Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kampania społeczna przeciwko krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Fundacja Dzieci Niczyje Ogólnopolskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kampania społeczna przeciwko krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Fundacja Dzieci Niczyje Ogólnopolskie."— Zapis prezentacji:

1

2 Kampania społeczna przeciwko krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Fundacja Dzieci Niczyje Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Kształt medialny kampanii nadała Agencja Reklamowa McCann Erickson

3 www.przemoc.com.pl 2 Dlaczego zorganizowaliśmy kampanię? Skala problemu krzywdzenia dzieci Surowe kary fizyczne (36%) Krzywdzenie emocjonalne (ubliżanie, poniżanie) (41-60%) Problem krzywdzenia dzieci nasila się (52%). Przyczyny Trudności emocjonalne rodziców, zła sytuacja ekonomiczna, małe umiejętności rodzicielskie, brak dobrych rozwiązań prawnych, brak reakcji społecznych. Zasoby Instytucje i służby nie są przygotowane do podejmowania interwencji, rzadko współpracują, podejmują nieskoordynowane działania.

4 www.przemoc.com.pl 3 Cele kampanii Zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem. Promocja pozytywnych rozwiązań merytorycznych i organizacyjnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci. Motywowanie społeczności lokalnych i instytucji do podejmowania działań na rzecz dzieci krzywdzonych i ich rodzin. Ulepszanie systemu pomocy rodzinom oraz rozwijanie umiejętności i kształtowanie konstruktywnych postaw rodzicielskich.

5 www.przemoc.com.pl 4 Harmonogram działań Grudzień 2000 – V Ogólnopolska Konferencja Powstrzymać przemoc wobec dzieci Styczeń – marzec 2001 – szkolenia realizatorów działań lokalnych (ambasadorów) 20 marca 2001 – konferencja rozpoczynająca działania ogólnopolskie Marzec - październik 2001 – działania lokalne (debaty, konferencje, happeningi, koncerty, festyny, przemarsze, wystawy) oraz edukacja w mediach Wrzesień – grudzień 2001 – opracowywanie informacji o podjętych działaniach Styczeń 2002 – konferencja prezentująca osiągnięcia.

6 www.przemoc.com.pl 5 Zwiększenie społecznego zaangażowania w przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci Percepcja społeczna – 75% respondentów (OBOP listopad 2001) zauważyło przekazy lub wydarzenia związane z kampanią. Najczęściej były to osoby między 20. a 49. rokiem życia. 95% badanych uznało, że kampania była potrzebna. Ambasadorzy kampanii: przeszkolono 572 osób. Koalicja na rzecz kampanii: akces zgłosiło 847 podmiotów Instytucje - 585 Osoby - 262 W tym: Fundacja Porozumienie bez barier, Kancelaria Prezydenta RP, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Komenda Główna Policji, Fundacja ABC, 73 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, 62 gminne komisje, 95 szkół różnego szczebla i wiele innych.

7 www.przemoc.com.pl 6 Edukacja społeczna o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem Na ulicach miast pojawiało się w ciągu 5 miesięcy: ponad 1.000 billboardówi ponad 3.000 city lightów (plakatów przystankowych) ponad 20.000 plakatów do wnętrz. Realizatorzy rozkolportowali 150 tys. ulotek i plakatów edukacyjnych. Media (spoty i informacje): 37 programów telewizyjnych: ogólnopolskich (TVP 1, TVP 2, TVN, Polsat, RTL 7, TV 4) i lokalnych 113 stacji radiowych ponad 200 czasopism lokalnych i ogólnopolskich. Ponad 900 artykułów na temat krzywdzenia dzieci(od marca do czerwca 2001), które zajęły 4 m 2 – najczęściej dotyczyły lokalnych działań ambasadorów.

8 www.przemoc.com.pl 7 Promocja pozytywnych rozwiązań na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci 354 osoby zorganizowały ponad 230 debat na terenie swoich gmin lub powiatów (bezpośrednimi działaniami zostało objętych ponad 15% społeczności lokalnych). W efekcie podjęto decyzje o realizacji: 42 interdyscyplinarnych szkoleń dla pracowników służb 17 nowych świetlic socjoterapeutycznych 8 punktów informacyjno-konsultacyjnych W kilku miejscach powołano gminnego/powiatowego Rzecznika Praw Dziecka Utworzono kilka nowych etatów psychologa/pedagoga w szkole Podjęto realizację kilku programów profilaktyki przemocy w szkołach.

9 www.przemoc.com.pl 8 Motywowanie społeczności lokalnych i instytucji Powstało: 62 gminne zespoły interdyscyplinarne 22 lokalne koalicje na rzecz zapobiegania przemocy wobec dzieci. Działania innych podmiotów: Międzynarodowy kongres O godność dziecka – Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia Konferencja Policja a przemoc wobec dzieci – Szkoła Policji w Szczytnie Kampania Cała Polska czyta dzieciom – Fundacja ABC XXI wieku.

10 www.przemoc.com.pl 9 Ulepszanie systemu pomocy rodzinom oraz kształtowanie konstruktywnych postaw rodzicielskich Lokalne społeczności podjęły decyzje o utworzeniu: 13 Ośrodków Interwencji Kryzysowej 10 Niebieskich Pokojów (bezpiecznych miejsc przesłuchań dla małych świadków i ofiar) 12 lokalnych telefonów zaufania dla ofiar przemocy domowej. Powstanie 29 informatorów o możliwości uzyskania pomocy w przypadkach przemocy i kryzysu w rodzinie. W 21 gminach uruchomione zostaną warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. W nakładzie 5.000 egzemplarzy opublikowano książkę Zrozumieć dziecko autorstwa Justyny Dąbrowskiej.

11 www.przemoc.com.pl 10 Sukcesy medialne Złote Pałeczki w kategorii reklama społeczna na festiwalu w Portoroż NIPTEL 2001 – za medialny wyraz perspektywicznego myślenia, za przeciwstawianie się złu i odpowiedni dobór formy i treści przekazu Złote Orły 2001 w kategorii reklama społeczna


Pobierz ppt "Kampania społeczna przeciwko krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Fundacja Dzieci Niczyje Ogólnopolskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google