotyczy I kwarta ł u 2013r. Poni ż szej prezentacji przedstawiamy w sposób graficzny, krótk ą informacj ę o wynikach przeprowadzonych, za pomoc ą ankiet, bada ń. Jednocze ś nie informujemy, i ż w IV kwartale 2013 r. pojawi si ę kolejna analiza dotycz ą ca ankiet przeprowadzonych w nast ę pnym okresie ca ł ego cyklu bada ń.

3 INŻYNIER BUDOWNICTWA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Projekt wsp ó łfinansowany jest ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Źródło - opracowanie własne.

4 INŻYNIER BUDOWNICTWA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Projekt wsp ó łfinansowany jest ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego źródło :opracowanie własne

5 INŻYNIER BUDOWNICTWA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Projekt wsp ó łfinansowany jest ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego źródło :opracowanie własne

6 INŻYNIER BUDOWNICTWA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Projekt wsp ó łfinansowany jest ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego źródło :opracowanie własne

7 INŻYNIER BUDOWNICTWA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Projekt wsp ó łfinansowany jest ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego źródło :opracowanie własne


Pobierz ppt "CEL PRZEPROWADZONEGO BADANIA: SPRAWDZENIE POZIOMU DOPASOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTÓW DO POTRZEB PRACODAWCÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google