Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM DOKE Dopłaty do Oprocentowania Kredytów Eksportowych o stałych stopach procentowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM DOKE Dopłaty do Oprocentowania Kredytów Eksportowych o stałych stopach procentowych."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM DOKE Dopłaty do Oprocentowania Kredytów Eksportowych o stałych stopach procentowych

2 Podstawy funkcjonowania Programu DOKE 1. Porozumienie OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych - Arrangement on Officially Supported Export Credits - z dnia 1 kwietnia 1978, tzw. Consensus OECD, które: ustala zasady, na jakich jego członkowie mogą oficjalnie wspierać swoich eksporterów przy wykorzystaniu środków budżetowych decyzją Rady Unii zostało włączone do systemu prawnego Unii Europejskiej

3 Podstawy funkcjonowania Programu DOKE dotyczy eksportu towarów i usług o charakterze inwestycyjnym nie stosuje się do eksportu sprzętu wojskowego i artykułów rolnych 2.Wewnętrzne regulacje prawne kraju: w Polsce zasady działania Programu wynikają z ustawy z 8.6.2001 i czterech rozporządzeń Ministra Finansów Bank Gospodarstwa Krajowego jest administratorem Programu DOKE w imieniu Skarbu Państwa

4 Program DOKE – zasady działania nie ustala bezpośrednich dopłat do oprocentowania dla kredytobiorcy, ale zapewnia stałą stopę procentową przez cały okres spłaty kredytu polega na wzajemnych rozliczeniach pomiędzy BGK i bankiem kredytującym – wyrównuje różnice między kosztem pozyskania środków na kredyt a stałą stopą oprocentowania kredytu: stopa zmienna + marża stopa stała rozliczenia nie obciążają eksportera i importera

5 Stałe stopy procentowe wyznaczają minimalny poziom oprocentowania kredytów eksportowych wspieranych przez budżety państw uczestniczących w Porozumieniu OECD Ogłaszane dla następujących walut: Dolary: amerykański, australijski, kanadyjski, nowozelandzki Euro Forint węgierski Frank szwajcarski Funt brytyjski Jen japoński Korony: czeska, duńska, norweska, szwedzka Won koreański Złoty polski

6 Kredyty eksportowe, które mogą być objęte Programem kredyt finansujący umowę eksportową udzielony nabywcy lub jego bankowi kredyt udzielony polskiemu eksporterowi w celu zrefinansowania kredytu kupieckiego dla importera kredyt na pokrycie kosztów lokalnych w kraju nabywcy, niezbędnych w związku z realizacją kontraktu Kredytodawcą może być bank krajowy, bank zagraniczny, międzynarodowa instytucja finansowa

7 Warunki Programu DOKE polskie towary i usługi zaliczka min. 15% wartości kontraktu przed dniem rozpoczęcia okresu spłaty kredytu (SPoC – Starting Point of Credit), tzn. dniem dostawy minimalny okres spłaty kredytu – 2 lata oprocentowanie wg stałej stopy CIRR przez cały okres spłaty (Commercial Interest Reference Rate – stopa referencyjna oprocentowania rynkowego)

8 Warunki Programu DOKE walutą kredytu jest jedna z walut, dla których są ogłaszane stopy CIRR ubezpieczenie kredytu w KUKE S.A. od ryzyka politycznego i handlowego – dotyczy kredytu dla nabywcy lub kredytu kupieckiego kapitał spłacany w równych ratach, pierwsza spłata nie później niż sześć miesięcy od dnia SPoC spłaty kapitału dokonywane regularnie w okresach nie dłuższych niż co sześć miesięcy

9 Warunki Programu DOKE odsetki nie mogą być kapitalizowane w okresie spłaty kredytu płatności odsetek muszą następować nie rzadziej niż co 6 miesięcy Porozumienia sektorowe: - statki morskie - samoloty cywilne i części - elektrownie jądrowe Bank, który udziela kredytu eksportowego musi podpisać Umowę DOKE z BGK.

10 Korzyści wynikające z Programu DOKE instrument finansowania okresu po dostawie towaru okres spłaty kredytu liczony od daty SPoC, nie od daty podpisania umowy kredytowej kwota kredytu może obejmować: –85% wartości kontraktu –składkę KUKE –odsetki skapitalizowane przed dostawą eksporter może zrefinansować udzielony kredyt kupiecki – zapłata całości kontraktu po dostawie

11 Korzyści wynikające z Programu DOKE ubezpieczenie kredytu w KUKE S.A. ogranicza ryzyko związane z udzielonym kredytem łatwa procedura objęcia kredytu Programem DOKE i minimum formalności system podobny do rozwiązań wykorzystywanych przez konkurentów z innych krajów OECD - atrakcyjne uzupełnienie oferty handlowej bank kredytujący otrzymuje stałą marżę przez cały okres spłaty kredytu

12 Dodatkowe informacje B ANK G OSPODARSTWA K RAJOWEGO Departament Operacji Zagranicznych Andrzej Ślączko tel: (0-22) 522 9219 andrzej.slaczko@bgk.com.pl Waldemar Wierzbicki tel: (0-22) 522 9556 waldemar.wierzbicki@bgk.com.pl fax: (0-22) 522 9128 tel: (0-22) 522 9230-34 doke@bgk.com.pl


Pobierz ppt "PROGRAM DOKE Dopłaty do Oprocentowania Kredytów Eksportowych o stałych stopach procentowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google