Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GIMNAZJUM W CHORZELOWIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GIMNAZJUM W CHORZELOWIE"— Zapis prezentacji:

1 GIMNAZJUM W CHORZELOWIE
Gmina Mielec

2 Informacje ogólne Gmina Mielec to gmina wiejska w województwie podkarpackim. Jest jedną z największych gmin w regionie. W jej skład wchodzi 13 sołectw: Boża Wola, Chorzelów, Chrząstów, Goleszów, Książnice, Podleszany, Rydzów, Trześń, Rzędzianowice, Szydłowiec, Złotniki, Wola Chorzelowska, Wola Mielecka. Gmina Mielec ma obszar 122,12 km², w tym: użytki rolne: 52% użytki leśne: 40% Liczy około mieszkańców.

3 Siedziba władz gminnych znajduje się
w mieście Mielec przy ul. Jadernych 7 Sieć wodociągowa (w km) ,2 Sieć kanalizacyjna (w km) ,8 Sieć gazowa  (w km) ,7 Ujęcia wody pitnej Stacje uzdatniania wody Drogi (w km)      gminne ,430 Chodniki (w km) ,750    

4 Środowisko naturalne Od r. Gmina, dostosowując się do potrzeb mieszkańców, w trosce o środowisko naturalne, umożliwiła segregację odpadów, oraz ich odbiór z gospodarstw indywidualnych i innych instytucji. Uczniowie podczas akcji „Sprzątanie Świata”

5 Drogi w gminie Gęstość dróg w gminie jest zadowalająca. Sieć drogowa rokrocznie jest modernizowana .Wykonano wiele prac mających na celu polepszenie komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa. Wykonano odnowę nawierzchni dróg, przeprowadzono remont dróg rolniczych, remont dróg tłuczniem, remont cząstkowy dróg ulepszonych. Uzupełniono pobocza dróg, uporządkowano i utwardzono teren parkingu koło Kościoła w Książnicach i Chorzelowie, parkingu koło cmentarza w Chorzelowie, Rzędzianowicach, Trześni. Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe. Wykonano parkingi koło ośrodków zdrowia w Chorzelowie i Trześni.

6 Oświata W gminie jest 9 szkół podstawowych, 2 gimnazja i 3 przedszkola. Stan bazy lokalowej gminnej oświaty uległ znacznej poprawie. Ostatnio wykonano wiele prac remontowych a także inwestycyjnych w szkołach: w Podleszanach, Trześni, Woli Mieleckiej i Chrząstowie wybudowano nowe sale gimnastyczne, a w Chorzelowie, Rydzowie, Książnicach dokonano remontów.

7 Kultura 22 września 1990 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Ośrodka Kultury Gminy Mielec w Chorzelowie Rok 1991 nazwa została poszerzona na Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec , jednocześnie przyłączono się do Ośrodka Kultury - sport i Biblioteki Publiczne. Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi LZS, KGW, OSP organizując wspólne imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne, plenerowe. Współpracując z 9 Szkołami Podstawowymi i 2 Gimnazjami organizowane są konkursy co najmniej raz w miesiącu, . Ośrodek Kultury współpracuje również z ościennymi placówkami kultury. . Wszystkie imprezy realizowane są z uwzględnieniem potrzeb kulturalnych środowiska, w oparciu o istniejąca bazę i kadrę instruktorska. Poprzez organizacje tak wielu imprez Ośrodek zawsze stara się kultywować tradycje , upowszechniać kulturę, pozyskiwać dorobek artystyczny i promować talenty. Nagrody zdobywają zespoły teatralne prowadzone przez instruktorów Ośrodka Kultury, zespoły taneczne: ZPiT „Chorzelowiacy", zespoły Estradowe „Rytm" z Chorzelowa i „Blues" z Podleszan oraz soliści i recytatorzy (22 kluby i koła zainteresowań-członkami są dzieci, młodzież i dorośli).

8 Dorotą Kieraś - Jędrychowską
Wywiad z Panią dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Chorzelowie Dorotą Kieraś - Jędrychowską

9 Służba zdrowia Ważną reformą była reforma służby zdrowia. Wprowadzając ją wzięto pod uwagę dobro chorego, aby zmniejszyć odległość do lekarza. Świadczenia usług zdrowotnych lecząc na miejscu metodami ambulatoryjnymi, realizują Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w Podleszanach, Rzędzianowicach z punktem filialnym w Woli Mieleckiej, Chorzelowie z punktem filialnym w Chrząstowie oraz Ośrodek Zdrowia w Trześni. Dla służby zdrowia ze środków budżetu gminy zostały wyremontowane i wynajęte pomieszczenia w budynkach wielofunkcyjnych.

10 Od reformy administracyjnej obywatele maja większe możliwości wypływania na decyzje władz Pytania Sołtysa Chorzelowa do Wójta Gminy Mielec

11 Odpowiedź Wójta Gminy Mielec

12 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mielec Antonii Szczur
Wywiady Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mielec Antonii Szczur

13 Sołtys wsi Chorzelów Bronisław Występek

14 Opinie mieszkańców gminy
,,Myślę, że te kilka ostatnich lat zostało w pełni wykorzystanych: poprawił się stan naszej szkoły, dzieci mają wreszcie salę gimnastyczną z prawdziwego zdarzenia, a także mogą zjeść ciepły posiłek w stołówce szkolnej”. Pani Krystyna , Trześń ,,Bardzo dużo się zmieniło na dobre, choć jest jeszcze wiele spraw, którymi trzeba się zająć”. Pan Krzysztof, Chrząstów ,,Na przestrzeni tych 20 lat w naszej wsi wiele się zmieniło. Te zmiany przyniosły nam wiele ulepszeń. Nasze drogi wreszcie zostały zrobione, doprowadzono wodę, gaz i kanalizację”. Pan Józef, Trześń ,,Dla mnie największym udogodnieniem było otwarcie przedszkola. Jako pracująca matka mogę zostawić swoje dziecko w miejscu, gdzie ma zapewnioną opiekę”. Pani Urszula, Chorzelów

15 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Marcin Jaje 1994r, , III B Krystian Krępa 1994r, , III D Natalia Pietraszek 1994r, , III B Dariusz Dudek 1994r, , III B Patrycja Szczur 1994r, , III B Emilia Tomecka 1994r, , III B Gimnazjum w Chorzelowie mgr Alina Łukaszek Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "GIMNAZJUM W CHORZELOWIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google