Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czyste Powietrze Wokół Nas Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej Realizacja III edycji programu na terenie woj. mazowieckiego Milena Snopkiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czyste Powietrze Wokół Nas Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej Realizacja III edycji programu na terenie woj. mazowieckiego Milena Snopkiewicz."— Zapis prezentacji:

1 Czyste Powietrze Wokół Nas Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej Realizacja III edycji programu na terenie woj. mazowieckiego Milena Snopkiewicz OZ i PZ WSSE w Warszawie

2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń; program adresowany do dzieci przedszkolnych (5-6 lat) oraz ich rodziców i opiekunów; dotarcie w III edycji do 50 % placówek Czyste Powietrze Wokół Nas - realizacja na terenie woj. mazowieckiego

3 II edycja Liczba placówek realizujących program 347 przedszkoli (na 1199), 502 oddziały przedszkolne (na 1327) Co stanowi 33,6 % placówek woj. mazowieckiego Informację zwrotną otrzymano z: 346 placówek Liczba dzieci objętych edukacją: Liczba rodziców i opiekunów objętych edukacją: 8517 III edycja Liczba placówek realizujących program 310 przedszkoli (na 1286), 615 oddziałów przedszkolnych (na 1328) Co stanowi 35,38 % placówek woj. mazowieckiego Informację zwrotną otrzymano z: 338 placówek Liczba dzieci objętych edukacją: Liczba rodziców i opiekunów objętych edukacją: I edycja Liczba placówek realizujących program 253 przedszkola (na 1167), 40 oddziałów przedszkolnych (na 1323) Co stanowi 11,76 % placówek woj. mazowieckiego Informację zwrotną otrzymano z: 226 placówek Liczba dzieci objętych edukacją: 8165 Liczba rodziców i opiekunów objętych edukacją: 5568

4 Czyste Powietrze Wokół Nas - realizacja na terenie woj. mazowieckiego REALIZATORZY NA TERENIE WOJ. MAZOWIECKIEGO OZ i PZ WSSE w Warszawie; Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni oraz pracownicy Pionu OZ i PZ 38 PSSE; Poziom przedszkolny – wytypowani koordynatorzy w przedszkolach: - Dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych; - Wychowawcy i opiekunowie grup; - Nauczyciele zajęć rytmiczno- muzycznych; - Woźne oddziałowe; - Nauczyciele nauczania zintegrowanego; - Pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania; - Koordynatorzy edukacji prozdrowotnej w przedszkolach; - Pracownicy biblioteki.

5 WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Urzędy Miast i Gmin; Rodzice; NZOZ Szkol Med.; SP ZOZ; Straż Pożarna; Lokalne mass – media; Centrum Edukacji Ekologicznej; Zarząd Rejonowy PCK; MOPS; Ośrodki Kultury; Przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej w Węgrowie; Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne; Sponsorzy prywatni; ZAKRES WSPÓŁPRACY Fundowanie nagród w konkursach; Pomoc i wsparcie merytoryczne; Pomoc w organizacji imprez; Nieodpłatne wynajęcie sali; Udostępnianie obiektów do zwiedzania; Wykłady tematyczne. Czyste Powietrze Wokół Nas - realizacja na terenie woj. mazowieckiego

6 Działania podjęte w III edycji: Zorganizowano 17 szkoleń dla 172 uczestników oraz 49 narad, w których uczestniczyło 305 osób realizujących program. Edukacja dzieci, rodziców i opiekunów odbywała się poprzez prelekcje (63 dla 1908 rodziców), pogadanki (178 dla 5458 dzieci i rodziców), instruktaże (68 dla 351 realizatorów programu). Jako wzmocnienie programu koordynatorzy i realizatorzy zorganizowali 23 imprezy prozdrowotne (np.Jeśli ci się dzieje źle krzyknij nie - Płock,), 122 ekspozycje wizualne. Realizację programu monitorowano poprzez wizytacje przedszkoli i oddziałów przedszkolnych- 152 wizytacje- 23 PSSE. Ukazało się 10 artykułów w prasie lokalnej, Wyemitowano 2 informacje radiowe, 5 w telewizjach kablowych, natomiast na stronie internetowej zamieszczono 7 informacji Zamieszczono 16 informacji na stronach internetowych. Czyste Powietrze Wokół Nas - realizacja na terenie woj. mazowieckiego

7 Działania podjęte w III edycji cd: Konkursy ( 98) (m.in. wiedzy, plastyczne, na znaczki, recytatorskie)-np ; III edycja konkursu O zdrowie dbam ja i inni dbać powinni- PSSE Garwolin; Różne formy plastyczne wykorzystywane do pomalowanie postaci Dinka, a następnie wystawy prac; Wspólne wykonywanie plakatów (np. Będę żyć zdrowo-Płock, Wiatrak- Sokołów Podlaski), znaczków i naklejek dot. palenia; Quizy nt promowania zdrowego stylu życia; Skonstruowanie gry dydaktycznej Czyste powietrze wokół nas- Płock; Zabawy dydaktyczne (np. Co to jest smog- Węgrów); Spektakle teatralne (np. Gajowy z dąbrowy- Wyszków, Sąd nad paierosem- Maków Maz. Ostrołeka, Zostań przyjacielem Ziemi- Przasnysz, Co sie dzieje z Dinkiem- Sochaczew); Zabawy pantomimiczne (Wszków,Lipsko); Przemarsz przedszkolaków ulicami Żuromina i Lipska. Czyste Powietrze Wokół Nas - realizacja na terenie woj. mazowieckiego

8 PROGRAM ZOSTAŁ OCENIONY BARDZO POZYTYWNIE ZARÓWNO PRZEZ ODBIORCÓW JAK I REALIZATORÓW. Czyste Powietrze Wokół Nas - realizacja na terenie woj. mazowieckiego

9 Opinie Koordynatorzy i realizatorzy w większości przypadków nauczyciele są zadowoleni z możliwości uczestniczenia w programie i zainteresowani jego kontynuacją, program oceniany jest przez realizatorów szkolnych jako ciekawy, adekwatny do wieku odbiorców. Poprzez jego realizację zwiększono poziom wiedzy dzieci nt. sposobu radzenia sobie w sytuacjach codziennych, w których mogą być narażone na szkodliwe dla nich zwyczaje osób palących. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach, wykazały zainteresowanie tematyką, aktywnie poszukiwały informacji, analizowały i rozwiązywały problemy (często w odniesieniu do własnych doświadczeń), nakłaniały dorosłych do rozstania się z nałogiem. Rodzice i opiekunowie w większości placówek stwierdzili potrzebę podejmowania problematyki antytytoniowej, tylko w niektórych wykazali małe zainteresowanie realizacją programu. Sugestie: Ulotka dla rodziców, Film dla dzieci, gry planszowe, Większa ilość materiałów. Czyste Powietrze Wokół Nas - realizacja na terenie woj. mazowieckiego

10 Założenia realizacji IV edycji programu: CELE GŁÓWNE PROGRAMU: - Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. - Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń. CELE SZCZEGÓŁOWE: - Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów. - Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, wydobycie dymu papierosowego. - Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego. - Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów. - Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym. ADRESACI PROGRAMU: - Dzieci w wieku lat, uczęszczające do przedszkoli, rodzice i opiekunowie. REALIZATORZY I UCZESTNICY PROGRAMU: - Nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, przedstawiciele środowiska przedszkolnego i szkolnego. CZAS TRWANIA IV EDYCJI PROGRAMU: - wrzesień czerwiec 2012 KOORDYNATORZY PROGRAMU: - Poziom krajowy – GIS - Poziom wojewódzki – WSSE - Poziom lokalny – PSSE - Poziom przedszkolny – wytypowani koordynatorzy w przedszkolach. PARTNERZY PROGRAMU: - Ministerstwo Edukacji Narodowej, - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu - Rzecznik Praw Obywatelskich, - Inni na poziomie wojewódzkim i lokalnym.

11 Czyste Powietrze Wokół Nas - realizacja na terenie woj. mazowieckiego Założenia realizacji IV edycji programu: METODYKA REALIZACJI PROGRAMU: 1. Przedstawienie oferty programowej dyrektorom przedszkoli w kraju - IV edycja – 70% 2. Przeszkolenie koordynatorów programu 3. Realizacja programu w przedszkolach z wykorzystaniem pomocy programowych: - Poinformowanie pracowników przedszkoli o sposobie przeprowadzania programu w przedszkolach/środowisku lokalnym, - Poinformowanie rodziców dzieci o wprowadzeniu programu do przedszkoli (spotkanie z rodzicami, list do rodziców, inne formy wg możliwości), - Przeprowadzenie zajęć z dziećmi w przedszkolach, we współudziale rodziców/opiekunów dzieci, - Podsumowanie działań programowych: spotkanie podsumowujące realizację IV edycji programu (dzieci, rodzice/opiekunowie, personel przedszkolny), organizacja imprez w środowiskach lokalnych wg potrzeb i możliwości NADZOROWANIE I MONITOROWANIE PRZEBIEGU PROGRAMUW TERENIE

12 Czyste Powietrze Wokół Nas - realizacja na terenie woj. mazowieckiego Założenia realizacji IV edycji programu: PODSUMOWANIE I OCENA PRZEBIEGU IV EDYCJI PROGRAMU (na poziomie powiatowym, wojewódzkim i krajowym) Termin sprawozdania dla PSSE: 13 VII 2012 Formularze: 1. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INTERWENCJI- IT/PT/PZ/01/05- zmodyfikowany na potrzeby programu 2. FORMY WYKORZYSTANE W RAMACH REALIZACJI INTERWENCJI – F/IT/PT/PZ/01/05/01- nie przesyłać 3. EWALUACJA PROGRAMU- F/IT/PT/PZ/01/05/02 – nie przesyłać 4. ZBIORCZY KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA POWIATOWEGO KOORDYNATORA PROGRAMU

13 Czyste Powietrze Wokół Nas - realizacja na terenie woj. mazowieckiego Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Czyste Powietrze Wokół Nas Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej Realizacja III edycji programu na terenie woj. mazowieckiego Milena Snopkiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google