Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej
Osiągnięcia Gminy Wiejskiej Łęczyca - wywiad z panią Marią Gmerek, sołtysem Wilczkowic od ośmiu lat i Radną Gminy Łęczyca Gmina Wiejska Łęczyca

2 Osiągnięcia Gminy Wiejskiej Łęczyca
Jakie zmiany w ciągu ostatnich 18 lat zaszły w naszej gminie? Największe zmiany dotyczą oświaty. W naszej gminie zostało wybudowane i wyposażone Gimnazjum w Topoli Królewskiej, ocieplono, wyremontowano, kupiono nowe ławki do wszystkich szkół podstawowych. W Szkole Podstawowej w Topoli Królewskiej dobudowano szatnię,

3 Osiągnięcia Gminy Wiejskiej Łęczyca
przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach Górnych powstało Wiejskie Centrum Kultury i Sportu, budowa podobnego planowana jest przy Szkole Podstawowej w Błoniu. Gmina organizuje dowozy uczniów do szkół autobusami, dofinansowuje nagrody dla najlepszych uczniów. W Szkole Podstawowej w Wilczkowicach powstał przedszkole dla pięciolatków.

4 Osiągnięcia Gminy Wiejskiej Łęczyca
Ważne inwestycje podjęto także w innych dziedzinach. Wyremontowano ośrodki zdrowia w Siedlcu i Leźnicy Małej, założono punkt apteczny w Leźnicy Małej. Powstały nowe drogi, gmina została zwodociągowana, przeprowadzono linię telefoniczną. Odnowiono i wybudowano przystanki autobusowe.

5 Osiągnięcia Gminy Wiejskiej Łęczyca
Wyremontowano budynki ochotniczych straż pożarnych na terenie gminy. Zaplanowane jest wykonanie oświetlenia dróg gminnych.

6 Osiągnięcia Gminy Wiejskiej Łęczyca
Czy na terenie gminy powstały ścieżki pieszo-rowerowe? Raczej nie, ale wokół kościołów wykonano chodniki i utwardzono parkingi.

7 Osiągnięcia Gminy Wiejskiej Łęczyca
Jak zmieniło się środowisko naturalne na terenie gminy? W niektórych wsiach zostały ustawione pojemniki do segregacji śmieci. Są one tam gdzie mieszkańcy wyrazili na to zgodę.

8 Osiągnięcia Gminy Wiejskiej Łęczyca
Jak zmieniły się urzędy? Czy pracownicy konsultują decyzje z mieszkańcami? W razie potrzeby organizowane są dla mieszkańców zebrania, na których przedstawiany jest dany problem i każdy może wyrazić swoje zdanie.

9 Osiągnięcia Gminy Wiejskiej Łęczyca
Czy w gminie istnieją problemy społeczne? Jak urząd daje sobie z nimi radę? Oczywiście problemy są jak wszędzie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca dotacje dla rodzin z problemami. Gmina funduje obiady dzieciom z biednych rodzin.

10 Osiągnięcia Gminy Wiejskiej Łęczyca
W gimnazjum jest kuchnia, gdzie przygotowywane są obiady, natomiast do szkół podstawowych dowożone są zupy z wkładką. Czy w gminie jest bezpieczniej? Policja patroluje okolicę

11 Osiągnięcia Gminy Wiejskiej Łęczyca
Jakie są największe osiągnięcia gminy? Trudno je teraz wymienić. W gminie się ciągle coś dzieje, pieniądze są wykorzystywane. Nie będę ukrywać, że najważniejsze dla gminy są szkoły.

12 Osiągnięcia Gminy Wiejskiej Łęczyca
Jakie zmiany zaszły w pani sołectwie w ciągu ostatnich 18 lat? Ocieplono, pomalowano, wyremontowano, szkołę podstawową

13 Osiągnięcia Gminy Wiejskiej Łęczyca
szkoła przed remontem szkoła po remoncie

14 Osiągnięcia Gminy Wiejskiej Łęczyca
Na terenie Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach powstało „Wiejskie Centrum Kultury i Sportu”

15 Osiągnięcia Gminy Wiejskiej Łęczyca
Utworzono przedszkole dla pięciolatków w Szkole Podstawowej w Wilczkowicach

16 Osiągnięcia Gminy Wiejskiej Łęczyca
Wyremontowano drogę, położono asfalt

17 Powstał chodnik

18 Osiągnięcia Gminy Wiejskiej Łęczyca
Odremontowano przystanki autobusowe

19 Osiągnięcia Gminy Wiejskiej Łęczyca
Postawiono latarnie

20 Osiągnięcia Gminy Wiejskiej Łęczyca
Ustawiono pojemniki o segregacji odpadów

21 Osiągnięcia Gminy Wiejskiej Łęczyca
Powstały przydomowe oczyszczalnie ścieków w niektórych gospodarstwach

22 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Edyta Gmerek rok urodzenia: klasa 2b Ilona Graczyk rok urodzenia: 1995, klasa 2b Gimnazjum m. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej Opiekun zespołu: Jolanta Kuropatwa Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google