Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja czwartej godziny wychowania fizycznego w szkołach podstawowych województwa dolnośląskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja czwartej godziny wychowania fizycznego w szkołach podstawowych województwa dolnośląskiego."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja czwartej godziny wychowania fizycznego w szkołach podstawowych województwa dolnośląskiego

2 W bieżącym roku szkolnym przeprowadzony został monitoring stanu i warunków wdrożenia czwartej godziny wychowania fizycznego.

3 Wychowanie fizyczne w szkołach i placówkach oświatowych organizowane jest w oparciu o następujące akty prawne: 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej. 2. Ustawa z dnia 30 października 2002 r., o zmianie ustawy o kulturze fizycznej, która wprowadza czwartą godzinę wychowania fizycznego.

4 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r., w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, które określa zasady podziału na grupy podczas zajęć w-f. 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

5 I. Formy realizacji czwartej godziny w-f w czwartych klasach szkoły podstawowej: 1.94,3% w formie zajęć lekcyjnych 2.4,5% w formie zajęć pozalekcyjnych 3.1,04% w formie zajęć pozaszkolnych 4.0,16% to inne formy dopuszczone rozporządzeniem

6 II. Formy realizacji czwartej godziny w-f w klasach V i VI szkoły podstawowej: 1. 91% - zajęcia lekcyjne 2. 6,3% - zajęcia pozalekcyjne 3. 2,55% - zajęcia pozaszkolne 4. 0,15% - inne formy

7 Warunki realizacji czwartej godziny w-f W 308 szkołach podstawowych (42,3%), tj. w 158 szkołach miejskich i 150 szkołach wiejskich znajdują się sale gimnastyczne, będące własnością placówek. 11,4% dolnośląskich szkół nie posiada sal gimnastycznych. Pozostałe placówki dysponują tzw. zastępczymi salami gimnastycznymi.

8 W badanych szkołach znajduje się 777 boisk sportowych będących ich własnością. Niektóre szkoły posiadają więcej niż jedno boisko. Przy 175 szkołach (24%) znajdują się boiska lekkoatletyczne z bieżnią. Szkoły dysponują 846 boiskami do gier zespołowych.

9 Na terenie województwa znajduje się 17 basenów (2,33%), będących własnością szkół. 134 szkoły (18,4%) posiadają inne obiekty sportowe: siłownie, zielone sale, tory przeszkód, ścieżki zdrowia.

10 W szkołach podstawowych zatrudnionych jest ogółem 1534 nauczycieli wychowania fizycznego. z tej liczby 92 (5,99%) nie posiada wymaganych kwalifikacji.

11 Korzyści wynikające z poszerzenia wymiaru godzin wychowania fizycznego: poprawa ogólnej sprawności fizycznej uczniów oraz rozwijanie zachowań prozdrowotnych, większe możliwości organizowania zajęć w zakresie korekty wad postawy, wyrabianie nawyku czynnego wypoczynku poprzez ruch, rozwijanie zainteresowań różnymi dyscyplinami sportowymi,

12 zwiększenie zatrudnienia nauczycieli wychowania fizycznego, rozbudowa i modernizacja bazy sportowej, możliwość wprowadzenia nauki pływania w ramach dodatkowych godzin, wydłużenie czasu pobytu uczniów w szkole, większy udział uczniów w rozgrywkach i zawodach sportowych.

13 Utrudnienia wynikające z poszerzenia wymiaru godzin wychowania fizycznego: konieczność łączenia zajęć w dwugodzinne bloki (ze względu na niewystarczającą bazę sportową), pogorszenie warunków realizacji zajęć z wychowania fizycznego, w szczególności w szkołach, w których już występują trudności bazowe.


Pobierz ppt "Realizacja czwartej godziny wychowania fizycznego w szkołach podstawowych województwa dolnośląskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google