Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej Sekcja O ś wiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej Sekcja O ś wiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna."— Zapis prezentacji:

1 CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej Sekcja O ś wiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Toruniu Toru ń, luty 2010 r.

2 Patronat honorowy nad programem objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Obywatelskich Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu

3 Z ałożenia programu Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.

4 Z ałożenia programu c.d. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.

5 Cele główne programu Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

6 Cele szczegółowe programu Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, wydobycie dymu papierosowego. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, wydobycie dymu papierosowego. Zwiększenie uwrażliwienia dzieci na szkodliwość dymu papierosowego. Zwiększenie uwrażliwienia dzieci na szkodliwość dymu papierosowego. Zwiększenie uświadomienia skutków palenia papierosów. Zwiększenie uświadomienia skutków palenia papierosów. Zwiększenie uwrażliwienia dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym. Zwiększenie uwrażliwienia dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

7 Struktura Programu A. Scenariusze zajęć dla dzieci A. Scenariusze zajęć dla dzieci Zajęcia I. Wycieczka Zajęcia II. Co i dlaczego dymi? Zajęcia III. Jak się czuję, kiedy dymi papieros? Zajęcia IV. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy? Zajęcia V. Jak unikać dymu papierosowego? B. Scenariusze zajęć dla rodziców B. Scenariusze zajęć dla rodziców 1. Spotkanie I 2. Spotkanie II

8 Proponowane w programie zajęcia mają charakter warsztatowy. Ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie i zgodnie z zasadami nowoczesnej edukacji zdrowotnej akcentuje aktywny udział dzieci w procesie uczenia się. Rolą prowadzącego jest rozbudzanie ciekawości poznawczej, wspieranie uczących się dzieci, stworzenie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa. Istotną cechą realizatora edukacji zdrowotnej jest jego autentyczność, dlatego wymaga się, aby realizatorami zajęć z dziećmi były osoby niepalące.

9 Metody W przebiegu zajęć warsztatowych wykorzystano przede wszystkim metody aktywizujące, których istotą jest umożliwienie dzieciom zaangażowania wszystkich zmysłów i podjęcia różnych form aktywności w procesie zdobywania informacji i kształtowania umiejętności.

10 Materiały programowe Poradnik dla koordynatora przedszkolnego pt. Czyste powietrze wokół nas Poradnik dla koordynatora przedszkolnego pt. Czyste powietrze wokół nas Plakat (przedstawiający źródła dymów) Plakat (przedstawiający źródła dymów) Kolorowanka dla dzieci Kolorowanka dla dzieci

11 ZAJĘCIA I: WYCIECZKA CEL ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu, poprzez obserwację w środowisku ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu, poprzez obserwację w środowiskuCZAS 1 godzina 1 godzina PLAN ZAJĘĆ Przygotowanie dzieci do spaceru – wycieczki Przygotowanie dzieci do spaceru – wycieczki Spacer – wycieczka po okolicy; obserwacja dymów Spacer – wycieczka po okolicy; obserwacja dymów Zapowiedź rozmowy o spostrzeżeniach ze spaceru Zapowiedź rozmowy o spostrzeżeniach ze spaceru Przygotowanie planszy z rysunkami Przygotowanie planszy z rysunkami

12 ZAJĘCIA II:CO I DLACZEGO DYMI? CEL Zwiększenie wiedzy dziecka w zakresie: zlokalizowania różnych źródeł dymów, określenia różnych rodzajów dymów, określenia przyczyn wydobywania się dymów. CZAS 30 – 35 minut PLAN ZAJĘĆ Rysunek dzieci Rysunek dzieci Podsumowanie na podstawie planszy i rysunków dzieci Podsumowanie na podstawie planszy i rysunków dzieci

13 ZAJĘCIA III: JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS? CEL Zwiększenie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego Zwiększenie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowegoCZAS 30 - 35 minut PLAN ZAJĘĆ Ćwiczenia oddechowe Ćwiczenia oddechowe Rozmowa z dziećmi Rozmowa z dziećmi Zabawa w kwiatki Zabawa w kwiatki Zapoznanie dzieci z maskotką programu dinozaurem Dinkiem; nauka piosenki Zapoznanie dzieci z maskotką programu dinozaurem Dinkiem; nauka piosenki

14 ZAJĘCIA IV: CO SIĘ DZIEJE, GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY? CEL zwiększenie wiedzy u dziecka na temat skutków palenia papierosów CZAS 30 - 35 minut PLAN ZAJĘĆ Piosenka o Dinusiu – próba zaśpiewania Piosenka o Dinusiu – próba zaśpiewania Historyjka o podróży Dinusia pociągiem Historyjka o podróży Dinusia pociągiem (z ilustracją pantomimiczną dzieci) Piosenka Piosenka

15 ZAJĘCIA V:JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO? CEL Wzrost kompetencji dzieci w zakresie: umiejętności zachowania się, gdy znajdują się w zadymionych pomieszczeniach umiejętności zachowania się, gdy znajdują się w zadymionych pomieszczeniach umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosyCZAS 30 – 35 minut PLAN ZAJĘĆ Odszukiwanie tabliczek z zakazem palenia Odszukiwanie tabliczek z zakazem palenia Rozmowa Rozmowa Rysowanie własnego znaczka NIE PAL PRZY MNIE Rysowanie własnego znaczka NIE PAL PRZY MNIE

16 B. Scenariusze zajęć dla rodziców Celem zajęć dla rodziców jest: Zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej. Zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej. Podniesienie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone są na ekspozycję dymu tytoniowego. Podniesienie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone są na ekspozycję dymu tytoniowego. Podjęcie przez rodziców decyzji na temat utrzymywania efektów programu w czasie i po jego realizacji. Podjęcie przez rodziców decyzji na temat utrzymywania efektów programu w czasie i po jego realizacji.

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej Sekcja O ś wiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google