Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

20 lat minęło… Ojrzeń- gmina zmian.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "20 lat minęło… Ojrzeń- gmina zmian."— Zapis prezentacji:

1 20 lat minęło… Ojrzeń- gmina zmian

2 20 lat minęło… POŁOŻENIE Gmina Ojrzeń położona jest w południowej części powiatu ciechanowskiego, który usytuowany jest w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego. Zajmuje powierzchnię km2, a z tego 20% zajmują lasy. Zmiany liczby ludności w gminie Ojrzeń: Gmina Ojrzeń, należy do gmin atrakcyjnych turystycznie, na terenie której znajduje się dużo terenów leśnych, rzeka Łydynia oraz czyste i zdrowe powietrze. Rok Liczba ludności w osobach 1990 4192 1995 4434 2000 4575 2005 4591 2010 4519

3 20 lat minęło… Wywiad z Marianną Jeskie ROZWÓJ SZKOLNICTWA
Imię i nazwisko rozmówcy: Marianna Jeskie Wiek: 54 lata Stanowisko: Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ojrzeniu Data przeprowadzenia wywiadu: roku Obecnie jest Pani dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych w Ojrzeniu, a czym zajmowała się Pani 20 lat temu? 20 lat temu również byłam dyrektorem, lecz tylko istniejącego wówczas w Ojrzeniu oddziału przedszkolnego. Jakie zmiany zaszły w kierowanej przez Panią szkole dzięki działalności samorządu terytorialnego? W kierowanej przeze mnie szkole zaszło wiele zmian. Przede wszystkim zmiany te zaszły na bazie istniejącego już wcześniej przedszkola. Powstała tu sześcioklasowa szkoła, hala sportowa z zapleczem technicznym oraz nastąpiła termomodernizacja budynku. Należy też wspomnieć o nowoczesnym wyposażeniu szkoły. Jak współpracuje się Pani z samorządem i czy władza konsultuje się z Panią w sprawach nowych inwestycji? Moja współpraca z samorządem terytorialnym jest bardzo dobra. W razie nowych inwestycji dotyczących kierowanej przeze mnie szkoły władze zawsze konsultują się ze mną. Działania na większą skalę opracowujemy wspólnie. Wspólnie opracowujemy też front działania i przedstawiamy swoje propozycje. Wszelkie inwestycje i wszelkie zamysły konsultujemy. Czy w razie jakichkolwiek problemów mogła Pani i nadal może liczyć na pomoc ze strony samorządu? Mogłam i nadal mogę liczyć na pomoc ze strony samorządu. Cenię sobie tę współpracę, gdyż nigdy nie pozostaję sama, bez wsparcia.

4 20 lat minęło… Wywiad z Markiem Gburzyńskim ROZWÓJ GMINY
Jakie zmiany zaszły na terenie naszej gminy w ciągu ostatnich 20 lat? W 1993 roku wybudowano nowe skrzydło szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną. Rozpoczęto również budowę nowej strażnicy OSP w Kraszewie, w 2000 r. została ona oddana do użytku. Jak zmieniły się urzędy? W latach osiemdziesiątych wybudowano nowy budynek Urzędu Gminy. Otwarto Gminny Ośrodek Opieki Społecznej, Centrum Informatyczne, Gminną Jednostkę Ochrony Placówek Oświatowych, salę komputerową w Szkole Podstawowej w Kraszewie. Jakie nastąpiły zmiany w gospodarce gminy? Po upadku ustroju komunistycznego nastąpiła likwidacja zakładów państwowych takich jak: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Ojrzeniu i Kraszewie, Spółdzielni Produkcyjnej w Żochach, w późniejszym czasie także w Kicinie oraz Gminnej Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej. Rozwiązano również Zakład Usług Remontowo – Budowlanych w Ojrzeniu. Czy bezrobocie zwiększyło się, czy zmniejszyło? Gdy nastąpiła likwidacja firm państwowych, które przechodziły w prywatne ręce, bezrobocie się zwiększyło. Ze względu na jego rozmiar Urząd Pracy w Ciechanowie kieruje bezrobotnych do prac interwencyjnych do Urzędu Gminy, a Urząd Gminy do poszczególnych Placówek Oświatowych, jak szkoły i Urząd Gminny. Jak działa transport publiczny? Czy obecnie środki komunikacji publicznej są lepsze? Po zakupie przez Urząd Gminy dwóch autobusów dzieci z odległych miejscowości dowożone są na czas do szkół. Dawniej uczniowie bez względu na warunki pogodowe skazani byli chodzić do szkoły piechotą lub jeździć autobusem PKS – u. Imię i nazwisko rozmówcy: Marek Gburzyński Data przeprowadzenia wywiadu: roku

5 20 lat minęło… Wywiad z Markiem Gburzyńskim ROZWÓJ GMINY
Jaki jest stan dróg w gminie? W ciągu ostatnich lat drogi żwirowe pokryto szosą asfaltową. Kilkadziesiąt kilometrów dróg zostało zmodernizowanych. Za kilka lat na terenie naszej gminy drogi żwirowe znikną. Czy w ciągu ostatnich 20 lat gmina ma jakieś osiągnięcia, z których jest Pan dumny? Cała gmina Ojrzeń jest zwodociągowana. W 2006 roku wybudowano także Halę Sportową w Ojrzeniu. W i 2009 roku zakupiono nowe samochody do OSP – Kraszewo, natomiast w 2008 roku zakupiono nowy samochód do OSP – Ojrzeń. W ubiegłym roku otwarto nowe, pełnowymiarowe boisko w Kraszewie. Czy jakość środowiska naturalnego poprawiła się? Jakość środowiska poprawiła się ze względu na wprowadzenie nowych pojemników na śmieci w gospodarstwach rolnych i domowych. Przy każdych placówkach istnieją specjalne pojemniki do segregacji odpadów wtórnych. Zlikwidowano tzw. ,,dzikie wysypiska śmieci’’. Nadmierna ilość odpadów wywożona jest do specjalnie stworzonych wysypisk. Czy obecnie jest bezpieczniej niż 20 lat temu? Bezpieczeństwo mieszkańców gminy poprawiło się, gdyż ówczesne władze wyposażają jednostki OSP oraz policję w nowy, niezawodny sprzęt do gaszenia pożarów, udzielania pomocy w razie wypadków, kontroli mienia prywatnego, a także kontroli prędkości (fotoradar w Ojrzeniu). Szkoły i urzędy zostały wyposażone w systemy monitorowania i alarmów. Na drogach komunikacyjnych zostały zbudowane zajazdy dla autobusów. Obecnie strażacy szkoleni są nie tylko w zakresie ratownictwa przeciwpożarowego, a także udzielania pomocy medycznej.

6 20 lat minęło… Wywiad z Dariuszem Kucińskim ROZWÓJ GMINY I SZKOLNICTWA
Imię i nazwisko rozmówcy: Dariusz Kuciński Wiek: 52 lata Stanowisko: radny gminy Ojrzeń Data przeprowadzenia wywiadu: roku Jakie zmiany w ciągu ostatnich 20 lat dostrzega Pan na terenie naszej gminy? Od 1990 roku na terenie gminy Ojrzeń zaszły duże zmiany. Powstało wiele nowych obiektów, ale przede wszystkim nastąpiły zmiany w stylu rządzenia itp. Jak zmieniła się nasza szkoła? Czy poprawił się jej wygląd i wyposażenie? Wygląd i wyposażenie szkoły uległo dużym zmianom na lepsze. Przede wszystkim szkoła została rozbudowana, powiększona. Wybudowano w niej dużą salę gimnastyczną. Zakupiono także sprzęt sportowy, informatyczny. Od niedawna w szkole funkcjonuje kawiarenka internetowa, z której można korzystać w godzinach pozalekcyjnych. W 2009 roku przy szkole powstało boisko. Jakie zmiany zaszły jeszcze w Kraszewie? Położono chodniki. Zmodernizowano część gminnych dróg. W kościele parafialnym odrestaurowano 2 ołtarze. Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewie zakupiono nowe wozy strażackie. Powstał jeszcze jeden sklep spożywczy. Uważa Pan, że zmiany od pierwszych wyborów samorządowych zaszły na lepsze czy na gorsze? Bez wątpienia na lepsze.

7 20 lat minęło… Wywiad z Teresą Ślubowską
ROZWÓJ GOSPODARCZY, POLITYCZNY I SZKOLNICTWA Wywiad z Teresą Ślubowską Imię i nazwisko rozmówcy: Teresa Ślubowska Wiek: 53 lata Stanowisko: kierowniczka gminnej biblioteki publicznej Data przeprowadzenia wywiadu: roku Jakie zmiany dostrzega Pani w ciągu ostatnich 20 lat na terenie Ojrzenia? W Ojrzeniu zaszło dużo zmian. W 1981 roku siedziba urzędu gminy wraz z biblioteką została przeniesiona w obecne miejsce. Wcześniej znajdowała się tam gdzie teraz znajduje się remiza strażacka, kiedyś był to prywatny budynek. Siedzibę zmieniła również poczta. Został sprywatyzowany Ośrodek Zdrowia. Powstała także apteka. Powstała szkoła w Ojrzeniu i niedawno obok niej hala sportowa. Bezrobocie zwiększyło się czy spadło? Myślę, że spadło. Kiedyś było znacznie większe, większość ludzi stąd wyjeżdżała poszukując pracy gdzie indziej np. za granicą. A jak zmieniła się zabudowa Ojrzenia? Ojrzeń znacznie się rozbudował. Powstały nowe osiedla mieszkalne.

8 20 lat minęło… Wywiad z Teresą Ślubowską
ROZWÓJ GOSPODARCZY, POLITYCZNY I SZKOLNICTWA Wywiad z Teresą Ślubowską Jakie zmiany polityczne zaszły w naszej gminie? Kiedyś w Radzie Gminy było 18 radnych, obecnie ich liczba spadła do 15. Kto był pierwszym radnym? Pierwszym radnym był Zdzisław Mierzejewski. A czy pamięta Pani pozostałych radnych? Tak. Po Panu Mierzejewskim radnym został Edward Jarzębowski, następnie Stanisław Jędrzejewski, a obecnie przewodniczącym Rady Gminy Ojrzeń, już przez 2 kadencje (8 lat) jest Pan Krzysztof Szadkowski. Czy pamięta pani wójtów, którzy sprawowali władzę w naszej gminie? Myślę, że tak. A więc zaraz po wyzwoleniu, czyli w 1945 roku wójtem został Pan Mierzejewski, dziadek obecnego wójta. Następnie był Pan Świtalski, Pan Budziszewski i po raz drugi Pan Mierzejewski, a później Pan Bonisławski. Po pięciu kadencjach wójtów w gminie sprawował władzę przewodniczący Rady Gromadzkiej. Pierwszym z nich był Pan Bonisławski, następnie ja sprawowałem tą funkcję, a ostatnim przewodniczącym był Pan Olechowicz. Po przewodniczących rady byli naczelnicy, czyli Pan Ozdarski, następnie naczelnik, którego nazwiska, niestety [pan Bartnicki – przyp. M.P.*], nie pamiętam, później Pan Wiktorowicz, Pan Solecki i Pan Marcysiak. Kiedy nastąpiły wybory samorządowe, wójtem został Pan Rykowski. Ostatni, czyli piętnasty i obecny wójt – to Pan Mierzejewski. Czy według pani zmiany na przełomie ostatnich 20 lat zaszły na lepsze? Tak, w dużym stopniu.

9 20 lat minęło… Wiadomości na podstawie wywiadu z Krystyną Drążkiewicz
PRACA W GMINIE I JEJ OSIĄGNIĘCIA Wiadomości na podstawie wywiadu z Krystyną Drążkiewicz Jak powstał samorząd terytorialny w naszej gminie? Samorząd terytorialny w naszej gminie powstał w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym z 1990 roku, która to określiła, w jaki sposób mieszkańcy mają wybrać władze gminy oraz to, co należy do obowiązków samorządu. Na tej podstawie mieszkańcy naszej gminy poprzez wybory wybrali nowe organy gminy. Jakie zmiany zauważa Pani w sposobie rządzenia i działalności każdego z kolejnych organów władzy? Kiedyś cały budżet gminy, jak i jego podział był narzucany z góry. Teraz zarząd gminy układa i zatwierdza budżet, który stał się jawny dla wszystkich. Samorząd sam uchwala podatki lokalne oraz mienie komunalne. Wójt, jako gospodarz gminy, działa na korzyść mieszkańców. Komunikuje się z nimi po to, aby mogli przedstawić mu swoje postulaty. Władza przedkłada potrzeby całej gminy, dlatego też postulaty przedstawione przez mieszkańców zostają uwzględnione w budżecie gminy. Wójt stara się zaspokoić wszystkie potrzeby mieszkańców, szczególnie uwzględnia potrzeby ekonomiczne, kulturalne i oświatowe. Z wypowiedzi rozmówczyni wynika, że: mieliśmy pierwszy w całym powiecie pełny system komputerowy; zatrudniamy wielu pracowników w ramach robót publicznych; poprawiły się warunki życia mieszkańców; największe osiągnięcia według pani Krystyny to: wodociągi, telefony, drogi, sale gimnastyczne, boiska. Imię i nazwisko rozmówcy: Krystyna Drążkiewicz Wiek: 64 lata Stanowisko: były skarbnik Urzędu Gminy Data przeprowadzenia wywiadu: roku

10 20 lat minęło… KONIEC Z WYSYPISKAMI ŚMIECI
OCHRONA ŚRODOWISKA KONIEC Z WYSYPISKAMI ŚMIECI W latach dziewięćdziesiątych XX wieku zamknięte zostało nielegalne wysypisko śmieci w Luberadzu oraz zlikwidowano komunalne składowisko odpadów w Brodzięcinie. Obecnie odpady z terenu gminy utylizowane są przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie oraz częściowo przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku. Śmieci są składowane na wysypiskach komunalnych miast Ciechanowa i Płońska.

11 20 lat minęło… Szkoła w Kraszewie dawniej… …i dziś
INNE ZMIANY W GMINIE Szkoła w Kraszewie dawniej… …i dziś

12 Odremontowana remiza w Żochach
20 lat minęło… INNE ZMIANY W GMINIE Rozwój agroturystyki i powstanie domu „Stokrotka” wraz z kompleksem zielonym Odremontowana remiza w Żochach

13 20 lat minęło… INNE ZMIANY W GMINIE Hydrofornia we wsi Dąbrowa - zmodernizowana ze środków unijnych Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Ojrzeniu po termomodernizacji Oświetlenie drogi we wsi Dąbrowa

14 Stary cmentarz ewangelicki w Grabówcu
20 lat minęło… W TROSCE O ZABYTKI I POMNIKI PRZYRODY Stary cmentarz ewangelicki w Grabówcu Pomnik przyrody Dąb „Uparty Mazur”

15 20 lat minęło… DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Mieszkańcy są dumni ze swojej gminy. Widzą ciągłe zmiany, które napawają optymizmem. Mamy nadzieję, że te zmiany zostały zauważone także przez państwa. Dziękujemy za uwagę. Opracowały: Małgorzata Powirtowska Marta Szcześniak Na podstawie wybranych prezentacji


Pobierz ppt "20 lat minęło… Ojrzeń- gmina zmian."

Podobne prezentacje


Reklamy Google